تعبیر خواب انگور ، سیاه و قرمز و زرد و سفید و درشت و خوشه یاقوتی دیدن و خوردن

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیر خواب انگور زرد , تعبیر خواب انگور سفید و سبز

تعبیر خواب دیدن انگور زرد و قرمز و یاقوتی و سبز و سفید در خواب ، تعبیر خواب خوشه انگور درشت و کوچک ، تعبیر خواب باغ و درخت انگور ، تعبیر خواب انگور برای زن باردار همگی در سایت پارسی زی . با ما با خواندن این مطلب همراه باشید.

تعبیر خواب انگور قرمز

ابن سیرین انگور قرمز را در یک رویایی به عنوان نشانه ای از شرافت می بیند و اگر فصل انگور قرمز باشد و در رویای شما انگور قرمز می خورید، رویای شما نشانه ای از سود کمی است.

حضرت دانیال ع انگور قرمز را در رویای به عنوان نشانه ای از نعمت های جهان تا آنجا که شما امید ندارید تعبیر کرده است. اما اگر فصل انگور نبود، خواب شما نشانه ای از کلمه خوب یا خیر است، یا تفسیر شما ممکن است ملک و اموال باشد.

تعبیر خواب انگور سفید

ابن سیرین میگوید اگر در فصل انگور سفید متوجه شوید که انگور سفید را می خورید، رویای شما یک نشانه ی سود مالی همراه با مشکل است.

امام صادق (ع) رویای انگور را چه فصل انگور سفید باشد یا نباشد بر سه چیز تفسیر می کند

  • فرزند خوب
  • فراگیری علوم مذهبی
  • مال پاک و حلال

تعبیر خواب انگور سیاه

ابن سیرین انگور سیاه در خواب خود را به عنوان نشانه ای از غم و اندوه می بیند. این خواب تعبیرش مشابه تعبیر خواب بچه های کوچک در خواب است.

در فصل انگور حضرت دانیال خوردن انگور سیاه را در خواب به عنوان علامت ناراحتی می داند، اما اگر فصل انگور سیاه نیست، نشانه آن است که شما از چیزی می ترسید.

بعضی از مفسران دیگر معتقدند که در رویای شما به تعداد انگورهای سیاهی که خورده اید فلک می شوید و چوب می خورید.

تعبیر خواب انگور یاقوتی

دیدن انگور یاقوتی در رویای شما نشانه ای از ثروت است که شما را خوشحال می کند، اما چون انگور یاقوتی کوچک است، این ثروت با امور کوچک و ناچیز ارتباط دارد. و اگر در رویای شما عنکبوت برای خود در انگور شما خانه ساخته است، یعنی دیگران به حقوق، اموال و اموالتان طمع کرده اند.

اگر شاخه های انگور یاقوتی که در آن خواب می بینید سنگین باشند، این بدان معنی است که شما ثروت زیاد به دست می آورید و شاد و خوشحال خواهید کرد، اما اگر شاخه انگور کم بار باشد، ثروت کمی خواهد بود با این حال، شما با دستیابی به این ثروت خوشحال خواهید شد.

تعبیر خواب دیدن مرد باردار نیز به ثروت اشاره دارد.

تعبیر خواب خوشه انگور

اگر  در رویای خود یک خوشه انگور را فشرده، آبدار با پوست نازک و شیرین نشانه خوشبختی و مقدار زیادی از ثروت باشد بدون تلاش خاصی برای آن. اما اگر خواب دیدید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگور دانه و جدا شده است، این خواب نشانه ای از از دست دادن ثروت خواهید بود.

اگر  در رویای خود خوشه انگور از بالای درخت بر روی سر شما سقوط کرد، یا اگر یک پرنده یک خوشه را کشید و آن را بر روی شما انداخت، خواب شما نشان می دهد که فیض خدا بر شما سرازیر خواهد بود و شادی به شما می رسد از جایی که انتظارش را ندارید.

تعبیر خواب انگور دادن به مرده

اگر از دست یکی از بستگان خود که مرده است انگور گرفتید ، به خواسته های بزرگ خود خواهید رسید و اگر او از شما انگور بگیرد خواب خوبی نیست و احتمالا برخی از پول خود را از دست می دهید به اندازه انگور هایی که به آن مرده داده اید.

اگر در رویا خود را در کنار یکی از بستگان خود دیدید که مرده است و او به شما گفت که یک انگور را به من بده، اما شما به او ندادید آن که فرد مرده از شما خیرات می خواهد و اگر مرده به زور از شما انگور را در خواب گرفت تعبیر انی خواب خوب نیست.

مطالب تکمیلی

تعبیر خواب پول سکه ای با دیدن انگور سیاه در خواب تعبیری یکسان دارند و به از غم خبر می دهند.

از جمله خواب هایی که تعابیر یکسانی دارند می توانیم به خواب انگور سیاه و خواب برف اشاره کنیم که هر دو غصه می شود.

خوشه انگور در خواب به خوشبختی تعبیر می شود و این خواب تعبیری مشابه تعبیر خواب خواستگاری برای دختر دارد به شرطی که از خودش در خواب خواستگاری شود.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب عقابتعبیر خواب گرگتعبیر خواب گربهتعبیر خواب انگشترتعبیر خواب ادرار

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.