متن برای همسر فوت شده ، متن تبریک روز مرد برای همسر فوت شده

متن برای همسر فوت شده ، متن تبریک روز مرد برای همسر فوت شده

متن برای همسر فوت شده متن برای همسر فوت شده ، متن تبریک روز مرد برای همسر فوت شده همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

متن تسلیت رسمی به دوست ، پیام تسلیت به همکار برای فوت برادر و پدر

متن تسلیت رسمی به دوست ، پیام تسلیت به همکار برای فوت برادر و پدر

متن تسلیت رسمی به دوست   متن تسلیت رسمی به دوست ، پیام تسلیت به همکار برای فوت برادر و پدر همگی در سایت پارسی …

متن درباره رفیق نامرد ، متن نامردی دنیا + عکس تیکه انداختن به رفیق نامرد

متن درباره رفیق نامرد ، متن نامردی دنیا + عکس تیکه انداختن به رفیق نامرد

متن درباره رفیق نامرد متن درباره رفیق نامرد ، متن نامردی دنیا + عکس تیکه انداختن به رفیق نامرد همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

شعر کوتاه در مورد راستگویی

شعر کوتاه در مورد راستگویی ، متن کودکانه در مورد راستگویی

شعر کوتاه در مورد راستگویی ، متن کودکانه در مورد راستگویی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر کوتاه در مورد راستگویی

راستی خویش نهان کس نکرد

در سخن راست زیان کس نکرد

راستی آور که شوی رستگار

راستی از تو ظفر از کردگار

گر سخن راست بود جمله در

تلخ بود تلخ که الحق مر

چون به سخن راستی آری بجای

ناصر گفتار تو باشد خدای

نظامی

⇔⇔⇔⇔

شعر کوتاه راستگویی

خانه‌یی آرام و

اشتیاقِ پُرصداقتِ تو

تا نخستین خواننده‌ی

هر سرودِ تازه باشی

بیشتر بخوانید : شعر در مورد برادر ، فوت شده و مسافر و خوب و نامرد و از دست رفته

شعر در مورد راستگویی

گفت غیر راستی نرهاندت

داد سوی راستی می‌خواندت

راست گو تا وا رهی از چنگ من

مکر ننشاند غبار جنگ من

⇔⇔⇔⇔

شعر راستگویی سعدی

گفت چون دانی دروغ و راست را

ای خیال اندیش پر اندیشه‌ها

گفت پیغامبر نشانی داده است

قلب و نیکو را محک بنهاده است

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد راستگویی کودکانه

گفته است الکذب ریب فی القلوب

گفت الصدق طمانین طروب

دل نیارامد ز گفتار دروغ

آب و روغن هیچ نفروزد فروغ

بیشتر بخوانید : شعر در مورد باران ، عاشقانه و پاییزی و دلتنگی و تنهایی از شاعران بزرگ

شعر راستگویی کودکانه

در حدیث راست آرام دلست

راستی‌ها دانه دام دلست

دل مگر رنجور باشد بد دهان

که نداند چاشنی این و آن

⇔⇔⇔⇔

شعر کوتاه در مورد راستگویی

چون شود از رنج و علت دل سلیم

طعم کذب و راست را باشد علیم

حرص آدم چون سوی گندم فزود

از دل آدم سلیمی را ربود

پس دروغ و عشوه‌ات را گوش کرد

غره گشت و زهر قاتل نوش کرد

مولانا

⇔⇔⇔⇔

شعر کوتاه راستگویی

ای که قصدت ز سفر یار صداقت کیش است

آه ازین راه درازی که ترا در پیش است

بیشتر بخوانید : شعر در مورد عشق ، اول به خدا و یک طرفه و زمستان و واقعی و به فرزند

شعر در مورد راستگویی

راستی را پیشه کن کاندر جهان

نیست الا راستی عزم الرجال

راستی در کار برتر حیلت است

راستی کن تا نبایدت احتیال

⇔⇔⇔⇔

شعر راستگویی سعدی

چون فرود آمد به جایی راستی

رخت بربندد از آنجا افتعال

جانور گردد همی از راستی

چون برآمیزد طبایع به اعتدال

جز به دین اندر نیابی راستی

حصن دین را راستی شد کوتوال

ناصرخسرو

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد راستگویی کودکانه

صداقت برایتان دوستان

زیادی پیدا نمی کند

ولی دوستان درستی پیدا می کند

بیشتر بخوانید : شعر در مورد زندگی ، زیباست و سخت و ساده و شاد و روستایی سالم

شعر راستگویی کودکانه

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم

آیین محبت و وفا می‌دانیم

زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش

کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم

ملک الشعرا بهار

⇔⇔⇔⇔

شعر کوتاه در مورد راستگویی

روزگاری است که تصدیق نمی باید کرد

اگر از صبح کسی حرف صداقت شنود

⇔⇔⇔⇔

شعر کوتاه راستگویی

عالم که به جهل خود مقر شد

از جمله صادقین شمارش

منصف که به صدق نفس خود را

خائن شمرد امین شمارش

بیشتر بخوانید : شعر در مورد پدر ، مادر و پسر و دختر از دست رفته از شاعران بزرگ

شعر در مورد راستگویی

صوفی شدی، صداقت و صدق و صفات کو؟

صافی شدی، کدورت و حقد و حسد چراست

آخرین بروز رسانی در : جمعه 8 بهمن 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.