تعبیر خواب پول ، بخشیدن و گرفتن از مرده و پول خرد اسکناس خارجی قرض دادن

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول گرفتن , تعبیر خواب پول بخشیدن ، تعبیر خواب پول اسکناس خرد

تعبیر خواب پول بخشیدن و تعبیر خواب پول خرد و اسکناس خارجی ، تعبیر خواب پول قرض دادن سکه و کاغذی همگی در سایت پارسی زی . با ما با خواندن این مطلب همراه باشید.

پول در خواب دیدن

منوچهر مطیعی معتقد است که دیدن پول به طور کلی در خواب خوب نیست و نسان از ناراحتی های انسان می دهد و اگر کم باشد ناراحتی کم است و اگر زیاد باشد ناراحتی بیشتر است.

آنلی بیتون می گوید که پول در فرهنگ غرب خوب است و دیدن صندوقی پر از پول نشان دهنده این است که شما آینده بسیار خوبی خواهید داشت.

لیلا برایت می گوید که دیدن پول در خواب نشان دهنده این موضوع است که شما برایتان اتفاقی می افتد که مجبور می شوید مقداری پول خرج کنید.

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب دیدید که پول های خود را می شمارید و مقداری از پولتان کم شده است بدانید که قسط های شما می ماند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دمپایی ؛ قهوه ای و سفید و پلاستیکی آبی و قرمز

دیدن دزدیدن پول در خواب نشانه این است که شما در موقعیت بد و خطرناکی ممکن است قرار بگیرید پس دقت کنید و مراقب رفتار خود باشید.

دیدن پس انداز کردن در خواب به این موضوع اشاره می کند که شما به ثروت زیاد و آرامش دست پیدا می کنید.اگر دیدید که در حال خوردن پول هستید بدانید که در آینده فردی مادی گرا و پول پرست خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که در حال گشتن به دنبال پول هستید بدانید که زندگی روی خوش خود را به شما نشان می دهد.

کارل گوستاو یونگ دیدن یا برنده شدن پول در خواب را موفقیت و کامیابی می داند.

تعبیر خواب پول خرد

منوچهر مطیعی می گوید که دیدن پول خرد در خواب معنی اش ، غم و غصه است.این غم و غصه ناراحتی های روزانه ما است و بعد از چند ساعت یا روز بعد به فراموشی سپرده می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گوشواره ، طلا و نقره و بدل و فیروزه نگین دار خریدن برای زن حامله مرد

پول سکه

منوچهر مطیعی می گوید که دیدن پول به صورت سکه غم و غصه روزانه است و چیز خاصی نیست ، یعنی سک مشکل کوچک که درگیری ذهنی ایجاد می کند ولی در کل زندگی مسئله مهمی نیست و حل می شود.

پول گرفتن در خواب

منوچهر مطیعی می گوید که اگر در خواب دیدید که از شخصی پول می گیرید بدانید که در بیداری آن شخص برای شما درد سر ایجاد می کند.

در کتاب سرزمین رویا ها آمده است که گرفتن پول از کسی رسیدن پول به دست شما است.

لیلا برایت می گوید که گرفتن پول از کسی به صورت حواله ، دریافت یک هدیه از کسی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شیرینی ؛ خوردن و خریدن و فروختن خشک و خامه ای

تعبیر خواب پول دادن

منوچهر مطیعی می گوید که اگر در خواب از کسی پول گرفتید برای او گرفتاری ایجاد می کنید که ممکن است این کار ناخواسته باشد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که بخشیدن پول به دیگران ناراحتی کم و نهایتا یک روزه است.

آنلی بیتون می گوید که بخشیدن پول به دیگران خوب نیست و نشان از بدبختی شما دارد.

پول پیدا کردن

لیلا برایت می گوید که اگر در خواب پول پیدا کردید نشان از مقاومت شما در برابر مشکلات است.

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب پول پیدا کنید در برابر رنج کمی که می کشید شادمانی فراوانی را به دست می آورید.اگر دیدید که پولی را پیدا کرده و زنی جوان ادعای مالکیت پول را دارد در اثر دخالتی بیجا ضرر هنگفتی نصیب شما می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بیمارستان ؛ رفتن و عمل جراحی و بستری شدن چیست

پول گم کردن

لیلا برایت گم کردن پول را نشانه مشکلات و بدبختی در انجام یکی از کارهایتان می داند که بخشی از زندگی را دچار مشکل می کند و حل می شود.

آنلی بیتون می گوید که گم کردن پول در خواب نشان دهنده این است که در محیط خانوادگی خود دچار مشکل می شوید.

کارل گوستاو یونگ می گوید که اگر دیدید که پول خود را گم کرده یا از دست داده اید بدانید که جاه طلبی و قدرت و عزت نفس ندارید.

مطالب تکمیلی

دیدن پول خرد در خواب به غم اندک تعبیر می شود و دیدن برف کم در خواب نیز همین است.

تعبیر خواب پول ، بخشیدن و گرفتن از مرده و پول خرد اسکناس خارجی قرض دادن

همه ما معمولا خواب پول را می‌بینیم. همه ما معاملات روزانه خود را بر مبنای پول انجام می‌دهیم و هیچ جای تعجب وجود ندارد وقتی آن را در خواب هم می‌بینیم. اما جالب اینجاست که یک چیز کاملا مادی مثل پول هم دربردارنده مفهومی نمادین در خواب است. البته این مفهوم نمادین به موقعیتی که در خواب دیده‌اید و شرایطی که پول را در آن دیده‌اید هم وابسته است

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.