تعبیر خواب طلا ، دیدن و خریدن و دزدیدن و فروختن به مرده برای مرد و زن باردار - پارسی زی
تعبیر خواب تخم مرغ ، سفید و شکسته و شکستن و دو زرده و پخته

تعبیر خواب تخم مرغ ، سفید و شکسته و شکستن و دو زرده و پخته

تعبیر خواب تخم مرغ تعبیر خواب تخم مرغ سفید و شکسته ، تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده شکستن در خواب همگی در سایت پارسی …

تعبیر خواب برف در خواب های ما چیست

تعبیر خواب برف در خواب های ما چیست

تعبیر خواب برف در خواب های ما چیست تعبیر خواب برف ، یوسف پیامبر در حرم امام رضا و سیلاب و بهمن و جنازه در …

تعبیر خواب هشت پا ، اختاپوس سیاه و زرد و کوچک دیدن

تعبیر خواب هشت پا ، اختاپوس سیاه و زرد و کوچک دیدن

تعبیر خواب هشت پا یکی از خواب هایی که ممکن است که شما دیده باشید و بریتان جالب باشد که معنی این خواب چیست ، …

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا خریدن , تعبیر خواب طلا فروختن ، تعبیر خواب طلا دادن به مرده , تعبیر خواب طلا دزدیدن

تعبیر خواب طلا خرید و دیدن و فروختن و دادن به مرده ، تعبیر خواب طلا دزدیدن از طلا فروشی ، تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن برای زن باردار و مرد و دختر مجرد ، تعبیر خواب طلای شکسته خریدن برای همسر ، تعبیر خواب طلا النگو و انگشتر و دستبند.

در این مطلب از سایت پارسی زی می خواهیم در مورد تعبیر خواب طلا در حالت های مختلف صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

شاید شما خواب های متفاوتی ببینید ولی نکته جالب این است که ممکن است تعابیر یکسانی داشته باشند.مثلا اگر دختری در خواب طلا هدیه بگیرد و یا در خواب موش سفید ببیند تعبیر هر دو خواب ازدواجی خوب و موفق می شود.

دیدن طلا در زندگی خوب و ادرار بد است. ولی تعبیر خواب طلا غم است و تعبیر خواب ادرار کردن رهایی از غم است.پس با دیدن هر خوابی آن را مانند بیداری تعبیرش نکنید.همچنین تعبیر خواب عروسی خواهر نیز غم است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گربه ، و مار ، سگ و موش داشتن و دیدن و گربه زرد و مرده سیاه وحشی

طلا در خواب

حضرت یوسف ع معتقد است که دیدن طلا در خواب نظم گرفتن کارهای انسان در زندگی است و با این نظم گرفتن پیشرفت می کند.

ابراهیم کرمانی می کوید که طلای بسیار به خانه بردن ، پیدا کردن مال بسیار است.تعبیر خواب خوردن طلا هم خرج کردن برای همسر است.

جابر مغربی معتقد است که اگر طلا و نقره را یک جا جمع کرده بودید ، بدانید که مقام و جلال پیدا می کنید.

کارل گوستاو یونگ تعبیر خواب طلا را رسیدن به چیزهای ارزشمند و یا طمع کردن می داند.این طلا می تواند ارزش های درونی شما باشد ، طلا در خواب سنبل معنویت و روشنایی است.

لوک اویتنهاو می گوید که دیدن طلا در خواب نشانه دوست داشتن چیزهای بی ارزش است.

آنلی بیتون کار کردن در معدن طلا را تلاش برای احاق حقوق مردم می داند.

در نفایس الفنون آمده است که طلا شنیدن سخن مکروه است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گرگ ، سیاه سفید خاکستری قهوه ای زخمی+فرار و حمله و جنگیدن با گرگ

هدیه گرفتن

حضرت دانیال معتقد است که اگر طلا هدیه بگیری ، نشانه بخت و اقبال است بخصوص اگر پری به تو طلا و نقره بدهد.

محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب ببینی کسی به تو طلا داده است یا طلا به دست آورده ای ، مال و ثروت خود را از دست می دهی و مورد خشم قرار می گیری.

علامه مجلسی هدیه گرفتن سکه طلا را رسیدن به ریاست می داند.

در نفایس الفنون آمده است که طلا به امانت دادن به کسی تعبیرش این است که گیرنده طلا به شما خیانت می کند و تعبیر خواب کفش سوراخ نیز خیانت است البته از طرف زن به شوهرش.

