تعبیر خواب سیل ، سونامی و باران و زلزله در خانه چیست

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

در این مطلب از سایت پارسی زی در مورد تعبیر خواب سیل و باران و سونامی ، تعبیر دیدن سیل در خانه و تعبیر دیدن سیل در خواب چیست می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گیرد.

سیل در خواب

تعبیر خواب علمی جالب است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سیل آمده است . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.  تعبیر خواب سیل و آب دارای معانی بسیار متفاوتی می باشد بسته به خواب طرف دارد. در این مقاله از سایت پارسی زی همراه ما باشید ما برای شما به طور اختصاصی و کامل تعبیر خواب سیل را با حالات مختلف بازگو کرده ایم. در ادامه با تعبیر خواب سیل از دیدگاه معبران بزرگ آشنا خواهید شد. معبرین خواب مشهور تعبیر کلی دیدن سیل در خواب را فتنه و دشمن و اتفاقی بزرگ می دانند که به هر صورتی ممکن است خودش را نشان دهد.

اگر شخصی در خواب ببیند که در حال مقابله با سیل هست تعبیر و بیانگر این می باشد که : یـعـنـی با دشمن درگیر می‌شوی.

اگر شخصی در خواب ببیند که از سیل بیرون آمده‌ تعبیر و بیانگر این می باشد که : یـعـنـی بر دشمن پیروز خواهی شد.

جابر مغربی دیدن سیل در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیل ببیند تعبیر و نشانه آن این است که می گوید خراب شدن مکانی در سیل یعنی منفعتی به ان مردم می رسد.  به این معنا است که مردم آنجا را از پادشاه سودی رسد.

ابن سیرین دیدن سیل در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیل ببیند تعبیر و نشانه آن این است که دشمنی بزرگ یا پادشاهی ظالم داند . اگر شخصی در خواب ببیند با سیل در کوشش بود تعبیر و نشانه آن این است که با دشمنی درافتد. اگر شخصی در خواب ببیند از سیل بیرون آمده تعبیر و نشانه آن این است که بر دشمن ظفر یابد. اگر شخصی در خواب ببیند سیل در خواب در ملکِ سردسیر تعبیر و نشانه آن این است که ناراحتی و اندوه بوده است. اگر شخصی در خواب ببیند سیل در خواب در ملکِ گرمسیر تعبیر و نشانه آن این است که سود و شادی بوده است. اگر شخصی در خواب ببیند سیل به خانه یا به کوچه درشد تعبیر و نشانه آن این است که گشایش می باشد.

امام جعفر صادق (ع) دیدن سیل در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیل ببیند تعبیر و نشانه آن این است که چهار وجه دارد : ۱-  دشمنی بزرگ ۲- پادشاهی ستمگر ۳- لشگر غالب ۴- فتنه و بلا

ابراهیم کرمانی دیدن سیل در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیل ببیند تعبیر و نشانه آن این است که اگر در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است تعبیر ان احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.

اسماعیل بن اشعث دیدن سیل در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است تعبیر و نشانه آن این است که از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی

تعبیر دیدن سیل در خواب

اگر شخصی در خواب ببیند دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید تعبیر و بیانگر این می باشد که : از گزند حادثه در امان می ماند و با این که آن اتفاق مهم واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید .

اگر شخصی در خواب ببیند در سیل هست و آب به سوی شما می آید تعبیر و بیانگر این می باشد که : حادثه شما را در بر می گیرد.

اگر شخصی در خواب ببیند سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد تعبیر و بیانگر این می باشد که : خطر کمتر است.

اگر شخصی در خواب ببیند سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می کند تعبیر و بیانگر این می باشد که : حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می افتد اما نیک فرجام است. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد تعبیر و بیانگر این می باشد که : خوب است و سودی عایدتان می گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست.

مطالب مرتبط

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.