تعبیر خواب درخت ، سیب انار انگور گردو انجیر توت میوه بلند آلبالو+چیدن و کاشتن

تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت انگور , تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب درخت سیب و انار و انگور و انجیر و آلبالو و گردو و توت ، تعبیر خواب پیدن و کاشتن درخت میوه ، دیدن درخت سبز و پر میوه در خواب همگی در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

تعبیر خواب درخت جزو آن سری از خواب ها است که به محیط اطراف خیلی وابسته است و به تنهایی نمی توانیم با قاطعیت در مورد ان صحبت کنیم.

درخت در خواب

منوچهر مطیعی معتقد است که دیدن درخت به تنهایی تعبیر خاصی ندارد ولی بعضی از معبران دیدن درخت بدون میوه را به مردم تهی دست و فقیر تعبیر می کنند.

دیدن درخت در مسجد و زیارتگاه خوب است ، اما دیدن درختان مردابی چندان خوب نیست.

حضرت یوسف ع می گوید که دیدن درختی که میوه دارد نشانه یک مرد بزرگ و شریف است.

تنه درخت در خواب به بزرگ خاندان تعبیر شده است و دیدن شاخ و برگ درخت نیز خبر از نشانه خانواده است.نوع میوه هم روی درخت میوه تعبیر خواب را تغییر می دهد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کبوتر ، سفید و سیاه و چاهی و قهوه ای و مرده و سبز زخمی در خانه

بعضی از معبران دیدن درخت در خواب را بر زن تعبیر می کنند و اگر این درخت در خانه پادشاه باشد نشان از خدمتکار دارد و درختانی که ساق ندارند مانند درخت خربزه و خیار نشان از مردمی پست دارد و درختی که خار داشته باشد مردی است ناسازگار و بد اخلاق

ابراهیم کرمانی دیدن شاخ درختان را به فرزندان و خویشان و دوستان تعبیر می کند و اگر درخت پر شاخی را ببینید یعنی که خانواده و اهل بیت شما پر جمعیت است.

امام صادق ع معتقد است که دیدن درخت در خواب ده تعبیر دارد که می توانیم به صورت زیر آنها را دسته بندی کنیم.

  • اول پادشاه است.
  • دوم به طلا تعبیر می شود.
  • سوم بازرگان و تاجر است.
  • چهارم مرد مبارز و مجاهد است.
  • پنجم مرد عالم و دانشمند است.
  • ششم انسان مؤمن است.
  • هفتم انسان کافر است.
  • هشتم عناوین است.
  • نهم خصومت و جنگ است.
  • دهم مرد منافق است.

تعبیر خواب قطع کردن درخت

اشعث کرمانی معتقد است که بریدن درخت بیماری سخت یکی از اقوام یا خانواده است و می تواند به مرگ آنها نیز اشاره کند.

کرمانی معتقد است که بریدن و انداختن درخت تعبیرش این می شود که برای اربابش حادثه ای به وجود می اید و یا حالش تغییر می کند.

لوک اویتنهاو می گوید که درخت افتاده در خواب نشان از آرزوهای از دست رفته است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گاو ، سیاه و مرده و زرد و شاخ دار و ماده و وحشی و حامله

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب درخت سبزی را ببینید که قطع شده است ، زمانی که فکر می کنید به آرامش رسیده اید مشکلات سر راهتان به وجود می آید.

تعبیر خواب درخت خرما

منوچهر مطیعی معتقد است که دیدن درخت نخل در خواب خیلی خوب است و عزت و بزرگی تعبیر می شود و اگر خرما نداشته باشد هم خوب است ولی اگر خرما در روی درخت دیده شود خیلی بهتر است.

تعبیر خواب درخت شاه توت و بید مجنون

منوچهر مطیعی دیدن این درختان در خواب را خوب نمی داند چرا که خبر از غم و شرمندگی و سر افکندگی می دهند.

