متن زیبای تبریک عید مبعث ، پیام تبریک مبعث 99 + ضمن تبریک عید مبعث

متن زیبای تبریک عید مبعث ، پیام تبریک مبعث 99 + ضمن تبریک عید مبعث

متن زیبای تبریک عید مبعث متن زیبای تبریک عید مبعث ، پیام تبریک مبعث ۹۹ + ضمن تبریک عید مبعث همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم …

پیام تسلیت برای دوست عزیز ، متن و پیام تسلیت به همکار

پیام تسلیت برای دوست عزیز ، متن و پیام تسلیت به همکار

پیام تسلیت برای دوست عزیز پیام تسلیت برای دوست عزیز ، متن و پیام تسلیت به همکار همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که …

متن در مورد پول و عشق ، شعر و متن بی پولی و عشق و مال دنیا + عشق پول نیست

متن در مورد پول و عشق ، شعر و متن بی پولی و عشق و مال دنیا + عشق پول نیست

متن در مورد پول و عشق متن در مورد پول و عشق ، شعر و متن بی پولی و عشق و مال دنیا + عشق …

شعر همدانی خنده دار

شعر همدانی خنده دار ، متن شعر همدانی ننه جان + شعر عروسی همدانی

شعر همدانی خنده دار ، متن شعر همدانی ننه جان + شعر عروسی همدانی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر همدانی خنده دار

هَمسادَم چِل تَر ،

بِرِی مَ بِهدَر

همسایه ام خُل ودیوانه باشد،

برای من بهتر است.

⇔⇔⇔⇔

شعر همدانی

خـِش کـرده روزگاربه ما، آخه ئی رِواس؟

چَن ساله آزرگاره گوا ،آخه ئی رواس؟

یِـی وار وِچّان نِداد بِشُم چِخرِ روزگار

یـی جِـو به ما نِکـرده بـِفا، آخه ئی رواس؟

عمری هَـمش تِـقلا وتِلواسه کارمه

یِکّـیم دوتا نشدپَچرا، آخه ئی رواس؟

روخوش نشان نـِداد بـّشُم چَخـر ناقُلا

تا کردتُم به غُصّه رضا ،آخه وی رواس؟

بیشتر بخوانید : متن انگلیسی در مورد پدر با ترجمه ، احترام به والدین و پدر و مادر + بیماری پدر

شعر همدان خنده دار

یی طِو میگه نِرو که تونِه سَردادَم دیه

خط ونشان کشیده حالا،آخه ئی رواس؟

اَ تشنگی اگَـه بـِزِنی پـَل وِرِش یـِه عمر

یـِی چولّـه اِو نداره روا، آخه ئی رواس؟

پـِلگار اَزُم دِرِوده شُـدم مات وهاج و واج

اِنداخده تُم به هِول وولا، آخه ئی رواس؟

بِسگی خـُشار اِوده بـِشُم خورد وتـِلیدم

پلماندتم به خاک وخلا آخه ئی رواس؟

⇔⇔⇔⇔

شعر همدانی خنده دار

تِو داده تـُم میان قالـوسنگ ولـِر داده

چَخرفـِلک شی کرده به ما،آخه ئی رواس؟

گُفدی که (حمدیا) دیه پـَلقاش کم بـِزن

توچّـانده کارمه به خدا ،آخه ئی رواس؟

⇔⇔⇔⇔

شعر همدانی

آخِرِ قِشَنگتِرین شَرای دنیاس هِمِدان

عِینِهو باغِ بهشتِ مینه رویاس هِمِدان

خاک دامنگیرشِ هیجای دنیا نِداره

قهرِمان پروِره خاکش،آره،اینجاس، هِمِدان

بیشتر بخوانید : متن درباره پدر و برادر ، دوبیتی و شعر برادر خوبم + برادر فوت شده

شعر همدان خنده دار

باوعلی،عِین القُضاه ،عَلِویان،بازم بگم؟

خاک پاک و طاهرِش مَرقِدِ باباس هِمِدان

اَ کوجاشْ بِراتْ بِگم اَ سنگِ شیر شِنَفْدی تو؟

یادگار هُنِر و تاریخِ ماداسْ هِمِدان

⇔⇔⇔⇔

شعر همدانی خنده دار

تِمامِ فیلسوفایِ دنیاره جَمِشْ بُکنی

یِیْ تاره موش نی میشه که همه داناسْ هِمِدان

اِصْفاهانیا می گَنْ نصفِ جاهانه اصفاهان

اَ هَمُ نِصْفِ جاهان کوجای تو؟ دوتاسْ هِمِدان

⇔⇔⇔⇔

شعر همدانی

میان شئر ما هر چیزی بخوای پیدا میشه

معرفت، مردانگی،شئر وِفاهاسْ هِمِدان

میان محله های قِدیمیشْ عشق هَنو هَسْ

نه فقط اونجانا که وِرْدِ زِباناسْ هِمِدان

بیشتر بخوانید : متن دختر برای پدر ، فوت شده و متن پدر و دختر عاشقانه + جملات پدر و دختر

