شعر در مورد آزادی ، آزادگی و اختیار و پرنده + آزادی بیان و زندان - پارسی زی
جملات دوستی به انگلیسی ، متن بهترین دوست صمیمی به انگلیسی

جملات دوستی به انگلیسی ، متن بهترین دوست صمیمی به انگلیسی

جملات دوستی به انگلیسی جملات دوستی به انگلیسی ، متن بهترین دوست صمیمی به انگلیسی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش …

رمضان متن ادبی ، تبریک عید فطر + متن زیبا برای سحر ماه رمضان و روزه

رمضان متن ادبی ، تبریک عید فطر + متن زیبا برای سحر ماه رمضان و روزه

رمضان متن ادبی رمضان متن ادبی ، تبریک عید فطر + متن زیبا برای سحر ماه رمضان و روزه همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

متن تولد دختر پاییزیم ؛ جملات و متن های بسیار زیبا برای تولد دختر پاییزی

متن تولد دختر پاییزیم ؛ جملات و متن های بسیار زیبا برای تولد دختر پاییزی

متن تولد دختر پاییزیم متن تولد دختر پاییزیم ؛ جملات و متن های بسیار زیبا برای تولد دختر پاییزی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

شعر در مورد آزادی

شعر در مورد آزادی

شعر در مورد آزادی ، آزادگی و اختیار و پرنده + آزادی بیان و زندان همگی در سایت پارسی زی.

آزادی یکی از بهترین نعماتی است که خداوند به انسان هدیه داده است.در همه فرهنگ ها اشعار بسیار زیادی در مورد آزادی و آزادگی سروده شده است. در این مطلب از سایت پارسی زی می خواهیم در مورد این نعمت صحبت کنیم.

اشعار زیبا در مورد آزادی

شعر در مورد آزادی

«آزادی»

برای پرنده‌ی دربند

برای ماهی در تُنگ بلور آب

برای رفیقم که زندانی است

زیرا، آن چه را که می‌اندیشد، بر زبان می‌راند.

برای گُل‌های قطع‌شده

برای علف لگدمال شده

برای درختان مقطوع

برای پیکرهایی که شکنجه شدند

من نام تو را می‌خوانم: آزادی

برای دندان‌های به هم‌فشرده

برای خشم فرو خورده

برای استخوان در گلو

برای دهان‌هایی که نمی‌خوانند

برای بوسه در مخفیگاه

برا ی مصرع سانسور شده

برای نامی که ممنوع است

من نام تو را می‌خوانم: آزادی

برای عقیده‌ای که پیگرد می‌شود

برای کتک‌خوردن‌ها

برای آن کس که مقاومت می‌کند

برای آنان که خود را مخفی می‌کنند

برای آن ترسی که آنان از تو دارند

برای گام‌های تو که آن را تعقیب می‌کنند

برای شیوه‌ای که چه‌گونه به تو حمله می‌کنند

برای پسرانی که از تو می‌کشند

من نام تو را می‌خوانم: آزادی

برای سرزمین‌های تصرف‌شده

برای خلق‌هایی که به اسارت در آمدند

برای انسان‌هایی که استثمار می‌شوند

برای آنانی که تحقیر می‌شوند

برای مرگ بر آتش

برای محکومیت عدالت‌خواهان

برای قهرمانان شهید

برای آن آتش خاموش

من نام تو را می‌خوانم: آزادی

من تو را می‌خوانم، به جای همه

به خاطر نام حقیقی تو

من تو را می‌خوانم زمانی که تیرگی چیره می‌شود

و زمانی که کسی مرا نمی‌بیند،

نام تو را بر دیوار شهرم می‌نویسم،

نام حقیقی تو را

نام تو را و دیگر نام‌ها را

که از ترس هرگز بر زبان نمی‌آورم

من نام تو را می‌خوانم: آزادی

شعر از پل الوار

بیشتر بخوانید : شعر در مورد کار خیر ، متن و جملات زیبا و شعر درباره کارهای خیر

بر روی دفتر های مشق ام

بر روی درخت ها و میز تحریرم

بر برف و بر شن

می نویسم نامت را.

روی تمام اوراق خوانده

بر اوراق سپید مانده

سنگ ، خون ، کاغذ یا خاکستر

می نویسم نامت را.

بر تصاویر فاخر/ روی سلاح جنگیان/

بر تاج شاهان

می نویسم نامت را.

