تعبیر خواب خرس ، سیاه و سفید و قهوه ای بزرگ و پاندا و قطبی و وحشی و خاکستری

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس سیاه , تعبیر خواب خرس سفید , تعبیر خواب خرس قهوه ای

تعبیر خواب خرس سیاه و سفید و قهوه ای و خاکستری ، تعبیر خواب خرس پاندا و قطبی و وحشی ، تعبیر خواب بچه خرس و ترسیدن و دیدن و حمله خرس در خواب همگی در سایت پارسی زی . با ما با خواندن این مطلب در مورد تعبیر خواب خرس همراه باشید.

خرس در خواب

خواب کشتن خرس نشان دهنده برتری و غلبه بر مشکلات است.فرار کردن از خرس نشان دهنده ناتوانی شما در برابر مشکلات و دشمنان است اگر خرس پشت سر شما بیاید نمی توانید بر این مشکلات غلبه کنید ولی اگر خرس شما را رها کند در نهایت بر این ضعف غلبه می کنید.

تعبیر خوردن گوشت خرس در خواب به معنای برطرف کردن مشکلات و غلبه کردن بر دشمنان است.

محمد بن سیرین خرس را در خواب دشمنی می داند که پست و فرومایه است و احمق و دزد ، دشمنی که نمی تواند رو در رو با شما در بیفتد اما با مشکلاتی که به وجود می آورد باعث ناراحتی شما می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دندان ، افتادن و شکستن و کشیدن دندان لق و پوسیده و درآوردن نوزاد

محمد بن سیرین می گوید که اگر در خواب دیدید که سوار بر خرس هستید پادشاهی یا بزرگی می خواهد شما را خوار و ذلیل کند. کشتن خرس دلیل بر برتری بر دشمن است و خوردن گوشت خرس و پوشیدن لباسی از پوست خرس نشان می دهد که شما بیم و ترس در زندگی دارید.

ابراهیم کرمانی خرس را در خواب مردی بیچاره و دیوانه می داند و دیدن خرس ماده نیز زنی با همین صفات است و اگر در خواب دیدید که خرسی ماده را گرفتید با چنین زنی ازدواج خواهید کرد. خرس در خواب می تواند بر ضرر مالی نیز اشاره کند.

اگر خرس به خانه شما بیاید و یا در خانه شما باشد بسته به نر و ماده بودن آن خرس ، زن و یا مردی با خصوصیات دیوانگی و حماقت ئ بیچارگی وارد خانه شما می شود. همچنین کشتن و سوار شدن بر خرس نشانه پیروزی بر دشمن و حل مشکلات است.

لوک اویتنهاو معبر غربی دیدن خرس در خواب را دلیلی بر شانس در بازی ورق و سایر بازی ها می داند. اگر خرس به شما حمله کرد ضرر می بینید از نظر مالی . دیدن رقصیدن خرس در خواب نشانه سر و کار داشتن با آدمی احمق است  و شکار خرس در خواب نشان دهنده این است که نباید کنجکاوی زیادی کنید.

آنلی بیتون می گوید دیدن خرس در خواب به شما می گوید که تا زمانی که دنباله رو دیگران باشید شکست خواهید خورد. کشتن خرس در خواب نشان دهنده رهایی از مشکلات است. دیدن خرس در خواب برای دختر نشانه چشم و هم چشمی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مو ، کوتاه کردن و ریزش و سفید شدن و رنگ کردن مو +مو در غذا و دهان

تعبیر خواب خرس از نظر روانشناسی به این صورت است که خرس نماد قدرت و توان و استقلال است. آنها نمادی از رفتارهای کنترل نشده و غریزی هستند. دیدن خرس به طور کلی در خواب به شرطی که به شما کار نداشته باشد رقابت در زندگی شماست.

اگر در خواب خرسی آرام را دیدید که به شما نگاه می کند و با شما کاری ندارد نشان دهنده این است که شما انسان مستقلی در زندگی هستید و دیدن خرس خشمگین نشان دهنده این است که چیزی شما را خیلی عصبانی کرده است.

تعبیر خواب خرس سفید

تعبیر دیدن خرس سفید در خواب دشمنی است که دشمنی او کوتاه مدت است و طولانی نیست.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گریه ، کردن برای مرده ، مادر و نوزاد و دوست خواهر زیاد بر سر قبر

خرس سیاه

خرس سیاه در خواب دشمنی است که دشمنی او تا ابد ادامه دارد.

خرس قهوه ای

خرس قهوه ای در خواب خصومت و دشمنی است که می تواند با تعامل به دوستی برگردد و می توان تا ابد هم ادامه داشته باشد.

خرس قطبی

لیلا برایت معتقد است که اگر در خواب یک خرس قطبی را دیدید تعبیر این خواب این می شود که شما در امور عاشقانه خود شکست می خورید و به عبارتی تعبیر این خواب شکست عشقی است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.