تعبیر خواب الماس ، سفید و قرمز و آبی و صورتی و زرد و سیاه بزرگ و شکسته

تعبیر خواب الماس

تعبیر خواب الماس ، تعبیر خواب الماس سفید ، تعبیر خواب الماس صورتی ، تعبیر خواب الماس زرد

تعبیر خواب الماس ، تعبیر خواب انگشتر الماس ، تعبیر خواب ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب الماس سفید و قرمز و صورتی و زرد و بنفش ،تعبیر خواب الماس پیدا کردن ، تعبیر خواب الماس سیاه و بزرگ و رنگی در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

الماس در خواب

تعبیر خواب دیدن الماسها و جواهرات در خواب که شامل :خریدن و فروختن الماس ، دزدیدن, پیدا کردن, هدیه گرفتن و هدیه دادن الماس و دیدن الماس به رنگ های قرمز, سبز, صورتی, زرد, بنفش, سیاه و آبی در خواب می باشد هر کدام تعابیر متفاوتی را دارد با ما همراه باشید

و به طور مختصر و مفید تعبیر خواب الماس را مطالعه کنید. تعبیر کلی دیدن الماس در خواب رسیدن به موفقیت می باشد.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا تعبیر خواب الماس را این گونه تقل کرده است : اگر شخصی در خواب الماسی ببیند نمادی از طمع و آز انسان، سختی طبیعت و آنچه فرد قدر می‌نهد است. که بازم بستگی به رنگ و دیدن واب دارد در ادامه چند نمونه را بیان می کنیم:

  • اگر شخصی در خواب ببیند یک تیک الماس دارد و صاحب آن می باشد تعبیر و نشانه آن این است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید .
  • اگ دختر در خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می کند تعبیر و نشانه آن این است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد .
  • اگر شخصی در خواب ببیند الماسی را گم کرده است تعبیر و نشانه آن این است که رسوایی و مرگ می باشد.
  • اگر زن ورزشکاری در خواب الماس ببیند تعبیر و نشانه آن این است که روز های خوب و لبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد.
  • اگر شخص بازرگانی در خواب الماس ببیند تعبیر و نشانه آن این است که معاملات سود آور است.
  • دیدن الماس در خواب نشانه و تعبیر موفقیت می باشد جز این که درخواب ببیند الماس روی جسد کسی باشد اگر این گونه باشد تعبیر خوبی ندارد و تعبیر و نشانه آن این است که دوستان شما را به بی وفایی متهم می کنند .

لیلا برایت تعبیر خواب الماس را این گونه نقل کرده است : اگر شخصی در خواب الماسی ببیند تعبیر ان این است که شما روزهایی پر از خوشی و شادی در پیش رو دارید و اگر شخصی خواب ببینید که مقدار زیبادی الماس دارد یعنی اینکه سعادت و خوشبختی در انتظار آن شخص است.

آنلی بیتون تعبیر خواب الماس را این گونه نقل کرده است: اگر شخصی در خواب الماسی ببیند نشانه کلی آن موفقیت می باشد. مگر اینکه خواب ببیند روی جسد کسی باشد دیدن الماس در این شرایط نشانه این است که دوستان ، شما را به بی وفایی و بد عهدی متهم خواهند کرد.
اگر شخصی در خواب ببیند کیف پولش پر از الماس و اسکناس و پول میباشد تعبیر و نشانه آن این است که شما دوستانی خواهید داشت که شعار آن ها در زندگی دمی خوش است و عشق های لطیف ، دنیا را برای شما به مکانی زیبا تبدیل خواهد کرد.
اگر زن ورزشگاری در خواب الماس ببیند تعبیر و نشانه آن این است که روزهایی لبریز از سعادت و موفقیت در پیش رو دارد و هدایایی باشکوه به او داده خواهد شد.

سرزمین رویاها تعبیر خواب المای را این گونه نقل کرده است:

اگر شخصی در خواب الماسی ببیند تعبیر و نشانه آن این است که ناکامی و شکست در زندگی شخصی می باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند الماسی دارد تعبیر و نشانه آن این است که معاملات موفق می باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند الماسی گم کرده است تعبیر و نشانه آن این است که فقر و ناخوشی می باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند الماسی پیدا کرده است تعبیر و نشانه آن این است که کسی عاشق اوست.

اگر شخصی در خواب ببیند مقدار زیادی الماس دارد تعبیر و نشانه آن این است که موفقیت و احترام می باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند الماس دیگران را تعبیر و نشانه آن این است که سودی نصیب آن ها می شود.

تعبیر خواب هدیه گرفتن الماس

آنلی بیتون این خواب را این گونه نقل کرده است: اگر شخصی در خواب الماسی ببیند صاحب الماسی شده است  نشانه این است که آن شخص مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب مدفوع ♥ تعبیر خواب دریاتعبیر خواب انارتعبیر خواب دعواتعبیر خواب موش

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.