تعبیر خواب گربه ، و مار ، سگ و موش داشتن و دیدن و گربه زرد و مرده سیاه وحشی - پارسی زی
تعبیر خواب لباس عروس ، بنفش بر تن مرده برای مردان و زن متاهل و دختر مجرد

تعبیر خواب لباس عروس ، بنفش بر تن مرده برای مردان و زن متاهل و دختر مجرد

تعبیر خواب لباس عروس تعبیر خواب لباس عروس مرده و بر تن مرده ، تعبیر خواب لباس عروس برای زن متاهل و دختر مجرد ، …

تعبیر خواب دختر بچه

تعبیر خواب دختر بچه

تعبیر خواب دختر بچه تعبیر خواب دختر بچه ، معنی دیدن دختر بچه کوچک و زشت و زیبا در خواب چیست همگی در سایت فال …

تعبیر خواب دعوا ، دیدن و کردن با مادر و خواهر و چاقو و فامیل و برادر و دوست

تعبیر خواب دعوا ، دیدن و کردن با مادر و خواهر و چاقو و فامیل و برادر و دوست

تعبیر خواب دعوا تعبیر خواب دعوا و جدال و درگیری ، دعوا دیدن و دعوا کردن و دعوا با مادر و پدر و دوست صمیمی …

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب حمله گربه , تعبیر خواب کشتن گربه

تعبیر خواب گربه داشتن ، دیدن ، کشتن ، تعبیر خواب گربه زرد و سیاه و مرده و زخمی ، تعبیر خواب ترسیدن از گربه و حمله گربه به انسان ، تعبیر خواب بچه گربه و مار و سگ و موش ، تعبیر خواب دعوای گربه و گاز گرفتن و زاییدن گربه از جمله خواب هایی است که ما در مورد گربه می بینیم.

در این مطلب از سایت پارسی زی تمام تلاش مان را کرده ایم تا کامل ترین مطلب را که می توان تهیه کرد را برای شما گردآوری کنیم.این مطلب چکیده نظرات تمام معبران بزرگ و کهن و جدید و ایرانی و غربی است.امیدواریم که مورد توج شما عزیزان قرار گیرد.

امام صادق ع می فرمایند که در مورد خواب هایی که می بینید بیندیشید که اگر همه خواب ها راست باشند که همه مردم پیامبر می شوند و اگر همه دورغ باشند که خواب دیدن کار بی فایده ای خواهد بود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پول ، بخشیدن و گرفتن از مرده و پول خرد اسکناس خارجی قرض دادن

گربه در خواب

امام صادق ع معتقد است که دیدن گربه در خواب بر پنچ چیز دلالت می کند.اولین تعبیر برای این این خواب دزد است.دومین تعبیر برای این خواب آدم خبر چین است.سومین تعبیر برای این خواب بیماری است.چهارمین تعبیر زنی مهربان و دلسوز و تعبیر آخر هم خصومت و دشمنی است.

زنی که دشمنی می کند چون ضعیف است به مکر و حیله پناه می برد و این خواب تعبیرش بسیار شبیه تعبیر خواب عقرب و تعبیر خواب سوسک سفید است که دشمنی است ضعیف و حیله گر.

محمد بن سیرین دیدن گربه در خواب را مردی فاسد و گناهکار و دزد می داند.

منوچهر مطیعی گربه را در خواب ما مردی گناهکار و دزد می خواند .اما در ویژگی های گربه متوجه این می شویم که گربه لوس است و وفادار نیست و عشق به فرزندانش در او موج می زند.

بسیاری از معبرین گربه را در خواب زن می دانند البته زن از نوع جنسیت و نه همسر.

اگر دیدید چندین گربه در جایی جمع شده اند تعبیر این خواب این است که چند زن جایی جمع شده اند و درباره شما صحبت می کنند و غیبت شما را می کنند.

تعبیر خواب بغل کردن گربه و فشار دادن آن به سینه خود این است که زنی فریبکار و دزد شما را فریب می دهد.اگر دید که گربه را بر شانه خود حمل می کنید چنین زنی به اصطلاح سوار شما شده است و بر شما مسلط است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب درخت ، سیب انار انگور گردو انجیر توت میوه بلند آلبالو+چیدن و کاشتن

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر بعد از صبح خواب گربه ببنی تعبیرش این است که ۶ روز بیمار خواهی شد.

