تعبیر خواب دزد ماشین و دزدیدن طلا و پول و کفش و خواستگار

تعبیر خواب دزد

تعبیر خواب دزد

دزد در خواب

تعبیر خواب دزد

تونی کریسپ : دیدن دزد در خواب معنی اش ترس از دست دادن داشته هایمان است و می تواند آرزوهای ناشناخته و درگیری و اراده نیز باشد

منوچهر مطیعی : دیدن دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است یا مسافر و غیر از این سه حالت چیزی دیگری نمی تواند باشد.مهم نیست او چه می دزدد فقط حالت ما کهم است که اگر بترسیم شادی تعبیرش می شود.

معبران غربی : اگر دزد در خواب دیدید نشانه بیماری است یا کمبود در زندگی یا ناراحتی.دیدن دزد با لباس سیاه مشکل صفرا خواهید داشت.اگر دزدی قرمز دیدید دچار بیماری خونی می شوید.

حضرت یوسف ع : دیدن دزد در خواب خوب نیست و فته است

امام جعفر صادق ع دزد در خواب را بر ۴ چیز تعبیر می کند که عبارتند از : مهمانمسافرروزیشانس و اقبال

محمد بن سیرین معتقد است که دیدن راهزن در خواب ، مردی است خشن است و دعوا می کند.

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر ببینی راهزن مال تو را دزدیده یعنی حرفهای دروغ می شنوی.

تعبیر خواب فرار کردن دزد

آنلی بیتون : فرار از دزد نشانه داشتن دشمن است و تعدادشان هم کم نیست.

تعبیر خواب دزدیدن طلا

مولف : وقتی که دزد به جایی می رود چیزهای گرانقیمت مانند طلا و جواهر را می دزدد و چون تعبیر این چیزها غم و غصه است پس دزد دوست یا مهمانی است که غم و غصه شما را از بین می برد.

لوک اویتنهاو : او معتقد است دزدیدن طلا نشانه شنیدن خبرهای بد است.

معبران چینی : دزدیدن طلا در خواب هشدار است که اگر پول غیر مشروع در بیاوری مجازات خواهی شد.

تعبیر خواب دزدیدن پول

کتاب تفسیر رویا : احساس گناه می کنید و این حس را دارید که به شما خیانت شده است.

کارل گوستاو یونگ : اگر در خواب دیدید که پولی را خود شما می دزدید بدایند که خطر در کمینتان است.

تعبیر خواب دزد ماشین

معبران غربی : شما انگیزه کافی برای پیشرفت را ندارید و باید تغییری در خودتان بوجود بیاورید و یا ممکن است تحرک شما کم شده باشد که ممکن است این کار بیمارتان کند

تعبیر خواب دزدیدن بچه

نباید هرگز در کاری شرکت کنید که ترس برملا شدن آن را دارید و باید به آبروی خود بیشتر توجه کنید و با هرکسی دوستی نکنید و به حرفهای بیهوده توجه نکنید.

مطالب مرتبط : تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب دزد ماشین و دزدیدن طلا و پول و کفش و خواستگار
4.8 (96%) 10 votes
هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.