شعر در مورد ورزش ، و سلامتی و تندرستی کودکانه و ورزش صبحگاهی ورزشکاران - پارسی زی
پروفایل عزا پدر ، پروفایل همدردی با دوست + پروفایل سیاه برای عزا

پروفایل عزا پدر ، پروفایل همدردی با دوست + پروفایل سیاه برای عزا

پروفایل عزا پدر پروفایل عزا پدر ، پروفایل همدردی با دوست + پروفایل سیاه برای عزا همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل …

متن برای تسلیت به دوست ، پیام تسلیت به دوست صمیمی برای فوت مادر

متن برای تسلیت به دوست ، پیام تسلیت به دوست صمیمی برای فوت مادر

متن برای تسلیت به دوست متن برای تسلیت به دوست ، پیام تسلیت به دوست صمیمی برای فوت مادر همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

شعر نو درباره چرخش روزگار ؛ گلچینی از اشعار زیبا در مورد چرخش روزگار

شعر نو درباره چرخش روزگار ؛ گلچینی از اشعار زیبا در مورد چرخش روزگار

شعر نو درباره چرخش روزگار شعر نو درباره چرخش روزگار ؛ گلچینی از اشعار زیبا در مورد چرخش روزگار همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

شعر در مورد ورزش

شعر در مورد ورزش ، و سلامتی و تندرستی کودکانه و ورزش صبحگاهی ورزشکاران

شعر در مورد ورزش ، و سلامتی و تندرستی کودکانه و ورزش صبحگاهی ورزشکاران همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شبانگاهی دوتیمی در چمنگاهی پریدند