انلی بیتون دیدن گربه ضعیف در خواب را شنیدن خبرهای بد مانند مرگ یک دوست می داند.اما اگر این گربه را از خود راندید دوست دارید که بعد از مدت زیادی بیماری حالش خوب می شود.

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب تلاش کردید که گربه ای را از خود برانید و نتوانستید این نشانه بدبختی است.اگر موفق شدید که گربه را برانید تعبیر این خواب این است که بعد از طی کردن مشکلات به موفقیت خواهید رسید.

تعبیر خواب عقابی که بالای سر شما پرواز می کند نیز رسیدن به موفقیت بعد از طی کردن مشکلات است و تعبیر خواب سالم مانده خانه در زلزله و تعبیر بچه چاق در خواب نیز موفقیت است.

ابن سیرین می گوید که اگر در خواب ببینی که گربه ای از آلت تناسلی تو خارج می شود تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و خرابکار می شوی.

جابر مغربی هم معتقد است خارج شدن گربه از آلت تناسلی چه مردانه و چه زنانه ، صاحب فرزندی دزد و خیانتکار شدن است.

گربه ها معمولاً حیواناتی فعال نیستند و در دنیای واقعی اغلب در خواب یا دراز کشیدن هستند. به همین دلیل دیدن گربه ای که در حال خواب است غیر معمول نیست.

این رویا نشان می دهد که شما در یک دوره بسیار مثبت و مثمر ثمر زندگی می کنید و در این مرحله از زندگی احساس راحتی و خوشبختی خواهید کرد.

دیدن یک گربه که در کنار شما یا در دامن شما خوابیده است نشانه ای بسیار مثبت و خوشحال است. تعبیر این رویای این است که شما شاد و خوشحال هستید و تصمیمات بزرگی را در زندگی خود یا خانواده ات می گیرید.

شاید شما یک مرحله دشوار و پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته باشید و اکنون از آن مرحله گذشته باشید و در نهایت احساس آرامش درونی را احساس خواهید کرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف

تعبیر خواب گربه در خانه

محمد بن سیرین معتقد است که دیدن گربه در خانه نشان از این دارد که دزد به خانه شما می آید و اگر دید که گربه از خانه او چیزی می خورد تعبیرش این است که دزد به خانه ات می زند و چیزی می برد.

اگر در خانه خود گربه دیدید که ما شماست و در خانه شما زندگی می کند چیزی شبیه به گربه خانگی ، زنی در خانه خود دارید که دستش کج است.

تعبیر خواب کشتن گربه

محمد بن سیرین معتقد است که کشتن گربه ، کشتن یا قهر با دزدی است که به خانه تو آمده است.

حضرت یوسف ع می فرماید که کسی که در خواب می بیند که گربه را کشته است فقیر می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر در خواب دیدی که گربه ای را کشته و پوستش را هم کنده ای  ، تعبیرش این است که مال دزدی را به دست می آوری.

تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر این خواب این است که زنی زیبا و خوشرو در مسیر شما قرار می گیرد که ذات خوبی ندارد و به دنبال دزدی از شماست و این کار برای آن زن عادت شده است.

تعبیر خواب غذا دادن به گربه

تعبیر خواب غذا دادن به گربه ان است که شما مال و دارایی خود را برای زنی فاسد و دروغگو و فریبکار خرج می کنید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خواستگاری ، رفتن و آمدن از زن شوهر دار پسر مرده از دختر و مرد متاهل

تعبیر خواب دویدن دنبال گربه

تعبیر این خواب این است که زنی دروغگو و فریبکار شما را سرگردان می کتد.

تعبیر خواب گربه و موش

اگر در خواب خود ببینید که گربه ای در خواب موش گرفته است باید توجه داشته باشید که زنی در خانه شما است که در ظاهر خوش خدمتی می کند و خوب است ولی در باطن با شما روراست نیست.

بچه گربه

آنلی بیتون معتقد است که اگر دختری در خواب دید که بچه گربه ای را در بغل گرفته و نوازش می کند تعبیرش این است که در زندگی به او خیانت می شود.

گربه سیاه

لوک اویتنهاو دیدن گربه سیاه در خواب را نشانه بدبختی و بیچارگی می داند.

گربه وحشی

لوک اویتنهاو دیدن گربه وحشی در خواب را داشتن دوستی خطرناک می داند که بهتر است هر چه زودتر به دوستی با او پایان دهید.

