تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف - پارسی زی
تعبیر خواب کبوتر ، سفید و سیاه و چاهی و قهوه ای و مرده و سبز زخمی در خانه

تعبیر خواب کبوتر ، سفید و سیاه و چاهی و قهوه ای و مرده و سبز زخمی در خانه

تعبیر خواب کبوتر تعبیر خواب کبوتر ، تعبیر خواب کبوتر خاکستری ، تعبیر خواب آزاد کردن کبوتر ، تعبیر خواب پرنده زیبا ، پرنده سفید …

تعبیر خواب خرس ، سیاه و سفید و قهوه ای بزرگ و پاندا و قطبی و وحشی و خاکستری

تعبیر خواب خرس ، سیاه و سفید و قهوه ای بزرگ و پاندا و قطبی و وحشی و خاکستری

تعبیر خواب خرس تعبیر خواب خرس سیاه و سفید و قهوه ای و خاکستری ، تعبیر خواب خرس پاندا و قطبی و وحشی ، تعبیر …

تعبیر خواب تمساح ، سبز و سفید در آب استخر و مار کوچک در خانه و رودخانه

تعبیر خواب تمساح ، سبز و سفید در آب استخر و مار کوچک در خانه و رودخانه

تعبیر خواب تمساح تعبیر خواب تمساح ، سبز و سفید در آب استخر و مار کوچک در خانه و رودخانه در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف ، تعبیر خواب بارش برف ، تعبیر خواب راه رفتن روی برف ، تعبیر خواب دیدن برف

تعبیر خواب برف و بارش برف و راه رفتن و سر خوردن و دیدن برف ، تعبیر خواب قدم زدن و خوردن برف و آب شدن برف و برف بازی و برف در تابستان و زمستان و بهار و پاییز همگی در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

برف در خواب

معبران غربی باریدن برف در خواب را شروعی دوباره در زندگی افراد می دانند که همراه با پاکسازی بخشی از زندگی شماست و این می تواند زندگی شما را متحول کند.

کارل کوستاو یونگ دیدن برف را در خواب را نشانه ای از احساساتی می داند که ابراز نشده و سرد و منجمد مانده اند.

ابراهیم کرمانی دیدن برف در فصول سرد سال را خیر و نیکی می داند و و دیدن برف در فصول گرم سال مانند تابستان اصلا خوب نیست و دلیل بر غم و اندوه و قحطی خواهد بود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خروس ، سفید و قرمز و سیاه مرغ مرده کوچک و بزرگ چیست

منوچهر مطیعی دیدن برف را در خواب بر غم و اندوه تعبیر می کند.

حضرت یوسف ع دیدن برف در خواب را دلیلی بر فتنه و عذاب می داند.

در کتاب سرزمین رویا ها امده است که دیدن هوای برفی در خواب نشانه این است که در آینده دوران درخشانی برایتان پدید خواهد آمد. این کتاب دیدن زمین پوشیده از برف را خوشبختی تعبیر می کند و دیدن برف کثیف در خواب هم کسالت و بیماری است.

آنلی بیتون معتقد است که دیدن برف در خواب دلیل این است که مشکلی در آینده برای شما به وجود نخواهد آمد.

محمد بن سیرین دیدن برف در خواب را غم و اندوه عذاب می داند حتی اگر برف کمی دیده باشد.اگر برف را در فصل زمستان ببیند و یا در جایی ببیند که همیشه آنجا برف دارد به مردم آن منطقه غم و اندوه می رسد.

لوک اویتنهاو می گوید که دیدن برف در کوهستان معنی اش این می شود که برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خود باید بر مشکلات زیادی غلبه کنید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کبوتر ، سفید و سیاه و چاهی و قهوه ای و مرده و سبز زخمی در خانه

امام صادق ع دیدن برف در خواب را بر ۶ چیز تعبیر می کند که عبارتند از

  • افزایش رزق و روزی در زندگی
  • نوع زندگانی کردن
  • مال بسیار و توانایی خرید بالا
  • داشتن لشگری بزرگ
  • مبتلا شدن به بیماری
  • دچار غم و اندوه شدن

ایشان جمع کردن برف در فصل تابستان را دلیلی بر مال زیاد و حلال می دانند.جمع کردن برف در فصل زمستان به عیش و خوشی تعبیر می شود  و بیننده خواب سود زیادی می کند.