تعبیر خواب ریشه درخت

ابراهیم کرمانی دیدن ریشه درخت را به رضای خداوند تعبیر می کند.اگر درختی که می بینید ریشه های قوی داشته باشد نشانه این است که شما زکات مال خود را کامل می دهید و ریشه ضعیف عکس این مطلب را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مورچه ، سیاه و زرد و بالدار در خانه روی بدن دیدن و کشتن

تعبیر خواب پوست درخت

ابراهیم کرمانی می گوید پوست درخت از روزه داری خبر می دهد و اگر این پوست قوی و ضخیم بود دلیل بر صحیح بودن روزه است و خداوند روزه را قبول کرده است.

برگ درخت در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید دیدن برگ درخت از خوش طبعی خبر می دهد و هر چه برگ بیشتر باشد خوش طبع تر خواهد بود.

تعبیر خواب درخت میوه

کرمانی می گوید که دیدن درخت میوه مشان می دهد که ارباب شما دین دار است .

حضرت دانیال ع می فرماید که دیدن درخت انار در خواب ، شخصی است که مال و دارایی فراوانی دارد.بعضی از معبران نیز درخت انار را زنی ثروتمند و شایسته می دانند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب الماس ، سفید و قرمز و آبی و صورتی و زرد و سیاه بزرگ و شکسته

حضرت دانیال ع دیدن درخت انجیر در خواب را مردی ثروتمند و صاحب نعمت و جلال می داند.

حضرت دانیال درخت انگور در خواب را زنی زیبا و نیکو کار می دانند.

امام صادق ع برای دیدن درخت انگور در خواب ۵ تعبیر دارند که عبارتند از : سود و منفعت ، ضرر و زیان ، مردی حیله گر و حقه باز ، جنگ و دشمنی ، مال سبهه ناک که در حلال و حرام بودنش شک است.

حضرت دانیال ع دیدن درخت بادام در خواب را زنی بد کار می داند و جابر مغربی دیدن این خواب را بر مردی بخیل و خسیس تعبیر می کند.

حضرت دانیال ع می فرماید که تعبیر دیدن درخت بلوط ، مردی می شود که نادان است و دورو و منافق تسبت به خانواده و نزدیکان خود.

حضرت دانیال دیدن درخت پسته در خواب را مردی ثروتمند و خسیس می داند.

حضرت دانیال ع دیدن درخت سیب را مردی غریبه می داند که بسیار حساس و زرنگ است.

بالا رفتن از درخت

لوک اویتنهاو می گوید که بالا رفتن از درخت نشانه رسیدن اخبار مهم است.البته از  در خت افتادن نشانه مسخره شدن توسط دیگران است.

حضرت یوسف ع بالا رفتن از درخت و خود را بالای درخت دیدن را نشانه دشمنی می داند.

جابر مغربی خود را بالای درخت بلند دیدن را رسیدن به موفقیت می داند.اگر در خواب شما از درخت بیفتید و پای شما بشکند بلایی بزرگ بر شما نازل می شود.

اشعث کرمانی بالای درخت بالا بودن یا رفتن را پیوند با مرد بزرگ می داند و به وسلیه آن بزرگوار ترس و زحمتش از بین برود.

آنلی بیتون می گوید که بالا رفتن از درخت رسیدن به جایگاهی بلند مرتبه است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خرس ، سیاه و سفید و قهوه ای بزرگ و پاندا و قطبی و وحشی و خاکستری

درخت سبز و خشک در خواب

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب درخت سبزی پر از برگ و شاخ و برگ را ببینید به آرزوهای خود خواهید رسید.دیدن درختانی که خشکیده اند در خواب ، نشانه ضرر مالی و ناراحتی و غم است.

جابر مغربی می گوید که هر چه درختی که در خواب می بینید خشکیده باشد و اجزای آن قطع شده باشد همانقدر به مال شما ضرر می خورد.

لوک اویتنهاو دیدن درخت خشکیده را شکست در زندگی تعبیر می کند.

مطالب تکمیلی

دیدن درخت شاه توت را غم می دانند و تعبیر خواب برف نیز غم است.

دیدن درخت نخل در خواب به بزرگی و عزت تعبیر می شود و این تعبیر بسیار شبیه تعبیر خواب خواستگاری است که دقیقا همین تعبیر را می تواند داشته باشد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.