تعبیر خواب بارداری ، دوقلو دیگران دختر مجرد و زن متاهل مرد و زایمان پسر چیست

تعبیر خواب بارداری

تعبیر خواب بارداری , تعبیر خواب بارداری دیگران , تعبیر خواب بارداری دوقلو , تعبیر خواب بارداری دختر مجرد

تعبیر خواب بارداری دیگران و خودم ، تعبیر خواب بارداری دختر مجرد و زن متاهل و مرد ، تعبیر خواب بارداری و زایمان پسر چیست همگی در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

امام صادق ع می فرماید که در خواب ها خداوند راست و دروغ را در هم آمیخته است.اگر همه دروغ باشند که بی فایده است و اگر همه راست باشند همه پیامبر می شوند.

به طور کلی دیدن زن حامله و باردار در خواب روبه رو شدن با غم و غصه است.دیدن بارداری در خواب می تواند نشانه ای از تلاش فرد برای رسیدن به موفقیت است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب درخت ، سیب انار انگور گردو انجیر توت میوه بلند آلبالو+چیدن و کاشتن

بارداری در خواب

منوچهر مطیعی معتقد است که دیدن زن حامله و باردار در خواب روبه رو شدن با گناه و غم و غصه است.اگر در خواب همسر خود را باردار ببینید یعنی اینکه مسئولیت بزرگی را بر گردن شما می گذارند که انجام دادن ان سخت است و نمی توانید این مسئولیت را قبول نکنید.

اگر زنی در خواب خود را باردار ببینید تعبیر این خواب این است که به شما غمی می رسد که حدودا ۹ ماه طول می کشد یعنی به اندازه مدت زمان بارداری.اگر زن بارداری از کوچه بگذرد خبر بدی به شما می رسد.

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر در خواب زن پادشاه ببیند که باردار بوده و دختر به دنیا آورده است تعبیر این خواب برای پادشاه پیدا کردن گنج است.

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر پسر نابالغی خود را در خواب باردار ببینید تعبیر این خواب این است که به پدرش مال و نعمت فراوانی می رسد و اگر دختر نابالغ چنین خوابی را ببیند تعبیر این خواب رسیدن مال و نعمت به مادرش است.

آنلی بیتون می گوید که اگر زن بارداری در خواب ببیند که باردار است تعبیر این خواب این است که زایمانی آسوده و راحت خواهد داشت و فرزندی زیبا به دنیا می آورد.

تام چت ویندرا معتقد است که بارداری در خواب زندگی پر بار خواهد بود.اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی را باردار ببیند و یا زن خودش را باردار ببیند تعبیرش این است که به آرزوهای بزرگ خود خواهد رسید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عروس ، عروسی خواهر و دوست و برادر و زن متاهل دیدن همراه با رقص

تعبیر خواب بارداری پسر

امام صادق ع می فرماید که اگر زنی در خواب باردار بود و پسر زایید و در لحظه تولد با آن پسر صحبت کرد اجلش نزدیک است و به زودی خواهد مرد.

تعبیر خواب بارداری مرد

حمد بن سیرین می گوید که اگر در خواب ببینی که شکم تو بزرگ شده است مانند زنان باردار ، تعبیر خواب شما مال و نعمت دنیا خواهد بود و هر چه شکم شما بزرگتر باشد این مال و نعمت بیشتر خواهد بود.

لیلا برایت می گوید که اگر در خواب مردی خود را باردار ببیند تعبیر این خواب پول و ثروت است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پول ، بخشیدن و گرفتن از مرده و پول خرد اسکناس خارجی قرض دادن

بارداری دختر

محمد بن سیرین می گوید که اگر در خواب ببینی که باردا هستی و دختر به دنیا می آوری تعبیر این خواب این است که خدا به شما پسر می دهد.

امام صادق ع می فرمایند که اگر شما بارداری بودید و دختری را به دنیا آوردید تعبیر این خواب این است که از نسل فرزندان شما فرزندی به دنیا می آید که در آینده بزرگ خاندان خود خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر مردی در خواب ببیند که باردار است و بعد از آن دختر زایید ، یعی بر اثر رسدین رنجی به او غمگین و ناراحت می شود.

آنلی بیتون معتقد است که اگر زنی در خواب خود را باردار ببیند زندگی خوبی را با شوهرش نخواهد داشت و فرزندانش مطیع او نخواهند بود.

اگر دختری باکره خود را در باردار ببیند تعبیرش این است که به رسوایی و بدبختی کشیده می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف

مطالب تکمیلی

دیدن بارداری خبر از غم و غصه می دهد و تعبیر خواب پول اسکناس نیز غم و بدختی است.

یدن زن حامله و باردار در خواب روبه رو شدن با غم و غصه است و تعبیر خواب برف نیز غم و غصه است.

امام صادق ع می فرماید که اگر زنی باردار بود و بعد پسری به دنیا آورد و بلافاصله با پسر شروع به سخن گفتن کرد اجلش نزدیک است و تعبیر خواب خواستگاری از دختر ناشناس برای بیننده خواب نیز همین است.

تعبیر خواب حاملگی از نظر حضرت یوسف ، تعبیر خواب بارداری از حضرت یوسف

تام چت ویندرا

حاملگی در خواب به زندگی پر بار در بیداری اشاره می کند.

دیدن انسان و حیوانی که حامله است در خواب اشاره دارد به آرزوهایی که باعث زیبا شدن زندگی شما می شود و نور امید را در زندگی تان روشن می سازد.

به عبارتی می توانیم حاملگی را مقدمه ای بدانیم برای رسیدن به موفقیت های فردی بیننده خواب.

با توجه به توضیحات گفته شده معنی این خواب خوب است و به طور کلی اشاره به تحول و زندگی دوباره دارد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.