نحوه تجارت معاملات پس از بازار

نحوه تجارت معاملات پس از بازار

بعد از ساعات عادی بازار ، حجم معاملات کاهش می یابد و بازیکنان و کارگزار تجارت کمتری در صرافی ها شرکت می کنند. این سبک از معاملات سهام با حرکت سریع ، سهام زیاد و سود زیاد همراه است. حتی با اطمینان ترین کارگزار تجارت ، امکان ارزیابی دامنه کامل ریسک را نمیتواندپیشبینی کن د. در اینجا یک راهنمای اساسی برای کمک به شما در حرکت در نحوه تجارت معاملاتپس از بازار وجود دارد .

 

تعریف معاملات بعد از ساعت کار بازار

همانطور که این اصطلاح نشان می دهد ، این نوع معاملات پس از ساعت های رسمی برای فعالیتدر بازار سهام ایالات متحده اتفاق می افت د. NASDAQ و بورس نیویورک ) NYSE ( بین ساعت۹:۳۰ دقیقه بعد از ظهر و به وقت آسیا ۴ بعد از ظهر فعال هستن د. است دلیل این امر این است کهموسسات مالی ، مانند بانک ه ا ، باز هستن د. قیمت های اعلام شده در رسانه )برای افتتاح و بستهشدن( نیز مربوط به ساعت ۹:۳۰ صبح و به وقت آسیا ۴ بعد از ظهر میباشن د .با این حال ، بعد از ساعت ۴ بعد از ظهر معاملات متوقف نمی شون د. در واقع ، حجم های کوچکترهنوز در خارج از دوره گردش می کنن د. در اینج ا ، معاملات به عنوا ن “قبل از بازا ر” یا “بعد ازساعتها” )همچنین “پس زمینه”( طبقه بندی می شون د .اوراق بهادار NASDAQ از ۴ صبح معامله می شود ، در حالی که برای NYSE زودترین ۷صبح اس ت. کلیه معاملات انجام شده قبل از ۹:۳۰ صبح واجد شرایط پیش بازار اس ت. در همینراستا ، تمام معاملات بسته شده پس از ۴ بعد از ظهر )تا ۸ بعد از ظهر( در رده پس از بازار قرارمی گیرن د .

سرچشمه های پس زمینه

طبیعتا وقتی زنگ بسته شدن ساعت ۴ عصر زده میشود ، معاملات فوراً متوقف نمی شوند.

برخی از معامله گران هنوز در حال خارج شدن از موقعیت خود هستند و یا موارد جدیدی را گشوده اند.

این بی تحرکی ساعات بعدی فعالیت تجاری را توضیح می دهد. بنابراین ، حرکات ناشی از همین عوامل است.

معامله گران در واقع براساس احساسات عمومی ,سهام خریداری و فروش می کنند.تنها تفاوت در بازه زمانی است.

عامل مهم دیگر گزارش های رسانه ای است. اخبار شرکتی که شامل افزایش درآمد هستند ممکن است بعد از زنگ بسته شدن ارسال شود. با این حال ، آنها به اندازه کافی قدرتمند هستند که قیمت هارا به میزان قابل توجهی تغییر دهند. پس از انتشار اخبار ، مؤسسات و تجار کوچکتر در مورداستراتژی خود تصمیم می گیرند .

خود را در این شرایط تصور کنید. بازار رسما بسته شده است ، اما اخبار مهم به تازگی انتشار داده شده است. اکثر معامله گران دیگر هم مثل شما تا روز دیگر قادر نخواهند بود واکنش نشان دهند. دراینجا ، هرچه زودتر عمل کنید ، فرصت ها بیشتر می شوند .

در نتیجه ، ممکن است بازار هنگام ی که بیشتر شرکت کنندگان در آن خفته هستند ، تغییرات چشمگیری را تجربه کند. بسته به ماهیت اخبار ، قیمت سهام حتی ممکن است به سرعت افزایش یابد.نوسانات عمومی همچنین ممکن است معامله گران روز که مایل به تغییر رفتار منظم خود هستند را تحت تاثیر قرار دهد .

کدام سهام ممکن است معامله شوند؟

بیشتر اوقات ، این جابجایی ها سهام با حجم روزانه زیاد هستند. هر چه حجم آن پایین تر باشد -علاقه و احتمال فعالیت پس از بازار کمتر می شود. این همچنین بدان معنی است که سهام شرکتهای کوچک کمتر شناخته شده احتمالاً حذف می شوند .بنابراین ، هم ه سهام ها بعد از ساعت ۴ بعد از ظهر پخش نمی شوند. این فعالیت مربوط به داراییهایی است که خریداران و فروشندگان کافی دارند که مایل به انجام معاملات هستند. علاوه بر این ،هر دو طرف باید قیمت را بپذیرند .

از کجا می توان حرکت ها را پیدا کرد ؟

در اینجا چندین منبع وجود دارد. ابتدا به اطلاعیه های مربوط به آزادی درآمد توجه کنید. بسیاری ازشرکت ها این موارد را از قبل تهیه می کنند. اگر این قرار است بعد ا ز ساعت ۴ بعد از ظهر برنامه ریزی شود ، می توانید از حرکات پس از بازار سرمایه کسب کنید.سایر منابع اطلاعاتی شامل لیست فعال ترین NASDAQ بعد از ساعت ۴ بعد از ظهر تهیه میشون د.بعد از ساعت ۴ بعد از ظهر صفحه نمایش Market Watch را نیز بررسی کنید. نرم افزارمعاملاتی که شما استفاده می کنید ممکن است به لیست های فعال مربوطه نیز دسترسی داشته باشد.برای اطلاع از در دسترس بودن این نوع داده با کارگزار و بروکر خود تماس بگیرید .

جوانب مثبت و منفی بعد از ساعت کاری

رقابت ضعیف, بزرگترین مزیت تجارت پس از ساعات عادی است. هرچه معامله گران کمتری وجود داشته باشد ،بازار بورس از قیمت مطلو بتری برخوردار میشود و به محض این که بازار نقدینگی بیشتری کسب کند ، سود چشمگیرتر میشود .از طرف دیگر ، رقبای کمتر به معنای حجم کمتر معاملات میباشد . علاوه بر این ، حرکات قیمت اغلب نامناسب است. از این رو ، اشتباه کردن آسانتر است که موجب ضرر کردن میشود .

نکاتی برای تجارت

اگر قصد دارید از نوسانات بازار استفاده کنید ، چند پیشنهاد ارائه می شود. تفاوت هایی از ترفندهایتجارت مشترک وجود دار د. دو رویکرد رایج مربوط به اخبار و روندهای بازار در زیر آمده اس ت .دستورالعمل های اساسی برای ساعات عادی شامل قوانین یکسان اس ت. با این حال ، شما بایدتمایزهای زیر را به یاد داشته باشید و برای آنها آماده باشی د :اسپرید بالاتر ،حجم کمتر ، وتغییر قیمت بیشتردر اینجا ، ابزارهای توقف ضرر یا Stop Los بی فایده هستند و سهام زیاد اس ت. برای کم کردنخطر ریسک ، در مقایسه با آنچه معمولاً تجارت می کنید ،موقعیت متوسط را در نظر بگیرید .در پایان ، سهام بزرگترین شرکت ها پس از زنگ بسته شدن در گردش هستن د. خرید و فروش آنهابعد از ساعت کار بازار بورس بسته به استراتژی شما سود و زیان بیشتری به همراه خواهد داش ت.بنابراین ، فرصتها چشمگیر هستند ، اما نیاز به هوش و آمادگی مشترک دارند .

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.