حمله گربه به انسان

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب دیدید که گربه ای به شما حمله می کند تعبیر این خواب این است که دشمنانی دارید که می خواهند به شما آسیب بزنند و دارایی شما را از چنگالتان در بیاورند.تعبیر خواب دیدن گرگ در خواب نیز دشمن است.

اگر در خواب دیدید که گربه ای به شما چنگ می زند تعبیر این خواب این است که دشمن مال و ثروتی را که شما با تلاش فراوان به ئست آورده اید به زور از چنگتان در می آورد.

لوک اویتنهاو چنگ گربه را در خواب موانع در زندگی ما تعبیر می کند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب لاک پشت ، بزرگ و خیلی بزرگ کوچک مرده سبز دریایی سفید زیاد در آب

تعبیر خواب خوردن گوشت گربه

ابراهیم کرمانی معتقد است که خوردن گوشت گربه ، پس گرفتن یا به دست اوردن اموال است.یا ممکن است اموالی را که دزد برده را دوباره پس بگیری.پوشیدن لباس از پوست گربه هم ازدواج با زنی زیبا ولی دزد است.

لوک اویتنهاو پوست گربه در خواب را پیدا کردن چیزی که قبلا گم کرده بودید تعبیر می کند.

مطالب تکمیلی

اگر در خواب دیدید که گربه ای را از خود راندید بدانید که به موفقیت می رسید و تعبیر برنده شده پول در خواب نیز موفقیت است.

گربه در خواب نشانه ای از خصومت و دشمنی است و یکی از تعابیر درخت در خواب نیز دشمنی است.

تعبیر خواب گربه امام صادق

دیدن گربه در خواب پنج معنی دارد.

معنی اول دیدن گربه در خواب دزد است.

معنی دوم دیدن گربه در خواب زنی است که غماز است و عیب جویی می کند و طعنه می زند.

معنی سوم دیدن گربه در خواب بیماری است.

معنی چهارم دیدن گربه در خواب زنی مهربان و دلسوز در زندگی بیننده خواب است.

معنی پنجم دیدن گربه در خواب جنگ و خصومت و دشمنی است.

خواب گربه ابن سیرین

دیدن گربه در خواب خوب نیست و اشاره به مردی دارد که دزد است و فساد ایجاد می کند.

اگر در خواب خود ببینی که گربه ای در حال وارد شدن به خانه توست معنی خواب این است که دزد به منزلت می زند.

اگر گربه در خواب از سفره تو چیزی بخورد یعنی دزد به متزلت می زند و چیزی از خانه ات می برد.

اگر در خواب خود ببینی که گربه ای را کشته ای معنی این خواب این است که دزدی به خانه ات می زند و تو او را میکشی و یا به عبارتی دستگیر می کنی.

اگر در خواب ببینی که گربه از آلت تناسلی تو خارج می شود معنی این خواب این است که صاحب فرزندی می شوی که دزد و راهزن می شود.

تعبیر خواب گربه ابراهیم کرمانی

اگر بعد از صبح در خواب گربه ای را ببینی معن این خواب این است که به مدت شش روز بیمار خواهی شد.

اگر در خواب خود ببینی که گربه ای را کشته ای و پوست گربه را کنده ای ، به این معناست که مال دزد را می گیری.

خوردن گوشت گربه در خواب به این معنی است که شما از مسافرتی دور ، مال و ثروت به دست می آورید.

پوشیدن لباسی از جنس پوست گربه ازدواج با زنی است که دزد است و مورد اعتماد نیست ولی زیباست.

تعبیر خواب گربه ، در مغازه و گربه مرده در خواب و گربه مریض و مدفوع در اتاق

خواب گربه آنلی بیتون

دیدن گربه ای لاغر و کثیف در خواب اشاره به این موضوع دارد که خبر های بدی به شما می رسد و دوستی از دوستان شما در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.

اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف را ببینید که آن را از خود می رانید تعبیر این است که دوست شما بعد از تحمل یک مدت طولانی بیمایر خوب می شود.

اگر دختری در خواب ببیند که یک توله گربه در بغل دارد معنی آن این است که دیگران به او در زندگی خیانت می کنند.

اگر در خواب خود گربه ای را ببینید که نمی توانید گربه را از خود دور کنید معنی خواب بدبختی است.

