تعبیر خواب تمساح ، سبز و سفید در آب استخر و مار کوچک در خانه و رودخانه

تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح سبز در آب و استخر ، تعبیر دیدن تمساح سفیو کوجک سبز و مار ، تعبیر خواب دیدن تمساح کوچک در خانه و رودخانه و دریا.خواب تمساح دیدن در اب ،خواب تمساح بزرگ و سبز و سفید.

خواب تمساح چیست و خواب تمساح سیاه کوچک را در بخش تعبیر خواب سایت پارسی زی دنبال کنید.امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

تعبیر خواب تمساح

کتاب تفسیر رویا در مورد خواب تمساح معتقد است که دیدن تمساح در خواب تعبیرش این است که در واقعیت از این ترس دارید که مورد هجوم یا آزار دیگران قرار بگیری.

معبران غربی معتقدند تعبیر خواب تمساح دزدی است که مانند روباه مکار است و با حقه زدن دزدی می کند و این تعبیری بسیار شبیه به تعبیر خواب گربه دارد که با فریبکاری و حقه دزدی می کند.

البته معبران بزرگ تعبیر خواب گرگ را هم مانند تمساح دشمنی دزد و دروغگو می دانند و تعبیر خواب عقرب سیاه و تعبیر خواب سوسک را دشمنی ضعیف تر و مکار می دانند.

آنلی بیتون معتقد است که اگر در خواب تمساح دیدی بدان که  بهترین دوستانت به تو خیانت می کنند و فریبت می دهند و دشمنانت نیز قصد حمله کردن به تو را دارند.

عده ای معتقدند تمساح در خواب مردی است که دزدی می کند.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که دیدن تمساح در خواب وجود دشمنان زیاد در اطراف شماست  و اگر تعدادی تمساح دیدید باید در زندگی دقت و وسواس بیشتری به خرج دهید.

تعبیر خواب اینکه تمساح مدام به آب می امد و می رفت ، افکار منفی نزد شماست.تعبیر خواب تمساحی که زیر آب پنهان شده است دوستی است که در صدد ضربه زدن به شماست.

تعبیر خواب دیدن تمساح بزرگ دشمن قوی و تمساح کوجک دشمنی ضعیف است.

پوست و گوشت و استخوان تمساح

مولف معتقد است که دیدن اعضای بدن تمساح نشانه ثروت و مال و املاک دشمن است و اگر ببینی که مال شما شده اند تعبیر خواب خیلی خوب است و بدست آوردن مال و ثروت از دشمن است.

اگر در خواب دیدید که گوشت تمساح را می خورید یعنی بر دشمن پیروز می شوید و مال  او را به دست می آورید.اگر دیدید که لباسی برتن دارید از جنس پوست تمساح دلیل بر غرور و بی احساسی شماست.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که اگر در خواب پوست تمساح را دیدی ، یا اتفاق خوبی برایت می افتد یا مال فراوان بدست می آوری.

تمساح در آب

تعبیر این خواب این است که در نزدیکی شما فردی است که نه دوست می تواند به او اعتماد کند و نه دشمن.باید دقت داشته باشید که تعبیر خواب مارمولک و بزمچه و سوسمار با تمساح متفاوت است، چون تمساح در آب زندگی می کند.

سوار تمساح شدن

تعبیر خواب سوار تمساح شدن یا پا روی تمساح گذاشتن از نظر انلی بیتون این است که دردسری در راهتان است که باید تلاش زیادی برای رهایی کنید.

حمله تمساح

تعبیر خواب حمله تمساح از دید لیلا برایت این است که اگر تمساح شما را گاز بگیرد خطری در راهتان است.اگر تمساح شما را به سمت آب ببرد و غرق کند ، تعبیرش مرگ به صورت غرق شدن است.

جنگ و کشتن تمساح

لیلا برایت معتقد است که کشتن تمساح در خواب ، پیروزی بر دشمنان است.

ابراهیم کرمانی معتقد است که جنگ و کشتن تمساح غلبه بر دشمنان و مشکلات است ، ولی اگر نتوانی تمساح را بکشی نمی توانی بر مشکلات فایق آیی.

ابراهیم کرمانی معتقد است که  اگر تمساح تو را در آب غرق کند ،  توسط موجودی از دریا کشته می شوی مانند کوسه و نهنگ و …

تمساح مرده

دیدن تمساح مرده ، مزده به شماست که مشکلات به زودی حل می شود و بر دشمن پیروز می شوید.

صحبت کردن با تمساح

اگر در خواب دیدید که با تمساح سخن می گویید باید منتظر این باشید که یکی از دوستان و نزدیکانتان می خواهد به شما آسیب برساند.

مطالب تکمیلی
دیدن اعضای تمساح در خواب نشان از بدست اوردن ثروت دارد و پس انداز کردن در خواب نیز از ثروت خبر می دهد.
تمساح را دشمنی دروغگو می دانند و درخت در خواب نیز دشمن است.
مطالب مرتبط

تعبیر خواب دزد تعبیر خواب مار تعبیر خواب مارمولک تعبیر خواب مرده

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.