آنلی بیتون می گوید که دختری که در خواب می بیند طلا هدیه گرفته است با مردی ثروتمند ازدواج می کند.

لوک اویتنهاو ، هدیه گرفتن در خواب را شرمساری می داند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عقاب ، سیاه و سفید و بزرگ و قهوه ای در خانه دیدن در حال شکار

طلا برای مردان

محمد بن سیرین معتقد است که دیدن طلا در خواب برای مردان غم و ناراحتی و خسارت است.

منوچهر مطیعی معتقد است که دیدن طلا برای مردان رنج و اندوه است.اگر مردی طلا پیدا کند یا همراه خود ببیند ضضر و زیان مالی می کند.

جابر مغربی می گوید خواب طلا دیدن برای مردان بد است.

طلا برای زنان

محمد بن سیرین معتقد است که دیدن طلا در خواب برای خیلی خوب است و پسندیده است.

منوچهر مطیعی دیدن طلا در خواب برای زنان را خیلی خوب می داند.

جابر مغربی می گوید خواب طلا دیدن برای زنان خوب است.

پیدا کردن و گم کردن طلا

منوچهر مطیعی می گوید که مردی که طلا پیدا می کند و یا همراه خود می بیند ، به اندازه آن طلا ضرر می بیند یعنی اگر طلا از نظر حجمی زیاد باشد ضرر زیاد و اگر از نظر حجمی کم باشد مانند انگشتر ، ضرر کمی می بیند.

معبران کهن معتقدند که کسی که در خواب ببیند طلا پیدا کرده ، محکوم به دادن دیه می شود.

علامه مجلسی گم کردن سکه طلا را سلامتی و شفا یافتن از بیماری می داند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عقرب ، سیاه و زرد و قرمز کوچک و بزرگ در خانه+نیش و کشتن عقرب

لوک اویتنهاو پیدا کردن طلا در خواب را ، رسیدن ارث می داند.اگر در خواب دیدید که دارید زمین را می کنید برای رسیدن به طلا ، به خوشبختی می رسید آن هم غیر منتظره.

آنلی بیتون معتقد است که پیدا کردن طلا در خواب خوب است و شما به موفقیت می رسید.اگر طلا را در خواب گم کردید بدانید که فرصتی خوب را از دست می دهید ، پیدا کردن رگه طلا ، شهرت پر دردسر است.

اگر می خواهید بدانید که کدام خواب های به موفقیت اشاره دارند می توانیم به شما بگوییم تعبیر خواب زنده ماندن در زلزله و دیدن بچه چاق در خواب نیز موفقیت است.

تعبیر خواب عقاب در حال پرواز نیز موفقیت است.

طلا فروش و طلا فروشی

منوچهر مطیعی دیدن طلا فروش در خواب را رویایی با مردی دروغگو و خالی بند می داند.همچنین تعبیر خواب گرگ هم همین می شود.

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر کسی در خواب ببیند که طلا ذوب می کند کارش به زیان زدن به مردم می افتد و به نوعی به مردم ضربه می زند.

جابر مغربی می گوید که اگر دیدید با طلا فروش نشسته و دارید معامله می کنید حواستان باشد که با مردی دروغگو و چند رنگ برخورد می کنید.

لوک اویتنهاو می گوید که آب کردن و ذوب کردن طلا در خواب رسیدن به آسایش دنیاست.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب انگور ، سیاه و قرمز و زرد و سفید و درشت و خوشه یاقوتی دیدن و خوردن

سکه طلا

منوچهر مطیعی داشتن سکه طلا در خواب را بلا و گرفتاری می داند ، به خصوص که آن سکه دارای نقش و نگار باشد.

علامه مجلسی معتقد است که اگر کسی ببیند که به او سکه طلا هدیه می دهند به ریاست می رسد و اگر سکه طلا در خواب گم کند ، از بیماری شفا می یابد.

نکات تکمیلی

پیدا کردن طلا در خواب اشاره به موفقیت دارد که این خواب را می توانیم با تعبیر خواب کشتن سوسک یکسان بدانیم.

تعبیر خواب پول و طلا به هم نزدیک است و هر دو ممکن است از غم و غصه خبر بدهند.

دیدن طلا در خواب به غم تعبیر می شود و تعبیر خواب سر خوردن در برف نیز همین می شود.

کندن زمین برای رسیدن به گنج و طلا را معبران غربی به خصوص لوک اویتنهاو خوشبختی تعبیر می کنند و این خواب بسیار مشابه خواب خواستگاری است از نظر تعبیر.

آخرین بروز رسانی در : شنبه 15 آبان 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.