اگر در خواب گربه ای شبه شما حمله کند معنی این خواب این است که دشمنانی دارید که می کوشند دار و ندار شما را از شما بگیرند.

اگر در خواب بتوانید گربه را از خود دور کنید یعنی در راه موفقیت موانع را طی می کنید و به مال و قدرت و ثروت زیادی می رسید.

اگر در خواب گربه به شما چنگ بزند دشمنی دارایی شما را که برای به دست آوردنش تلاش زیادی کرده اید را از دست شما در می آورد.

تعبیر خواب گربه از دید لوک اویتنهاو

اگر در خواب ببینید که گربه به شما چنگ می زند معنی این خواب این است که در مسیر زندگی و موفقیت های شما مانع وجود دارد.

دیدن گربه سیاه در خواب خوب نیست و نشان از بدبختی دارد.

اگر در خواب خود ببینید که گربه ای را نوازش می کنید معنی این خواب این است که ناسپاسی می بینید.

اگر در خواب یک گربه ببینید که در حال میو میو کردن است معنی این خواب یک دعوا است که زمان زیاید طول می کشد.

دیدن پوست گربه در خواب نشان دهنده این است که چیزی را که قبلا گم کرده بودید را پیدا خواهید کرد.

دیدن گربه در خواب نشان دهنده کسی است که در ظاهر با شما دوست است ولی در باطن با شما دسمنی می کند و خوبی شما را نمی خواهد.

دیدن گربه وحشی در خواب نشان دهنده دوستی است که بسیار خطرناک است و باید حواستان را کاملا جمع کنید وگرنه ضربه بزرگی به شما می زند.

اگر در خواب دیدید که در حال زدن یک گربه هستید توجه داشته باشید که به شما خیانت خواهد شد.

خواب گربه منوچهر مطیعی

گربه در خواب زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای رفع نیاز نیست و بیشتر به انی کار عادت کرده است.

اگر در خواب دیدید که گربه دارید معنی خواب این است که زنی دست کج و دزد در مسیر زندگی شما قرار می گیرد.

اگر در خواب چند گربه را در جایی دیدید معنی خواب شما این است که تعدادی زن در جایی جمع شده اند و درباره شما صحبت می کنند و غیبت شما هم می شود.

اگر در خواب دیدید که گربه چیزی از خانه شده دزدیده است معنی خواب این است که از خانه شما سرقت می شود و دزد خانه شما یک زن است.

اگر در خواب دیدید که گربه ای را در بغل گرفته و فشار می دهید معنی خواب شما این است که زنی شما را فریب می دهد.

اگر گربه روی شانه شما در خواب باشد چنین زنی به شما مسلط می شود.

اگر در خواب دیدید که به گربه غذا می دهید معنی خواب شما این است که پول و مال خود را برای چنین زنی خرج می کنید.

اگر در خواب دیدید که دنبال یک گربه می دوید تا او را بگیرید زنی شما را مستصل می کند و سرگردان می شوید.

اگر گربه ای در خانه شما موش بگیرد معنی خواب این است که زنی برای شما خوش خدمتی می کند والی خودش صادق نیست.

تعبیر خواب گربه حضرت یوسف

اگر در خواب ببینید که گربه ای را می کشید معنی خواب شما این سات که در زندگی درویش و مستمند می شوید.

خواب گربه از دید خالد بن علی

اگر در خواب گربه ببینید معنی خواب شما یا خدمتکار است و یا دزدی که از اهالی خانه شما است.

همچنین دیدن گربه در خواب به کتاب و بی وفایی نسبت به خانواده و نزدیکان اشاره می کند.

تعبیر خواب گربه شیخ طوسی

اگر در خواب ببینی که بچه گربه ای که زخمی و سفید رنگ است در خواب به تو حمله می کند معنی خواب تو این است که خبرهایی می شنوی که تو را ناراحت می کند و دلت را می شکند.

اگر در خواب دیدی که به گربه آسیب می رسانی و یا زخمی می کنی او را معنی خواب دام و تله ای است که دشمنان برای تو پهن کرده اند و برای تو آسیب مالی و جانی جدی را به همراه دارد.

اگر در خواب بچه گربه زخمی ببینی که می میرد معنی خواب شما بیماری طولانی مدت است که گرفتار آن می شوی.

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 12 بهمن 1399
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.