بر جنگل و بیابان

روی آشیانه ها و گل ها

بر بازآوای کودکیم

می نویسم نامت را.

بر شگفتی شبها

روی نان سپید روزها

بر فصول عشق باختن

می نویسم نامت را.

بر ژنده های آسمان آبی ام

بر آفتاب مانده ی مرداب

بر ماه زنده ی دریاچه

می نویسم نامت را.

روی مزارع ، افق

بر بال پرنده ها

روی آسیاب سایه ها

می نویسم نامت را.

روی هر وزش صبحگاهان

بر دریا و بر قایقها

بر کوه از خرد رها

می نویسم نامت را.

روی کف ابرها

بر رگبار خوی کرده

بر باران انبوه و بی معنا

می نویسم نامت را.

روی اشکال نورانی

بر زنگ رنگها

بر حقیقت مسلم

می نویسم نامت را.

بر کوره راه های بی خواب

بر جاده های بی پایاب

بر میدان های از آدمی پُر

می نویسم نامت را.

روی چراغی که بر می افروزد

بر چراغی که فرو می رد

بر منزل سراهایم

می نویسم نامت را.

بر میوه ی دوپاره

از آینه و از اتاقم

بر صدف تهی بسترم

می نویسم نامت را.

روی سگ لطیف و شکم پرستم

بر گوشهای تیز کرده اش

بر قدم های نو پایش

می نویسم نامت را.

بر آستان درگاه خانه ام

بر اشیای مأنوس

بر سیل آتش مبارک

می نویسم نامت را.

بر هر تن تسلیم/ بر پیشانی یارانم/

بر هر دستی که فراز آید

می نویسم نامت را.

بر معرض شگفتی ها

بر لبهای هشیار

بس فراتر از سکوت

می نویسم نامت را.

بر پناهگاه های ویرانم/

بر فانوس های به گِل تپیده ام

بر دیوار های ملال ام

می نویسم نامت را.

بر ناحضور بی تمنا

بر تنهایی برهنه

روی گامهای مرگ

می نویسم نامت را.

بر سلامت بازیافته

بر خطر ناپدیدار

روی امید بی یادآورد

می نویسم نامت را.

به قدرت واژه ای

از سر می گیرم زندگی

از برای شناخت تو

من زاده ام

تا بخوانمت به نام:

آزادی.

شعری از آزادی از پل الوار

⇔⇔⇔⇔

آزاده نزادیـم کـه آزاد بمیریـم

با گریه بزادیم و به فریاد بمیریم

با جبر و جهالت به جهان پای نهادیم

تا عاقبت از این همه بیداد بمیریم

⇔⇔⇔⇔

اگر هزار قلم داشتم

هزار خامه که هر یک هزار معجزه داشت

هزار مرتبه هر روز می نوشتم من

حماسه ای و سرودی به نام آزادی

⇔⇔⇔⇔

آه اگر آزادی سرودی می خواند

کوچک

همچون گلوگاه پرنده ای

هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند

سالیان بسیاری نمی بایست

دریافتی را

که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است

⇔⇔⇔⇔

شعر آزادی

 زندگی در بردگی شرمندگی است

معنی آزاد بودن زندگـی است

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد آزادی و اختیار

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود.

هراسِ من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ست

که مزدِ گورکن

از بهای آزادیِ آدمی

افزون باشد.

⇔⇔⇔⇔

آزادی من به من لبخند زد

همچون گردابی که در آن

جز تصویر خویش چیزی باز نتوان دید

⇔⇔⇔⇔

تو آخرین سرزمینی

باقی مانده در جغرافیای آزادی !

