انواع سیم و کابل

انواع سیم و کابل

انواع سیم و کابل یک سیم به عنوان یک هادی الکتریکی تعریف می شود، در حالی که یک کابل به عنوان گروهی از سیم ها (رساناها) عایق …

تابلو چلنیوم

تابلو چلنیوم

تابلو چلنیوم به تابلوهایی گفته می شود که حروف آنها به شکل برجسته و جنس سطح رویی حروف،پلکسی گلاس است؛کنارها یا همان عمق حروف ازجنس …