شعر همدان خنده دار

دنیاره گردیدِن و تایْ هِمِدان هیشْکی نِجُسْتْ

یِیْ کِلام میگم که شهر مردِ مرداسْ هِمِدان

دُرُسه که سرمای زِمِساناش گِدا کُشَن

وِلی خُب بهشتِ دنیا به باهاراس هِمِدان

یِِیْ مُشْگی اَ خاکِشه به کُلِ دنیا نی میدم

بِرِیْ مَ یِیْ نِفَر عِیْنِ کُلِ دنیاسْ هِمِدان

⇔⇔⇔⇔

شعر همدانی خنده دار

بـَلگی ا َشــاقـّـه اِفـــداد آرام دِم ِدِرانــه

اَ پـنـجـره کـه پایـدَم دیـدم بازَم خـِـزانـه

جـَـلـّـی پـَریــده رَنـگ دیـم ودِم دِرَخـدا

چـولسیده اَ دِم ِ بـاد بـَـلـگ گـُـل ِز ِمانـه

⇔⇔⇔⇔

شعر همدانی

اِشنُفتنی دییه نی بانگی به باغ وصحرا

دَم بَسده نِشده بلبل غمگین به سوکِ لانه

آفتابِ سَـرد ِپــا یـزَم قـایمِـه مـیان اَبـرا

شَسـده وِنـِد یـکـاره بـاران دانــه دانــه

بیشتر بخوانید : متن خفن در مورد پدر ، جملات بزرگان و متن کوتاه درباره پدر فوت شده + پدر و پسر

شعر همدان خنده دار

تـوکـّه کـوآ دو واره گولوج ِ های بَرفه

مـیـان جــوق ودَرّه بــازم آب ِرِوانــه

رَفــده باهارو مانـده یادِش بـه خاطـر ِمَ

بــاغ ِ دِل ِمَ دایـمِـه بـه یــاد بــاغــبـانــه

⇔⇔⇔⇔

شعر همدانی خنده دار

کوچ کرده کولی ا َدَشد وا ایزِپاش نوشده

هرچی که داده دنیا، یـِی روزاُنه می سانه

یکی میگه به گوشُم بشکـَن دییه سوکوته

مُرغ ِ خِـزان گـِرفده (بهرام) باخوان ترانه

⇔⇔⇔⇔

شعر همدانی

مِنه خوارکردی فـِلـَک گوشه ی زندان پَچـِرا؟

مُکـُنی روز و شِبـُم سَـر به گـِریـوان پـَچـِـرا

مـِـثـدِ بـُـلـبـُل می ری کـُنج ِقـِـفـَس میندازیتـُم

اَ فـِـراق ِ رِفـیـقـام زار وغـِـزل خوان پَچـِرا

هرچی کاغـِذ می نیویسَـم نیمیشه قِصّه تِمـام

م َشـُـدَم دَربـِـدِ ر و مـاطِـل و وِیـلان پـَچـِرا

بـه کـوجـا رو بــِـو ِرَم واکـی رفاقت بُکنم؟

رِفـیـقـام هـَمّـه شـُدَن دُشمـِنُم اِی جـان پَچـِرا

بیشتر بخوانید : متن کوتاه درباره پدر ، متن خفن و زیبا و جملات بزرگان در مورد پدر زحمت کش

شعر همدان خنده دار

منه بَـدبَـخـدهـمه رِ ذِلـّـت وخواری میکـِشـم

نـیـمیـسـانی جانـِمِـه خـالـِـق ِ سُبحـان پـَچـِرا

شی بِگم چَخرِ فِـلَک وامنه بیچاره شی کرد

نـیـمـیـرِسـه وِرِم وغـُصّـه بـه پـایـان پـَچـِرا

دَس به قـُلـتـُق مینیشم فِک مُکـنم تا دم صُب

( آتـیـشـم) دَر بـهِ دِر و زاروپـِریشان پَچـِرا

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 آبان 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.