تو آخرین وطنی هستی که از ترس و گرسنگی ایمنم می کند

بیشتر بخوانید : شعر در مورد صبا ، شعر عاشقانه در مورد اسم صبا و باد صبا

جویای راه خویش باش

از این سان که منم

در تکاپوی انسان شدن

در میان راه

دیدار می کنیم

حقیقت را

آزادی را

خود را

در میان راه

می بالد و به بار می نشیند

دوستی یی که توانمان می دهد

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد آزادی و آزادگی

فکر آزادگی آزادی برد

سر گریبان زده از دامن ما

⇔⇔⇔⇔

در نوردد مفرش آزادگی از روی عقل

رخت بدبختی ز دل از خانه احزان کشد

⇔⇔⇔⇔

از غایت آزادگی و فر بزرگیت

گشتند غلامان ستانه درت احرار

بیشتر بخوانید : شعر در مورد سجده ، شکر و زیارت عاشورا و شجده نکردن شیطان

کفر باشد از طمع پیش در هر منعمی

قامت آزادگی چون حلقه بر در داشتن

⇔⇔⇔⇔

تو بنده خودی دم آزادگی نزن

کآزاد نیست هر که گرفتار ما نبود

⇔⇔⇔⇔

از هجوم باد هرزه نمی هراسم

که هر روز به آماجی می وزد

به ایلغار چشم تو

که باز گونه

تخم وحشت می ریزد آشنایم

آزادی واژه ایست که در زبان ما

مفهوم واحدی ندارد

در برابر سیلی که می آید

ایستادگی بی معناست

که قهرمانی افسانه ی دروغینی است

که هر کس سیمای خویش را در آن می خواند

شعر در مورد ثبات قدم

⇔⇔⇔⇔

سروی شدم به دولت آزادگی که سر

با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم

⇔⇔⇔⇔

سازش به هر سری نکند تاج افتخار

آزادگی به سرو سرافراز می دهند

⇔⇔⇔⇔

پناه سایه آزادگی است بر سر سرو

که جور اره نبیند به جرم بی ثمری

⇔⇔⇔⇔

آه حسرت می کشم چون سرو بهر بندگی

تا فکند آزادگی در قید رعنایی مرا

⇔⇔⇔⇔

جامه آزادگی چالاک باشد سرو را

جیب و دامن فارغ از خاشاک باشد سرو را

بیشتر بخوانید : شعر در مورد فحشا ، شعر هایی در مورد فقر و فحشا و شعر فقر شاملو

شعر در مورد آزادی از زندان

هیچ دانی ز چه در زندانم ؟

دست در جیب جوانی بردم

ناز شستی نه به چنگ آورده

ناگهان سیلی ی سختی خوردم

من ندانم که پدر کیست مرا

یا کجا دیده گشودم به جهان

که مرا زاد و که پرورد چنین

سر پستان که بردم به دهان

هرگز این گونهٔ زردی که مراست

لذت بوسهٔ مادر نچشید

پدری ، در همهٔ عمر ، مرا

دستی از عاطفه بر سر نکشید

کس ، به غمخواری ، بیدار نماند

بر سر بستر بیماری من

بی تمنایی و بی پاداشی

کس نکوشید پی یاری ی من

گاه لرزیده ام از سردی ی دی

گاه نالیده ام از گرمی ی تیز

خفته ام گرسنه با حسرت نان

گوشهٔ مسجد و بر کهنه حصیر

گاهگاهی که کسی دستی برد

بر بناگوش من و چانهٔ من

داشتم چشم ، که آماده شود

نوبتی شام شبی خانهٔ من

لیک آن پست ،‌ که با جام تنم

می رهید از عطش سوزانی

نه چنان همت والایی داشت

که مرا سیر کند با نانی

با همه بی سر و سامانی خویش

باز چندین هنر آموخته ام

نرم و آرام ز جیب دگران

بردن سیم و زر آموخته ام

نیک آموخته ام کز سر راه

ته سیگار چسان بردارم

تلخی ی دود چشیدم چو از او

نرم ، در جیب کسان بگذارم

یا به تیغی که به دستم افتد

جامهٔ تازهٔ طفلان بدرم

یا کمین کرده و از بار فروش

سیب سرخی به غنیمت ببرم

با همه چابکی اینک ، افسوس

دیرگاهی است که در زندانم

بی خبر از غم ناکامی ی خویش

روز و شب همنفس رندانم

شادم از اینکه مرا ارزش آن

هست در مکتب یاران دگر

که بدان طرفه هنرها که مراست

بفزایند هزاران دگر

شعر از سیمین بهبهانی

⇔⇔⇔⇔

پس ِ پشت ِ‌مردمکان ات

فریاد کدام زندانی ست

که آزادی را

به لبان برآماسیده

گل سرخی پرتاب می کند؟

⇔⇔⇔⇔

هرگز حاضر نیستم

به خاطر آزادی کشته یا زندانی شوم!