تعبیر خواب بارش برف

لوک اویتنهاو می گوید که بارش برف در خواب نشانی از سستی زودگذر است که باید با مقاومت همراه شود.

کارل کوستاو یونگ می گوید که اگر خواب بودید و دیدید که در حال تماشا کردن بارش برف هستید ،  شما در زندگی شروعی خوب و امیدوار کننده خواهید داشت و می توانید دلیلی بر صلح و آرامش معنوی باشد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گاو ، سیاه و مرده و زرد و شاخ دار و ماده و وحشی و حامله

تعبیر خواب راه رفتن و قدم زدن در برف

آنلی بیتون معتقد است که اگر خود را در خواب دیدید که در میان برف راه می روید و قدم می زنید تعبیر این خواب این است که شما دچار شکستی در زندگی خود شده اید که شما را از ادامه تلاش نا امید می کند.

تعبیر خواب برف در فصول مختلف سال

منوچهر مطیعی معتقد است که جمع کردن برف در فصل تابستان نشان از رسیدن غنیمت است و منظور از این غنیمت چیزی است که رایگان و بدون زحمت به شما برسد.بعبارتی از جایی که خیالش را هم نمی کنید به شما منفعت می رسد.

اگر در فصل زمستان خود را در حال پارو کردن و دور ریختن برف دیدید تعبیر این خواب خوب است و این می شود که شما غم و اندوه خود را دور می ریزید. اگر دیدید که برف را از خانه خود بیرون می برید غم و اندوه را بیرون می برید.

عده ای از معبران می گویند که برف در فصول سر د سال خیر و برکت و سود مالی است و دیدن برف در فصول گرم سال مانند تابستان و اواخر بهار  غم و اندوه است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مورچه ، سیاه و زرد و بالدار در خانه روی بدن دیدن و کشتن

آدم برفی

لوک اویتنهاو دیدن آدم برفی را در خواب عشقی می داند که واقعی نیست و سرشار از دورویی و ریا است.

لیلا برایت نیز معتقد است که دیدن آدم برفی به روابط سرد مربوط می شود و شما اگر در خواب آدم برفی دیدید مدتی در زندگی خود با دیگران سرد برحورد می کنید.

برف خوردن

آنلی بیتون این خواب را خوب نمی داند و معتقد است که خوردن برف در خواب نشانه این است که شما به اهداف بزرگ خود در زندگی نخواهید رسید.

آب شدن برف

آنلی بیتون این مزده را به شما می دهد که این خواب نشان می دهد که نگرانی و دلهره شما به زودی از بین می رود و شما شادمان خواهید شد.

مولف معتقد است که همانطور که برف را غم و اندوه تعبیر می کنند پس آب شدن برف به از بین رفتن این غم و اندوه اشاره دارد و این خواب خوبی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب الماس ، سفید و قرمز و آبی و صورتی و زرد و سیاه بزرگ و شکسته

تعبیر خواب برف بازی

آنلی بیتون می گوید که اگر دختری ببیند در خواب که با سورتمه در برف بازی می کند در آینده خواستگاری برای او می آید که برای قبول کردن آن فرد مشکلات زیادی سر راهش خواهد بود.

برف بازی کردن با دیگران قضاوت در مورد یک قضیه شرم آور است و این کار درستی نخواهد بود . اگر چنین خوابی را دیده اید خود را وارد این موضوع نکنید.

کارل یونگ می گوید که دیدن برف بازی در خواب اشاره به یک خلا در زندگی شما دارد و شما باید توجه داشته باشید که وقتی را برای شادی و آرامش خود قرار دهید. البته این خواب می تواند این تعبیر را داشته باشد که شما باید از فرصت های زندگی به خوبی بهره ببرید.

مطالب تکمیلی

در کتاب سرزمین رویاها دیدن زمین پر از برف را خوشبختی تعبیر می کنند که این تعبیری مشابه تعبیر خواب خواستگاری شدن دارد.

تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف

امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید». حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید: «دیدن برف به خواب بر شش وجه است، اول: رزق و روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه». اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد. یوسف نبی علیه السلام گوید: «دیدن برف عذاب و فتنه بود»

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : شنبه 7 اسفند 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.