جملات بزرگان در مورد ماه رمضان ، سخنان بزرگان در مورد ماه مبارک رمضان

جملات بزرگان در مورد ماه رمضان ، سخنان بزرگان در مورد ماه مبارک رمضان

جملات بزرگان در مورد ماه رمضان جملات بزرگان در مورد ماه رمضان ، سخنان بزرگان در مورد ماه مبارک رمضان همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم …

متن دوست داشتنی برای پسرم ، دلنوشته برای پسرم که بزرگ شده

متن دوست داشتنی برای پسرم ، دلنوشته برای پسرم که بزرگ شده

متن دوست داشتنی برای پسرم متن دوست داشتنی برای پسرم ، دلنوشته برای پسرم که بزرگ شده همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که …

متن شعر تولدت مبارک ، مادر و رفیق و عشقم + شعر تولدت مبارک عزیزم

متن شعر تولدت مبارک ، مادر و رفیق و عشقم + شعر تولدت مبارک عزیزم

متن شعر تولدت مبارک متن شعر تولدت مبارک ، مادر و رفیق و عشقم + شعر تولدت مبارک عزیزم همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

متن چهارشنبه سوری به انگلیسی

متن چهارشنبه سوری به انگلیسی ، متن کوتاه در مورد چهارشنبه سوری

متن چهارشنبه سوری به انگلیسی ، متن کوتاه در مورد چهارشنبه سوری همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

متن درباره چهارشنبه سوری به انگلیسی

In ancient times Chahar Shanbeh Sori was celebrated immediately

before the Hamsaptamdam feast which was performed on the 360th day of the year.

People believed that the souls of their ancestors would come back

to earth under the cover of darkness, to visit them on this special night.

To help guide the souls to earth, the people would start a number of

small fires on their rooftops or in their yard.

Each fire was started with a taper lit from the main fire in their homes.

در دوران بسیار دور چهارشنبه سوری درست پیش از جشن همسپتمدم ،

یعنی روز سیصد و شصتم سال برگزار می گردید. مردم تصور می کردند که ارواح اجدادشان

در پس پرده ی تاریکی بر زمین فرود می آیند تا در این شب خاص با آنها دیدار کنند

و از اینرو بر پشت بام و درون حیاط خویش بوته های کوچک متعددی از آتش می افروختند

تا ارواح راه را به مقصد زمین بیابند. مردم توسط شمع هایی

که از آتش اصلی منزل خود روشن می کردند ،

بوته ها را می افروختند.

⇔⇔⇔⇔

متن چهارشنبه سوری به زبان انگلیسی

Wishing you a year of health,wealth, happiness, luck, warmth…

And loads of love of your dear ones!Hope the New Yearshowers you

with…All that is beautiful! Happy New Year!

برایتان سالی سرشار از سلامتی، ثروت، شادمانی، نیک اختری و محبت…

و عشق وافر به دلبندانتان دارم. امیدوارم سال نو شما را

با تمام زیباییها در آغوش بگیرد. سال نو مبارک!

بیشتر بخوانید : متن در مورد خوشبختی ، متن عاشقانه و زیبا درباره خوشبختی و خوشحالی با همسر

متن در مورد چهارشنبه سوری به انگلیسی

At the time of the Sassanian dynasty,

fire was considered very sacred and jumping over any fire

was thought to be a profanity. Therefore, the people would celebrate and be

merry around the fire, but would refrain from jumping over it.

در عهد ساسانی به آتش با دیده ی احترام و تقدّس بسیاری نگریسته می شد

و پرش از روی آن توهین به مقدّسات به شمار می رفت

بنابراین مردم اعیاد و عروسی های خود را به دور آتش برگزار می کردند

و پریدن از روی آن تحریم شد.

⇔⇔⇔⇔

متن درباره ی چهارشنبه سوری به انگلیسی

New year is the time to bid farewell to the old Year and welcome

the coming year. It is the time to forget and get past memories

That are no longer useful or worth pondering upon.

Let us Forget and forgive Happy New Year

سال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است.

موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن

در آنها هیچ ثمری ندارد. بیا فراموش کنیم و ببخشیم.

سال نو مبارک!

⇔⇔⇔⇔

متن کوتاه در مورد چهارشنبه سوری به انگلیسی

یا مقلّب القلوب و الابصار

Oh reformer of hearts and minds

ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها

یا مدبر اللیل و النهار

Director of day and night

ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها

یا محوّل الحول و الاحوال

and transformer of conditions

ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت

حوّل حالنا الى احسن الحال

Change ours to the best in accordance with your will

حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

بیشتر بخوانید : کپشن تولد دوست صمیمی ، متن تبریک تولد دوست ادبی + رفیق قدیمی و صمیمی

متن درباره چهارشنبه سوری به زبان انگلیسی

At the beginning of Arab invasion, the celebration of Chahar Shanbeh Sori

became more like a political revolt against the invaders. However

this festival eventually lost its meaning of revolt and is now performed

on the night before the last Wednesday of each year.