 یه تیم آبی و بعد قرمز که خویشتن می دریدند

به ناگه داور آمد وجیک ثانیه جهیدند

که قبل از آن برهم می خزیدند

 تا داور سوت آغاز را دیدیدم بر هم خریدند

 هر آنچه کینه بود و جنگ دیدند

⇔⇔⇔⇔

تن زنده والا به ورزندگی است

که ورزندگی مایه ی زندگی است

به ورزش گرای و سرافراز باش

که فرجام سستی سرافکندگی است

ز ورزش میاسای و کوشنده باش

که بنیاد گیتی به کوشندگی است

⇔⇔⇔⇔

حــاش لله کـه من از تــیر بگــردانـم روی

گر بدانم که از آن دست و کمان می‌آید

⇔⇔⇔⇔

یک و دو و سه و چار

نی نی از خواب شد بیدار

صبح شد و وقت کوشش

بده نی نی رو ورزش

باز کن دستاشو ببند

به روی ماهش بخند

نکن نی نی رو خسته

بگو یک و دو و سه

نوبت پاهاست حالا

برند پایین و بالا

وای که چه خوبه ورزش

چه حالی داره نرمش

کاشکی مامان یا بابا

همه روزای خدا

با نی نی ورزش کنند

بازی و نرمش کنند

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ورزش

فــراغ دلت هست و نیروی تــن

چو میدان فراخ است گـــویی بزن

بیشتر بخوانید : شعر در مورد پشتکار ، و تلاش و موفقیت و توانایی انسان

چون ژاله است و گل، مَثَل ورزش و بدن

تا رخنه کرد رخوت و سستی، به سینه ات

بر سینۀ غم خود دست رد بزن

ورزش تو را به اوج نشاط است رهنمون

بی ورزش آدمی به نسیمی است سرنگون

ورزش جلا و صیقل روح است و جسم تو

اینگونه هم برون تو زیباست هم درون

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ورزش و سلامتی

خواهم انـدر پـایش افتادن چـو گـوی

ور بــه چــوگانم زنـد هــیچش مـگــوی

⇔⇔⇔⇔

یک کــــه می گــم دستـا بـــالا ،۱ ، ۲، ۳، ۴

دو که می گم دست راست بالا ، ۱ ، ۲، ۳، ۴

سه که می گم دست چپ بـالا، ۱ ، ۲، ۳، ۴

چهار که می گـم بپـــــــر بالا ،۱ ، ۲، ۳، ۴

با شماره پنج به راست، باشماره شش به چپ

هفت که میگم کمر به راست ،هشت که می گم کمر به چپ

با شماره نه بشین ، بــــــا شماره ده پا شـــو

دستامونو می بریم بالا با هم دیگه می کنیم دعا

شکر خدای کریم ،‌ خدای خوب و رحـیـــــم

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ورزش کودکان

چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را؟

چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را

⇔⇔⇔⇔

با یک , با دو بشین پاشو

با یک , با دو بشین پاشو

با یک , با دو دستها بالا

با یک , با دو دستها بالا

با یک , با دو ستها پائین

با یک , با دو دستها جلو

با یک , با دو زود باش بدو

با دو مثل پروانه

دست و پا باز و بسته

یک و دو سه و چهار

یک وقت نشی تو خسته

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

بچه ها خسته شدید ؟ نخیر

یک , دو, سه , چهار

با یک , با دو بشین پاشو

با یک , با دو بشین پاشو

با یک , با دو دستهاجلو

با یک , با دو دستها بقل

با یک , با دو ستها بالا

با یک , با دو دستها پائین

با یک , با دو زود باش بدو

با دو مثل پروانه

دست و پا باز و بسته

یک و دو سه و چهار

یک وقت نشی تو خسته

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه

بچه ها خسته شدید ؟ نخیر

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ورزش و تندرستی

دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست

خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست

⇔⇔⇔⇔

ای بچه های با نظم

همه بیاین توی صف

پاشوپاشو ورزش کن

تنبلی رو ولش کن

نرمش بکن پویا باش

ازتنبلی جدا باش

حالا بزن تو در جا

با اون پاهای زیبا

حالا بشین وپاشو

درحرکات کوشاشو

حالا بایست توثابت

یک ایست خوب وجالب

درجابزن ببینم

افسردگی نبینم

یه گردش به راست

گردش بعدی به چپ

بپانیفتی عقب

حالا دوباره درجا

با اون پاهای زیبا

نرمش بکن پویا باش

از تنبلی جدا باش

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ورزشکاران

به هر کویی پری رویی به چوگان می‌زند گویی

تو خود گوی زنخ داری بسازاز زلف چوگانی

⇔⇔⇔⇔

بیاین با هم ورزش کنیم

یه روز دیگه شروع شده باز

بچه ها بیاین، ای گلهای ناز

بازم دوباره، وقتِ ورزشه

یک و دو و سه مثل همیشه

بشین و پاشو دستها به جلو

عقب نمونی زود باش بدو

ورزش بکنی شاداب میمونی

مریض نمی شی خواب نمی مونی

حالا بشین ، پا شو بخند

یک که می گم دستا جلو

دو که می گم دستا عقب

سه که می گم بشین پاشو

چهار که می گم کمر بچرخ

پنج که می گم تمرین گریه

شش که می گم تمرین خنده

هفت که می گم خنده و گریه

حالا بشین پاشو بخند

دستاتو وا کن و ببند

هشت که می گم یه قدم این ور

نه که می گم یه قدم اون ور

ده که می گم این ور و اون ور

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

بیشتر بخوانید : شعر در مورد تنهایی ، مرد و زن و غم و غربت و شب و خدا از سهراب بهتر است

