تعبیر خواب کفش ، سیاه سفید قهوه ای گشاد + گم شدن و هدیه گرفتن و پاره شدن کفش - پارسی زی
تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف

تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف

تعبیر خواب برف تعبیر خواب برف و بارش برف و راه رفتن و سر خوردن و دیدن برف ، تعبیر خواب قدم زدن و خوردن …

تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست از رودخانه و آب دریا

تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست از رودخانه و آب دریا

تعبیر خواب ماهی گرفتن به گزارش سایت پارسی زی : خوب است که ماهی را در خواب ببینید ، مخصوصاً اگر آبی که ماهی در …

تعبیر خواب آبگوشت نذری در خواب چیست

تعبیر خواب آبگوشت نذری در خواب چیست

تعبیر خواب آبگوشت تعبیر خواب آبگوشت نذری در خواب چیست همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است …

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش سفید , تعبیر خواب کفش هدیه گرفتن , تعبیر خواب گم شدن کفش

تعبیر خواب کفش سیاه و سفید و قهوه ای و پاره و لنگه به لنگه و گشاد ، تعبیر خواب گم شدن و هدیه گرفتن و پاره شدن کفش ، تعبیر خواب خرید کفش مگی در ساتی پارسی زی .امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

کفش در خواب

منوچهر مطیعی می گوید که تعبیر خواب کفش برای مردان، زن و همسر است و برای زنان دیدن کفش در رویای یک ازدواج است که شوهر مهمترین قسمت آن است. اگر شما متاهل هستید و یک رویای کفش را می بینید، این خواب به همسر شما باز می گردد.

امام جعفر صادق دیدن کفش در خواب را دلیل بر هفت چیز می داند.

۱-زن ۲- خادم ۳– کنیزک ۴– مال ۵– معیشیت ۶- قوت و نیرومندی ۷- سفر و مسافرت

محمد بن سیرین دیدن کفش در خواب را زن تعبیر می کند و حالت این زن به چگونگی دیدن کفش در خواب اشاره دارد.

مطلب مرتبط : تعبیر خواب ماهی ، قرمز و سیاه و سفید و گلی و مرده گرفتن و خوردن و ماهیگیری

اگر زنی در خواب ببیند که کفش مردانه پوشیده است تعبیر این خواب این است که پسردار می شود.همچنین تعبیر خواب بچه دختر هم اشاره به پسردار شدن دارد.

کفش خوابیدن برای آقایان ، زن و همسر.برای زنان ، دیدن کفش در خواب یک زندگی زناشویی با شوهر به عنوان یک اصل کلی است. اگر همسر دارید و در خواب کفش مشاهده می کنید ، خواب شما به همسرتان باز می گردد ، و تازگی ، پیری و راحتی همسرتان اشاره ای به رابطه خواب و همسر خود دارد.

اما اگر بیننده ازدواج نکند و در آن خواب نبیند ، یک کفش جدید و تازه فرسوده به دست می آورد. اگر مردی در خواب بماند ، کفش هایش توسط همسرش پاره می شود و اگر یک مجرد در خواب باشد ، یک تانتوم

اگر مردی در خواب باشد کفش خود را سیلی می زند و با همسرش مخالف است. اگر او کفش را برای پاهای کوچک دیده می بیند ، همسرش خواستار این است که نتواند آن را بدست آورد. اگر مردی در خواب باشد ، کفش های سوراخ شده همسرش خیانت می کند.

اگر او کفشهایش را چنان پوشیده ببیند که نتواند همسرش را بپوشد ، بیمار می شود.
همین مسئله در مورد زنان نیز صدق می کند ، به استثنای اینکه کفش زن به زندگی خانوادگی او اشاره دارد و نه تنها همسرش. “خانم ایتانوس گفت:” جعبه کفش خواب مادر مادر است.

“بنابراین مردان غربی کفش های خود را بدون جعبه می خرند و آنها را به خانه ببر ، و مستشرقین می خواهند کفش هایشان جعبه ای داشته باشد. “

مطلب مرتبط : تعبیر خواب طلا ، دیدن و خریدن و دزدیدن و فروختن به مرده برای مرد و زن باردار

تعبیر خواب کفش تنگ

منوچهر مطیعی می گوید که اگر مردی متاهل در خواب ببیند که کفشش پایش را می زند تعبیر این خواب این است که با همسرش در زندگی خود دچار مشکل می شود.

تعبیر خواب کفش کوچک

منوچهر مطیعی معتقد است که اگر مردی در خواب ببیند که کفش هایش برایش کوچک شده اند و نمی تواند آنها را بپوشد به زودی از طرف همسرش از او تقاضایی می شود که نمی تواند آن خواسته همسر را برآورده کند.

