تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف

تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف

تعبیر خواب برف تعبیر خواب برف و بارش برف و راه رفتن و سر خوردن و دیدن برف ، تعبیر خواب قدم زدن و خوردن …

تعبیر خواب مار ابن سیرین | دیگاه ابن سیرین در مورد دیدن مار در خواب چیست

تعبیر خواب مار ابن سیرین | دیگاه ابن سیرین در مورد دیدن مار در خواب چیست

تعبیر خواب مار ابن سیرین تعبیر خواب مار ، از نظر قرآن و ابن سیرین و یوسف نبی و مار آبی و خاکستری و کبری …

تعبیر خواب فندق ؛ خوردن در بارداری برای زن باردار حضرت یوسف و درخت فندق سبز

تعبیر خواب فندق ؛ خوردن در بارداری برای زن باردار حضرت یوسف و درخت فندق سبز

تعبیر خواب فندق تعبیر خواب فندق ؛ خوردن در بارداری برای زن باردار حضرت یوسف و درخت فندق سبز معبران اسلامی مانند منوچهر تهرانی ، …

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس ، تعبیر خواب خروس سفید , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس مرده کوچک و بزرگ

تعبیر خواب خروس ، تعبیر خواب نوک زدن خروس ، تعبیر خواب مرغ خانگی ، تعبیر خواب جوجه ، تعبیر خواب پای مرغ ، تعبیر خواب گوشت مرغ  در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

خروس در خواب

در اسلام تعبیر خواب خروس سازش ، آشتی ، خیر و نیکی می باشد. کارل یونگ که یک ( روانپزشک و فیلسوف بزرگ سوئیسی ) می باشد دیدن خروس در خواب تعبیرش را نمادی از مردانگی،خودستایی و نکبر می دارند.

منوچهر مطیعی تهرانی (مترجم داستان‌نویس) دیدن خروس در خواب را مصلحت ، خوبی ، نیکویی و شادی تعبیر می داند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بارداری ، دوقلو دیگران دختر مجرد و زن متاهل مرد و زایمان پسر چیست

حضرت رسول اکرم (ص) دیدن خروس در خواب تعبیرش را این گونه نقل کرده اند : خروس دوست من می باشد، و مرا به خواندن نماز دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب می باشد و به هرگونه که شما خروس را در خواب خود ببینید خبری خوب و شادی آوری به شما میرسد که امکان دارد این خبر مادی یا معنوی باشد.

لیلا برایت دیدن خروس در به روش های مختلفی بازگو کرد است وی می گوید اگر خروس روی تخم خوابیده باشد خوب نیست و تعبیر آن صدمه ، ضرر ، زیان و همچنین نشانه ی علاقه مندی به جنس مخالف را دارد. تعریف دیگر آن دیدن خروس خصی (بی خایه) در خواب معنی آن این است که از انجام و اجرای کار های زیاد خسته و کوفته شده اید.

ابوبکر محمد بن سیرین از نامدارترین خواب‌گزاران مسلمان دیدن خروس در خواب تعبیرش را این گونه نقل کرده است اگر فردی در خواب بیند که خروس دارد و دانست که ملک(فرشته) اوست، دلیل که مردی عجمی(عرب) را که بنده او بود، قهر کند.

جابر مغربی یکی از عارفان دیدن خروس در خواب و تعبیرش را این گونه نقل می کند اگر فردی در خواب ببیند خروسی دارد تعبیرش این می باشد که پسری یا مردی به جای او می اید و با او هم صحبت می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بچه ، نوزاد پسر و دختر دوقلو و شیر دادن و گم کردن و به دنیا آوردن بچه

امام صادق یا امام جعفر صادق دیدن خروس و تعبیر آن را این گونه نقل می کنند اگر فردی در خواب ببیند خروسی یافته یا همان پیدا کرده است نشان آن است که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر او غلبه کرده است.

لوک اویتنهاو تعبیر دیدن خروس در خواب را نشانه ی این می داند که می گوید خروس در خواب تعبیرش این می باشد که به شما شک خواهند کرد.

یوسف پیامبر علیه السلام تعبیر و دیدن خروس در خواب را این گونه نقل می کند می فرمایند دیدن زیاد مرغان خانگی و خروس در خواب نشانه نعمت زیاد می باشد.

تعبیر خواب کشتن خروس

ابوبکر محمد بن سیرین کشتن خروس در خواب و تعبیرش را این گونه نقل می کند: اگر فردی در خواب ببیند که خروسی را می کشد نشان آن است که بر بنده ای تسلط یافته است.

جابر مغربی کشتن خروس در خواب و تعبیرش را این گونه نقل می کند: اگر فردی در خواب ببیند خروسی پیدا کرده و آن را می کشد تعبیر آن این است که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر می کند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سوسک ،بالدار قهوه ای کشتن ریز مرده در غذا دهان خوردن در خانه چیست

مطیعی تهرانی کشتن خروس در خواب و تعبیرش را این گونه نقل می کند: اگر فردی در خواب ببیند خروس گم کرده یا آن را می کشد خوب نیست و همچنین خوابی زیان او است اما خوردن گوشت خروس خوب می باشد.

تعبیر خواب حمله خروس

ابوبکر محمد بن سیرین حمله کردن خروس در خواب و تعبیرش را این گونه نقل می کند: اگر فردی در خواب ببیند که با خروس جنگ و دعوا می کند تعبیر آن این است که با مردی عجمی او را صحبت افتد. اما اگر خواب ببیند که آن خروس وی را آزار و آسیب می رساند تعبیر آن این است که مرد به و آسیب رساند. اگر در خواب ببیند خروس بر روی وی میپرد تعبیر آن این است که او از طرف کسی غم و اندوهی می رسد.

یونگ حمله کردن خروس در خواب و تعبیرش را این گونه نقل می کند: اگر فردی در خواب ببیند با خروسی جنگ می کند نشان دهنده آن است که درگیر یک رقابت تلخ و سخت می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پول ، بخشیدن و گرفتن از مرده و پول خرد اسکناس خارجی قرض دادن

آنلی بیتون حمله کردن خروس در خواب و تعبیرش را این گونه نقل می کند: اگر فردی در خواب ببیند که خروس ها با هم جنگ می کنند بیانگر این است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گوید.

خروس رنگی

مطیعی تهرانی دیدن خروس رنگی در خواب بیانگر ظاهرنمایی ، دودلی ، تردید می باشد و همچنین دیدن خروس سفید د خواب بهتر می باشد و بانگر خوشحالی ، شادی ، روشنی بخت خبر می‌دهد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب درخت ، سیب انار انگور گردو انجیر توت میوه بلند آلبالو+چیدن و کاشتن

خروس وحشی

آنلی بیتون تعبیر دیدن خروس وحشی در خواب را این گونه نقل می کند: اگر فردی در خواب خروس وحشی ببیند آن فرد به ثروت کم و اندک خود قانع و شاد خواهد بود. همچنین می گوید دیدن خروس وحشی بیمار در خواب بیانگر آن است که در معرض طوفان‌هایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید.

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 آذر 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.