شعر در مورد ورزش صبحگاهی

به کشتی و نخجیر و آماج وگوی

دلاور شود مرد پرخاش جوی

⇔⇔⇔⇔

ورزش

می خوام که سالم باشم

همیشه آدمِ سالم

تنبل نمیشه

ورزش می کنم

سالم بمونم

ورزش رو یک کارِ

خوب می دونم

یک و دو و سه

ازخواب بیدارشو

چار و پنج و شش

بشین و پاشو

هفت و هشت و نه

وانستا بدو

ورزش کن ورزش

سلامت باشی

توی زندگیت

موفق باشی

یه بچه ی خوب

ورزش میکنه

همیشه سعی و

کوشش می کنه

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ورزش کودکانه

در آبی که پیدا نگردد کنار

غرور شناور نیاید به کار

⇔⇔⇔⇔

دستا بالا با خنده

انگشتا باز و بسته

نگاه کنین ببینیم

کی خوشحاله کی خسته

دستا پایین پاها باز

برو جلو با آواز

بپر عقب چپ و راست

جفت پاهاتو ببند باز

بشین و پاشو با یک پا

زودی بیا پیش ما

جست بزنیم بخندیم

همیشه ورزش کنیم

دست بزنیم بخندیم

آی خنده خنده خنده

هرکسی که می­خنده

همیشه می­شه برنده

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ورزش برای کودکان

سعدیا صاحب دلان شطرنج وحدت باختند

رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن

⇔⇔⇔⇔

موشه ایستاده روی دو زانو

پاشنه ها ، پا ها پهلو به پهلو

بعدش می شینه روی پاشنه ها

دو تا دستاش هم به روی پا ها

آروم و آروم می یاره جلو

بالا تنه و سر خودشو

وقتی که سرش میره به پایین

دستاش به جلو به روی زمین

با هر نفسی میره پایین تر

زانوهاش به سینه اش میشه نزدیک تر

پیشونیش کجاس روی زمینه

حالا به فکر خوابی شیرینه

دستا به عقب کنار پاها

شانه هایش را می کنه رها

موشه خوابیده خواب خوش دیده

وقت بیداریش حالا رسیده

بیشتر بخوانید : شعر در مورد پروانه ، شدن و شمع و گل و بهار و پیله کودکانه از حافظ

شعر در مورد ورزش باستانی

زمانی درس و بحث و علم و تنزیل

که باشد نفس انسان را کمالی

زمانی شعر و شطرنج و حکایت

که خاطر را بود دفع ملالی

خدای است آنکه ذات بی مثالش

نگردد هرگز از حالی به حالی

⇔⇔⇔⇔

روی زمین می شینی پاها باز و کشیده

پشتت باید صاف باشه نه دولا نه خمیده

ساق پاهاتو بگیر با هر دو دست محکم

حالا آروم و کم کم زانو ها تو بکن خم

باید به هم بچسبن کف هر دو تا پا ها

بگیر با هر دو دستت پنجه ی هر دو پا را

فکر کن یه پروانه ای میون پیله تنها

دلت می خواد رها شی پر بزنی تو هوا

زانو هاتو مثل بال بالا و پایین ببر

توی خیال خودت یه روی گل ها بپر

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ورزش کشتی

یکی طفل برگیرد از رخش، بند

نیاید به صد رستم اندر کمند

⇔⇔⇔⇔

صبح که از خواب پا میشم

خنده به لب دارم

راست میشم دولا میشم

چون که ورزشکارم

ورزش خیلی فایده داره

چون انسان را حال میاره

با ورزش شادم من

خوشحال وخندانم من

مثل گلها در چمن

سماور قلقل میکنه

صدای بلبل میکنه

میگه بیا پیش

با شماره۱ دستا به بالا

باشماره ۲ دستا به جلو

با شماره ۳ دستا به اطراف

با شماره ۴ همه خبردار

خوشگلا خم بشید به راست

خوشگلا خم بشید به چپ

حالا بدید سرو عقب

خوب مواظب باشید نیوفتید

دست راست روی پای چپ

دست چپ روی پای راست

حالا بدید سروعقب

خوب مواظب باشید نیوفتی

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ورزش و سلامتی

به پرخاش جستن چو بهرام گور

کمندی به کتفش بر، از خام گور

در آمد نمدپوش چون سام گْرد

به خم کمندش در آورد و برد

⇔⇔⇔⇔

آنروزها کفش هایت پر شن ریزه عادت نبود

بوی سبزه تازه تربیت بدنی میدادى

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ی ورزش و سلامتی

مرد اگر شیر در کمند آرد

چون کمندش گرفت مسکین است

⇔⇔⇔⇔

پنگوئن های قطبی

نه سیالات پاس کردند

نه ترمودینامیک

نه تربیت بدنی

⇔⇔⇔⇔

شعر درمورد ورزش سلامتی

غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود

عجب فتادن مرد است در کمند غزال

⇔⇔⇔⇔

سیاست و اقتصاد و ورزش را

به سرم می کوبد مجری…

شب…

سرما…

خوش به حال کبک ها!….