آزادی همیشه ویرانگر بوده است

محدودیت، چهره برخی چیزها را بزرگ می کند

هیچ کس نمی فهمد

من خیلی وقت ها محتاج آزادی بوده ام

کوچک

به اندازه دوست داشتن تو!

⇔⇔⇔⇔

من هیچ کس را آن سوی دیوارها نداشته باشم شاید

اما در این غروب کسالت بار

هیچ چیز به اندازه ی تلفنی از زندان

خوشحالم نمی کند

و مردی که اعتراف کند

گاهی

به جای آزادی

به من می اندیشد

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد آزادی زن

تنها تو ماندی ای زن ایرانی

در بند ظلم و نکبت و بدبختی

خواهی اگر که پاره شود این بند

دستی بزن به دامن سرسختی

تسلیم حرف زور مشو هرگز

با وعده های خوش منشین از پای

سیلی بشو ز نفرت و خشم و درد

سنگ گران ظلم بکن از جای

آغوش گرم توست که پرورده

این مرد پر ز نخوت و شوکت را

لبخند شاد توست که می بخشد

بر قلب او حرارت و قوت را

آن کس که آفریده دست توست

رجحان و برتریش تو را ننگ است

ای زن به خود بجنب که دنیایی

در انتظار و با تو هماهنگ است

زین بندگی و خواری و بدبختی

خفتن به گور تیره تو را خوشتر

کو مرد پرغرور بگو باید

زین پس به درگه تو بساید سر

کو مرد پرغرور بگو خیزد

کاینجا زن به جنگ تو می خیزد

حرفش حق است و در ره حق هرگز

از روی ضعف اشک نمی ریزد

حرفش حق است و اسلحه اش هم حق

فریاد خشم و درد به لبهایش

با مرد پرغرور بگو آن زن

زین دایره برون نکشد پایش

شعر از فروغ فرخزاد

بیشتر بخوانید : شعر در مورد کفر ، و ایمان از حافظ و شعر کامل خدایا کفر نمیگویم

خیز از جا پی آزادی خویش

خواهر من ز چه رو خاموشی

خیز از جای که باید زین پس

خون مردان ستمگر نوشی

کن طلب حق خود ای خواهر من

از کسانی که ضعیفت خواندند

از کسانی که به صد حیله و فن

گوشه خانه تو را بنشاندند

شعر از فروغ فرخزاد

⇔⇔⇔⇔

تا به کی در حرم شهوت مرد

مایه عشرت و لذت بودن

تا به کی همچو کنیزی بدبخت

سر مغرور به پایش سودن

باید این ناله خشم آلودت

بی گمان نعره و فریاد شود

باید این بند گران پاره کنی

تا تو را زندگی آزاد شود

خیز از جای و بکن ریشه ظلم

راحتی بخش دل پرخون را

جهد کن جهد که بر غیر دهی

بهر آزادی خود قانون را

شعر از فروغ فرخزاد

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد آزادی پرنده

آه اگر آزادی سرودی می خواند

کوچک

همچون گلوگاه پرنده ای

هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند

سالیان بسیاری نمی بایست

دریافتی را

که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است

⇔⇔⇔⇔

من با چشمان تو

اندوه آزادیِ هزار پرنده ی بی راه را

گریسته بودم

و تو

نمی دانستی…

⇔⇔⇔⇔

دوستت‌ می‌دارم!

چونان‌ بلوطی‌ که‌ زخم‌ یادگارِ عشقی‌ برباد رفته‌ را!

ستاره‌ای‌ که‌ شب‌ را

برای‌ چشمک‌ زدن!

و پرنده‌ای‌ اسیر

که‌ پرنده‌ی‌ آزادی‌ را!

تا رهایی‌ به‌ بار بنشیند،

آن‌ سوی‌ حیرانی‌ِ میله‌های‌ قفس‌!

⇔⇔⇔⇔

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند

کوچک؛ همچون گلوگاه پرنده‌ای

هیچ کجا دیواری فروریخته بر جای نمی‌ماند

سالیان بسیاری نمی‌بایست

دریافتی را که

هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است

همچون زخمی همه عمر، خونابه چکنده

همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده

به نعره‌ای

چشم بر جهان گشوده

به نفرتی

از خود شونده،

غیاب بزرگ چنین بود

سرگذشت ویرانه چنین بود.

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند

کوچک

کوچک‌تر حتی

از گلوگاه یکی پرنده

« احمد شاملو »

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 23 آذر 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.