تعبیر خواب پاره شدن کفش

منوچهر مطیعی معتقد است که اگر مردی در خواب ببیند که کفشش سوراخ و پاره شده است تعبیر این خواب این است که زنش به او خیانت می کند.

اگر زنی در خواب ببیند که کفشش پاره می شود تعبیر این خواب این است که شوهرش بیکار می شود.

مطلب مرتبط : تعبیر خواب مرغ ، مرغ و ماهی خوردن و مرغ خانگی و مرغ دریایی

خواب کفش پوشیدن

حضرت یوسف ع می فرماید که اگر مردی در خواب ببیند که کفش هایش را می پوشد تعبیر این خواب این است که ازدواج می کند و اگر کفش هایش را در بیاورد تعبیر این خواب طلاق و جدایی و از همسر است.

کفش نو

منوچهر مطیعی می گوید که اگر بیننده خواب مجرد باشد و در خواب ببیند که کفشی نو و جدید در پا دارد تعبیر این خواب ازدواج است.

محمد بن سیرین نیز کفش نو در خواب را به ازدواج و زن خواستن تعبیر می کند و می گوید ممکن است که کنیزی بخرید.

کفش لنگه به لنگه

 پوشیدن کفش های لنگه به لنگه برای مرد جدایی و طلاق از همسر است.

اگر در خواب دیدید که داشتید حرکت می کردید و یکی از کفشهایتان از پایتان درآمد تعبیر این خواب این است که از برادر یا خواهر خود جدا می شوید.

مطلب مرتبط : تعبیر خواب دندان ، افتادن و شکستن و کشیدن دندان لق و پوسیده و درآوردن نوزاد

انواع کفش

دیدن کفش سبز در خواب ازدواج با زن مومن و متدین و با حجاب است.

دیدن کفش قرمز در خواب ازدواج با یک زن خوشگذران است.

تعبیر دیدن کفش سیاه ازدواج با زن قدرتمند و ثروتمند است.

تعبیر دیدن کفش زرد در خواب ازدواج با یک زن مریض است.

کفش کهنه

اگر مردی در خواب ببیند که کفش هایش بسیار کهنه شده اند و دیگر قابلیت پوشیده شدن ندارند تعبیر این خواب این است که همسر شما مریض و فرسوده شده است.

کفش کثیف

دیدن کفش کثیف و کهنه به این معنا است که شما با نادانی خود رفتارهایی انجام می دهید که دیگران با شما دشمن می شوند.البته تعبیر خواب ترسیدن از سوسک نیز دشمنی دیگران است.

مطلب مرتبط : تعبیر خواب مو ، کوتاه کردن و ریزش و سفید شدن و رنگ کردن مو +مو در غذا و دهان

کفش خریدن

آنلی بیتون خریدن کفش نو در خواب را تغییرات خوب و مفید در زندگی می داند.

گم کردن کفش

اگر در خواب ببینید که کفش خود را گم کرده اید این خواب تعبیرش جدایی و طلاق است.

تعبیر خواب کفش گم شدن ، تعبیر خواب کفش گم کردن ؛ گم شدن کفش در خواب ؛

منوچهر مطیعی

معنی دیدن کفش در خواب زن است و همسر و برای زنان دیدن این خواب نشانه ای از زندگی زناشویی است و شوهر اصل کلی در این خواب است.

اگر متاهل هستید و در خواب کفش ببینید هر چه ببینید به زنتان بر می گردد از نویی و کهنگی کفش و رنج و راحتی کفش برای شما به رابطه تان با همسرتان بر می گردد.

اگر مجرد هستید و در خواب خود کفشی نو را ببینید معنی این خواب ازدواج کردن شماست.

دیدن کفش لنگه به لنگه در خواب برای مرد ، جدا شدن از همسرش است و اگر مجرد باشید معنی این خواب این است که زنی بد اخلاق خواهید گرفت.

اگر مردی در خواب خود ببیند که کفش پایش را می زند معنی این خواب این است که با همسرش دچار اختلاف می شود.

اگر مردی در خواب ببیند که کفشش برایش کوچک شده است و به پایش نمی رود معنی این خواب این است که همسرش از او درخواستی دارد که او نمی تواند ان خواسته را برآورده کند.

اگر مردی در خواب ببیند که کفشش سوراخ شده است معنی این خواب این است که زن او به او خیانت می کند و اگر کفش او به قدری کهنه شده باشد که نتواند آن را بپوشد زنش مریض می شود.

همه این تعابیر برای زنان هم هست ولی با این تفاوت که به زندگی خانوادگی او هم ربط دارد نه فقط شوهرش.

جعبه کفش در خواب نشان دهنده مادر زن است.

اگر زنی در خواب بیند که پاشنه کفش او می کند ، شوهرش بیکار می شود و اگر زنی در خواب بیند که کفش مردانه پوشیده است صاحب فرزند پسر می شود.

آخرین بروز رسانی در : شنبه 13 شهریور 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.