بیشتر بخوانید : شعر در مورد پیری ، مادر و جوانی و تنهایی شهریار

شعر های کودکانه در مورد ورزش

یه روز دیگه شروع شده باز

بچه ها بیاین، ای گلهای ناز

بازم دوباره، وقتِ ورزشه

یک و دو و سه مثل همیشه

بشین و پاشو دستها به جلو

عقب نمونی زود باش بدو

ورزش بکنی شاداب می مونی

مریض نمی شی خواب نمی مونی

⇔⇔⇔⇔

زشوق دل چو ورزش کار گشتی

ز خاموشی بدان بیدار گشتی

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ورزش و تندرستی

حالا بشین ، پا شو بخند

یک که می گم دستا جلو

دو که می گم دستا عقب

سه که می گم بشین پاشو

چهار که می گم کمر بچرخ

پنج که می گم تمرین گریه

شش که می گم تمرین خنده

هفت که می گم خنده و گریه

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

هشت که می گم یه قدم این ور

نه که می گم یه قدم اون ور

ده که می گم این ور و اون ور

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

⇔⇔⇔⇔

عده ای ورزش نرمش میکنند درگوشه ای

عده ای خا نم و هم مرد میکنند یوگو تراپی

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ی ورزش و تندرستی

یک کــــه می گــم دستـا بـــالا ،۱ ، ۲، ۳، ۴

 دو که می گم دست راست بالا ، ۱ ، ۲، ۳، ۴

 سه که می گم دست چپ بـالا، ۱ ، ۲، ۳، ۴

 چهار که می گـم بپـــــــر بالا ،۱ ، ۲، ۳، ۴

 با شماره پنج به راست، باشماره شش به چپ

 هفت که میگم کمر به راست ،هشت که می گم کمر به چپ

 با شماره نه بشین ، بــــــا شماره ده پا شـــو

 دستامونو می بریم بالا با هم دیگه می کنیم دعا

 شکر خدای کریم ،‌ خدای خوب و رحـیـــــم

⇔⇔⇔⇔

عده ای با امکانات ورزشی در داخل پارک

هر روز صبح ورزش کنند با خوشدلی و شادکامی

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ورزشکاران

موشه ایستاده روی دو زانو

پاشنه ها ، پا ها پهلو به پهلو

بعدش می شینه روی پاشنه ها

دو تا دستاش هم به روی پا ها

آروم و آروم می یاره جلو

بالا تنه و سر خودشو

وقتی که سرش میره به پایین

دستاش به جلو به روی زمین

با هر نفسی میره پایین تر

زانوهاش به سینه اش میشه نزدیک تر

پیشونیش کجاس روی زمینه

حالا به فکر خوابی شیرینه

دستا به عقب کنار پاها

شانه هایش را می کنه رها

موشه خوابیده خواب خوش دیده

وقت بیداریش حالا رسیده

⇔⇔⇔⇔

ورزش یاد خداوند و دل است

عشق او هست و به دل ، می ورزم

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ورزش صبحگاهی

روی زمین می شینی پاها باز و کشیده

پشتت باید صاف باشه نه دولا نه خمیده

ساق پاهاتو بگیر با هر دو دست محکم

حالا آروم و کم کم زانو ها تو بکن خم

باید به هم بچسبن کف هر دو تا پا ها

بگیر با هر دو دستت پنجه ی هر دو پا را

فکر کن یه پروانه ای میون پیله تنها

دلت می خواد رها شی پر بزنی تو هوا

زانو هاتو مثل بال بالا و پایین ببر

توی خیال خودت یه روی گل ها بپر

⇔⇔⇔⇔

چه راه بندان سنگینی

پیاده اگر می رفتم بهتر نبود؟

هم کرایه نمی دادم

هم ورزش بود

هم زود تر رسیده بودم

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ورزش کودکانه

