تعبیر خواب مارمولک ، بزرگ سیاه و مرده در خانه و خاکستری روی دیوار - پارسی زی
تعبیر خواب دزد ، دزدی کردن و دزدیدن طلا و پول و کیف و ماشین و کفش از مغازه

تعبیر خواب دزد ، دزدی کردن و دزدیدن طلا و پول و کیف و ماشین و کفش از مغازه

تعبیر خواب دزد تعبیر خواب دزد و دزدی کردن طلا و ماشین و … در سایت پارسی زی .دیدن دزد در بیداری خوب نیست و …

تعبیر خواب گوشواره ، طلا و نقره و بدل و فیروزه نگین دار خریدن برای زن حامله مرد

تعبیر خواب گوشواره ، طلا و نقره و بدل و فیروزه نگین دار خریدن برای زن حامله مرد

تعبیر خواب گوشواره تعبیر خواب گوشواره برای دختر مجرد و زن حامله و گوشواره شکسته ، تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن امام صادق در گوش …

تعبیر خواب مار سفید

تعبیر خواب مار سفید

تعبیر خواب مار سفید تعبیر خواب مار سفید ، از نظر قرآن و حمله کردن و کشتن و ترسیدن از مار سفید همگی در سایت …

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک بزرگ و سیاه در خانه ، دیدن مارمولک خاکستری مرده در روی دیوار ، خواب تعداد زیاد مارمولک.در این مطلب از سایت پارسی زی می خواهیم به طور کامل به تعبیر خواب مارمولک بپردازیم.

در مطالب قبلی تعبیر خواب سگ و تعبیر خواب مرده را برای شما آوردیم.امیدواریم این مطلب نیز مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.تعبیر دیدن مارمولک مانند تعبیر خواب عقرب دشمن است.

مارمولک در خواب

تعبیر خواب مارمولک

مولف : زندگی عادی داریم.البته مارمولک در خواب می تواند مردی باشد که در میان مردم فساد به وجود می آورد و به عبارتی دو به هم زن است.

معبرین غربی معتقدند که دیدن مارمولک در خواب غرایز انسان و عکس های های در برابر این غرایز است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عقرب ، سیاه و زرد و قرمز کوچک و بزرگ در خانه+نیش و کشتن عقرب

در کتاب سرزمین رویاها امده است که دیدن مارمولک به این معناست که دشمنان شما به شما آسیب خواهند زد و این خواب بسیار شبیه به تعبیر خواب حمله کردن گربه به انسان و تعبیر خواب گرگ خاکستری دارد.همچنین اگر مارمولک را قفس بیندازید شهرت و احترمتان زیاد می شود.

کارل گوستاو یونگ معتقد است که دیدن مارمولک در خواب تایید کارهایی است که شما در زندگی قصد انجام آن را دارید است.

تعبیر خواب حمله کردن مارمولک

آنلی بیتون معتقد است اگر زنی ببینید که مارمولک در خواب روی لباس او است و یا به او حمله می کند و او را گاز می گیرد نشان از غم و غصه و اندوه و مشکل برای همسرش است و آن زن سختی زیادی می بیند.

خواب هایی زیادی ممکن است که به غم تعبیر شوند که می توانیم به تعبیر خواب عروسی رفتن و دیدن زن باردار در خواب اشاره کنیم.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب انگور ، سیاه و قرمز و زرد و سفید و درشت و خوشه یاقوتی دیدن و خوردن

تعبیر خواب جنگ با مارمولک و کشتن آن

آنلی بیتون معتقد است که اگر خواب ببینید که مارمولک را کشته اید تعبیرش این است که به چیزهایی که از دست داده اید در گذشته می رسید ولی اگر مارمولک از دست شما فرار کرد بدانید که مشکل عاطفی برایتان پیش می آید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که اگر توانستید مارمولکی را بکشید قطعا به پولی که قبلا از دست داده اید می رسید.

تعبیر خواب له کردن و کشتن مارمولک در خواب این است که شما پا در میانی می کنید و کسانی که دعوا بین انها وجود دارد را آشتی می دهید.

تعبیر خواب مارمولک خاکستری

لیلا برایت معتقد است که دیدن مارمولک خاکستری در خواب نشانه جنگ و نزاع و درگیری است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کفش ، سیاه سفید قهوه ای گشاد + گم شدن و هدیه گرفتن و پاره شدن کفش

مارمولک سبز

لیلا برایت معتقد است که دیدن مارمولک سبز در خواب نشانه این است که باید بیش از پیش مراقب خودتان باشید و خطر در کمین شماست و شاید کسی در حال ضربه زدن به شما باشد.

مارمولک بزرگ

اگر مارمولک بزرگ یا به تعدا زیاد در خانه دیدید بدانید که تعبیر این خواب قهر و دعوا و ناراحتی بین کسی که خواب را دیده و دیگران است.

خالد اصفهانی معتقد است که دیدن مارمولک بزرگ در خواب نشانه جدایی است به خصوص اگر از مارمولک بترسید و فرار کنید.این خواب تعبیرش دقیقا مانند تعبیر خواب گم کردن انگشتر است که معنای جدایی می دهد.