با آغاز تجاوزات تازیان (اعراب) ، جشن چهارشنبه سوری بیشتر

به طغیانی سیاسی علیه متجاوزان شباهت یافت. با این احوال مراسم چهارشنبه سوری

سرانجام ضمیر انقلابی خود را از دست داد و امروز تنها

به شب آخرین چهارشنبه ی هر سال محدود گشته است.

⇔⇔⇔⇔

متن در مورد چهارشنبه سوری به زبان انگلیسی

As the New Year makes its way

Through the cold winter…

Sending you a warm ‘Hello’ and wishing you

a Happy New Year!

همچنان که سال نو

از دل زمستان سرد گذر می کند

درود صمیمانه به تو می فرستم و سالی سرشار

از شادمانی برایت آرزو می کنم.

⇔⇔⇔⇔

متن درباره ی چهارشنبه سوری به زبان انگلیسی

For Chahar Shanbeh Sori celebrations, dried tumbleweed bushes were collected.

The number of tumbleweed bushes to be lined up and set alight was significant.

There should either be seven according to the seven blessed angels

(Ordibehesht, Khordad, Amordad, Shahrivar, Bahman, Sepandarmaz and Ahura Mazda);

or three according to three important phrases: “Good words, Good deeds and Good thoughts”;

or one representing the oneness of God.

مردم برای مراسم چهارشنبه سوری ، بوته های خشک را جمع می کردند.

تعداد بوته هایی که مهیا می کردند و آتش می زدند قابل توجّه بود

که یا می بایست به نیّت هفت فرشته ی مقدّس ، هفت بوته ،

یا به نیّت سه عبارت حیاتی “پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک” ،

سه بوته و یا به نشان یگانگی خداوند ، یک بوته می بود.

بیشتر بخوانید : متن در مورد تبریک تولد دوست قدیمی ، کامنت برای تبریک تولد دوست و رفیق

متن کوتاه در مورد چهارشنبه سوری به زبان انگلیسی

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart.

May God give you the happiness and strength to

overcome your past year failures.

از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی

برایت آرزو می کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی

و نیرویی عطا کند تا به ناکامی های گذشته غلبه کنی.

⇔⇔⇔⇔

متن انگلیسی راجع به چهارشنبه سوری

Today, throughout Iran

families continue to light tumbleweed bush

fire and will jump over them reciting a saying “My yellowness to you,

and your redness to me”. In this saying, yellow signifies weakness

and illness, while red signifies health.

امروزه در سراسر ایران ، خانواده ها بوته ها را آتش می زنند

و در حالی که عبارت “زردی من از تو ، سرخی تو از من” را زمزمه می کنند

از روی آن می پرند. در این عبارت ،

زردی نشانه ی ضعف و بیماری و قرمزی بیانگر سلامتی است.

⇔⇔⇔⇔

متن درباره چهارشنبه سوری به انگلیسی

Two words will open all doors Love and Smile.

So Keep Smiling and spread love this year. The coming year will

bless you with all happiness I wish. Happy New Year.

گشاینده تمامی قفلها این دو کلمه است:

“عشق” و “لبخند”. پس در این سال بخند و عشق بورز.

برایت در این سال شادمانی آرزو می کنم. سال نو مبارک!

بیشتر بخوانید : متن در مورد خیانت ، مرد به زن + جملات بزرگان و متن های خیانت و جدایی و نامردی

متن چهارشنبه سوری به زبان انگلیسی

There is no ideal new year;

only the one year you decide to

Make as a reflection of your values,

desires, affections, traditions

Happy New Year

هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود

مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو

به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها،

علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

سال نو مبارک

⇔⇔⇔⇔

متن در مورد چهارشنبه سوری به انگلیسی

May God spread prosperity and joy in your life

on this New Year and fulfill all your dreams.

امیدوارم که خداوند در سال جدید زندگیت را

غرق در کامیابی و شادمانی سازد

و تو را به آرزوهایت برساند.

⇔⇔⇔⇔

متن درباره ی چهارشنبه سوری به انگلیسی

New Year Gift May Be Many Things

Or It May Be a Few.

For You, The Joy

Is Each New Toy?

For Me;

It’s Watching U

هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه

میتونه چیز خاصی هم نباشه!

برای تو هر اسباب بازی جدیدی

میتونه لذت آور باشه

و برای من  دیدن تو!

بیشتر بخوانید : متن در مورد خنده ، از ته دل و خنده کودک و شاد بودن + متن لبخند میزنم

متن کوتاه در مورد چهارشنبه سوری به انگلیسی

Although I’m not with you but my wishes will

always stay with you on this New Year

. Happy New Year !

گرچه در کنارت نیستم

لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست.

سال نو مبارک!

⇔⇔⇔⇔

Instead of buying explosives on Syrian Wednesday

With a small donation…

Sparks bigger than a cracker

Create in the hearts of the needy

Happy Chaharshanbe Soori

به جای خرید مواد منفجره در چهارشنبه سوری

با کمک مالی هر چند کم…

جرقه‌ای بزرگ‌تر از ترقه

در دل نیازمندان ایجاد کنیم

چهارشنبه سوری مبارک

آخرین بروز رسانی در : شنبه 15 آبان 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.