ای بچه های با نظم

همه بیاین توی صف

پاشوپاشو ورزش کن

تنبلی رو ولش کن

نرمش بکن پویا باش

ازتنبلی جدا باش

حالا بزن تو در جا

با اون پاهای زیبا

حالا بشین وپاشو

درحرکات کوشاشو

حالا بایست توثابت

یک ایست خوب وجالب

درجابزن ببینم

افسردگی نبینم

یه گردش به راست

گردش بعدی به چپ

بپانیفتی عقب

حالا دوباره درجا

با اون پاهای زیبا

نرمش بکن پویا باش

از تنبلی جدا باش

⇔⇔⇔⇔

یاد زنگ ورزش و انشا بخیر

یاد مشق فارسی، املا بخیر

بیشتر بخوانید : شعر در مورد پدر و مادر ، فوت شده و از دست رفته کودکانه

شعری کودکانه در مورد ورزش

می خوام که سالم  باشم همیشه

آدمِ سالم تنبل نمیشه

ورزش  می کنم  سالم بمونم

ورزش رو یک کا  رِ خوب  می دونم

یک و دو و سه   ازخواب بیدارشو

چار و پنج و شش   بشین و پاشو

هفت و هشت و نه   وانستا بدو

ورزش کن ورزش  سلامت باشی

توی زندگیت     موفق باشی

یه بچه ی خوب  ورزش  میکنه

همیشه سعی  و کوشش می کنه

⇔⇔⇔⇔

می بباد ورزش و تفریح

شکل شعر خفن وزن و تلمیح

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ورزش برای کودکان

 به ورزش گرای و سرافراز باش

که فرجام سستی سرافکندگی است

ز ورزش میاسای و کوشنده باش

که بنیاد گیتی به کوشندگی است

⇔⇔⇔⇔

ورزش آنگه در ســرای تنـدرستـــــــی بیــــگمان

بـا روانی شاد و بیـدار ِ سحر خیــزی خوش است

⇔⇔⇔⇔

بدن تو بر تو حقی دارد. حق آنست که آنرا سالم نیرومند و مقاوم در برابر شداید و سختیها و در کمال نشاط نگهداری.

شعر در مورد ورزش ، و سلامتی و تندرستی کودکانه و ورزش صبحگاهی ورزشکاران

ای بچه های با نظم

همه بیاین توی صف

پاشو پاشو ورزش کن

تنبلی رو ولش کن

نرمش بکن پویا باش

ازتنبلی جدا باش

حالا بزن تو در جا

با اون پاهای زیبا

.

حالا بشین و پاشو

در حرکات کوشا شو

حالا بایست تو ثابت

یک ایست خوب وجالب

درجا بزن ببینم

افسردگی نبینم

یه گردش به راست

گردش بعدی به چپ

بپا نیفتی عقب

حالا دوباره درجا

با اون پاهای زیبا

نرمش بکن پویا باش

از تنبلی جدا باش

.

یک که می گم دستا جلو

دو که می گم دستا عقب

سه که می گم بشین پاشو

چهار که می گم کمر بچرخ

.

پنج که می گم تمرین گریه

شش که می گم تمرین خنده

هفت که می گم خنده و گریه

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

هشت که می گم یه قدم این ور

نه که می گم یه قدم اون ور

ده که می گم این ور و اون ور

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

.

روی زمین می شینی پاها باز و کشیده

پشتت باید صاف باشه نه دولا نه خمیده

ساق پاهاتو بگیر با هر دو دست محکم

حالا آروم و کم کم زانو ها تو بکن خم

باید به هم بچسبن کف هر دو تا پا ها

بگیر با هر دو دستت پنجه ی هر دو پا را

فکر کن یه پروانه ای میون پیله تنها

دلت می خواد رها شی پر بزنی تو هوا

زانو هاتو مثل بال بالا و پایین ببر

توی خیال خودت یه روی گل ها بپر

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 14 دی 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.