خالد اصفهانی معتقد است اگر زن بارداری مارمولک بزرگ در خواب ببیند بین اقوام خودش و همسرش ناراحتی و بگو مگو بوجود می آید.

مارمولک در خانه

شیخ مفید معتقد است دیدن مارمولک در خانه تعبیرش را به زودی می بینید در زندگی به شرطی که مارمولک ها زیاد باشند و بزرگ.

تعبیر خواب جمع کردن مارمولک ها در خانه این است که شما غم و غصه را در خانه خود جمع کرده اید و این غم یکباره وارد زندگی شما می شوید و برای رهایی این غم و غصه کافی است در خواب ببینید که ادرار می کنید تا غم و غصه تمام شوند.

تعبیر خواب مارمولک در دست

تعبیر این خواب این است که شما وارد یک دعای لفظی می شوید که شما مقصر و شروع کننده هستید.

مارمولک سیاه

از علامه مدنی نقل شده است که مارمولک های سیاه و کوچک ،جر و بحث و درگیری با معشوق است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زلزله ، آمدن و آوار و طوفان و سیل و فرار از زلزله و خراب شدن خانه

مارمولک سیاه و سفید

شیخ طوسی معتقد است که مارمولک های سیاه و سفید علامت اختلاف نظر و دخالت دیگران در زندگی ما هستند.اگر بزرگ بودند دخالتها زیاد است و اگر کوچک بودند دخالت ها کم است.

مارمولک سفید

تعبیر این خواب این است که عده ای می خواهند به شما ضرر و زیان برسانند ولی نمی توانند ، یعنی در مقابل شما ضعیف هستند ولی می توانند با کارها و حرف هایشان شمار ا ناراحت کنند.

مارمولک روی دیوار

تعبیر خواب دیدن مارمولک روی دیوار به هر سمتی که برود این است که شما در روابطتان سود کمی می برید.

مارمولک قهوه ای یا صورتی

این خواب بیانگر این است که شما در زندگی تان فردی را دارید که ترسو و خونسرد یا پوست کلفت است.البته جنبه مثبت این خواب این است که دچار تغییر و تحول می شوید و یا در کارتان جا پایتان محکم می شود.

از جمله خواب هایی که به فرد ترسو بزدل اشاره دارند می توانیم به خواب سوسک اشاره کنیم.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عروس ، عروسی خواهر و دوست و برادر و زن متاهل دیدن همراه با رقص

مارمولک قرمز

کشتن مارمولک قرمز بدست اوردن شهرت ، قدرت و ثروت گذشته تان است.

مطالب تکمیلی

دیدن و جمع کردن مارمولک در خواب خبر از غم و غصه می دهد و جمع کردن پول در خواب هم غم و غصه است.

دیدن مارمولک روی لباس تعبیری مشابه دیدن برف بازی در خواب دارد و هر دو بر غم و غصه تعبیر می شوند.

تعبیر خواب مارمولک ، بزرگ سیاه و مرده در خانه و خاکستری روی دیوار

اگر خواب مارمولک ببینید اما هیچ جزئیاتی از خواب‌تان را نتوانید به یاد بیاورید، در آنصورت به تعبیری کلی از خواب مارمولک نیاز خواهیم داشت. در واقع، این خواب نمادی منفی است و ممکن است نشانه‌ی هشدار باشد. خیلی زود یکی از نزدیکان به شما فریب‌تان می‌دهد و به شما حمله می‌کند، بنابراین باید مراقب باشید. ممکن است خبر نداشته باشید اما دشمنان زیادی در زندگی دارید. باید در محل کار خیلی مراقب باشید و به هر کسی اعتماد نکنید چون کسانی نسبت به شما نیات بدی دارند.

تعبیر خواب مارمولک بزرگ ، تعبیر خواب مارمولک ، تعبیر خواب مارمولک سبز ، تعبیر خواب مارمولک روی دیوار

تعبیر خواب مارمولک کارل یونگ

به طور کلی معنی دیدن مارمولک در خواب این است که تایید و توافقی در کار است و پاسخی که مدت ها در انتظار آن هستید به شما مثبت خواهد بود.

دیدن مارمولک می تواند نشانه ای از احیا شدن باشد.

همچنین این خواب نشان دهنده غرایز است مانند خوردن و خوابیدن و … و نشان می دهد که نگرانی در مورد احساسات خود دارید.

همچنین مارمولک در خواب نشان دهنده این موضوع است که در زندگی شما فردی است که خونسرد است ئ یا بزدل است و یا آدم پست کلفت و بی رگی است.

همچنین این خواب جوانب مثبتی نیز دارد و ان هم احیا شدن و خلاقیت در زندگی بیننده خواب است.
این خواب می تواند نشان دهد که شما انسان با اصل و نسبی هستید و جای پای شما در زندگی محکم است.
آخرین موضوع هم در مورد این خواب این است که مارمولک نشان دهنده مردی است که در میان مردم فساد ایجاد می کند و فتنه گر است.

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 9 شهریور 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.