تعبیر خواب ادرار ، کردن بچه و نوزاد و سگ و گربه و مرده روی فرش و ادرار خونی - پارسی زی
تعبیر خواب عروس ، عروسی خواهر و دوست و برادر و زن متاهل دیدن همراه با رقص

تعبیر خواب عروس ، عروسی خواهر و دوست و برادر و زن متاهل دیدن همراه با رقص

تعبیر خواب عروسی تعبیر خواب عروسی دوست و برادر و خواهر و زن متاهل ، تعبیر خواب عروسی دیدن و عروسی دیگران ، تعبیر خواب …

تعبیر خواب پول ، بخشیدن و گرفتن از مرده و پول خرد اسکناس خارجی قرض دادن

تعبیر خواب پول ، بخشیدن و گرفتن از مرده و پول خرد اسکناس خارجی قرض دادن

تعبیر خواب پول تعبیر خواب پول بخشیدن و تعبیر خواب پول خرد و اسکناس خارجی ، تعبیر خواب پول قرض دادن سکه و کاغذی همگی در …

تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر حضرت یوسف ، باردار بودن خودم و حامله بودن دیگران همگی در سایت …

تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار , تعبیر خواب ادرار کردن , تعبیر خواب ادرار بچه و نوزاد , تعبیر خواب ادرار سگ و گربه

تعبیر خواب ادرار کردن و دیدن بچه و نوزاد ، تعبیر خواب ادرار سگ و گربه و سایر حیوانات ، تعبیر خواب ادرار خونی بر روی فرش ، تعبیر خواب پاشیدن و پارسی زی . با ما همراه باشید .

ادرار در خواب

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که اگر در خواب ادرار دیدید در بیداری تحقیر می شویذ.

منوچهر مطیعی می گوید که اگر در خواب ببینی که خودت ادرار می کنی و یا کسی دیگر ادرار می کند تعبیر خواب در هر دو صورت خوب نخواهد بود.

اگر در خواب دیدید که خودتان ادرار می کنید به اندازه ادرار کردن از غم و غصه خارج می شوید.تعبیر خواب ادرار کردن ئیگران نیز خوب است.

ابراهیم کرمانی ادار کردن در خواب را صاحب فرزند صالح شدن می داند.اگر در خواب مردم از ادرار تو مسح می کشیدند بدان که صاحب فرزندی عالم می شوی و مردم از او طبعیت می کنند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب افتادن دندان ؛ افتادن دندان در خواب به چه معناست؟

از جمله خواب هایی که به فرزند صالح اشاره می کنند می توانی به تعبیر خواب انگور سفید از دید امام جعفر صادق ع اشاره کنیم که فرزند خوب و صالح تعبیر می شود.

خیلی از معبرین خوردن ادرار را خوردن مال حرام می دانند.خوردن ادرا در خواب تعبیری شبیه مانند گرگ شدن در خواب دارد و هر دو تعبیر به مال حرام اشاره دارد.

دیدن ادرار کردن دیگران هم خرمی و صفا است هم برای کسی که در خواب شما ادرار می کند و هم برای کسی که این خواب را دیده است.

آنلی بیتون می گوید اگر در خواب دیدید که کسی ادرار می کند تعبیرش این است که شما مریض می شوید و دوستانتان به خاطر این بیماری شما را رها می کنند.

در کتاب سرزمین رویا ها آمده است که ادرار کردن به دیوار تعبیرش این است که از کارهیی که در پیش دارید در رضایت کامل هستید.

اما اصدق ع می گوید که دوریشی که در خواب ادرار کردن در جای خودش را ببیند توانگر و قدرتمند می شود.این خواب برای بنده آرادی است و برای بیمار شفا گرفتن از بیماری است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کوتاه کردن مو | کوتاه کردن مو در خواب به چه معناست

برای زندانی آزادی است و برای مسافر سالم رسیدن به منزل خویش است و برای کسی که جایگاه بالا دار عزل شدن است و برای خلیفه و پادشاه مرگ است و برای قاضی عزل شدن از سمت خود است و برای بازرگان ضرر در معامله است.

تعبیر خواب ادرار کردن بچه سلامتی و تندرستی هم برای شما و هم برای آن بچه است.

تعبیر خواب ادرار کردن در خانه

اسماعیل بن اشعث معتقد است که کسی که در خواب می بیند که در خانه خودش در حال ادرار کردن است اموال خدش را برای همسر و فرزندانش خرج می کند و در مدت زمان کمی این اموال برمی گردد.

محمد بن یرین معتقد است که اگر در خواب ببینی که ادرار می کنی در جایی غیر از دستشویی اگر ثروتمند باشی به هر اندازه که ادرار کنی از مالت کم می شود و اگر بدهکار باشی به همان اندازه از بدهی ات کم می شود.

حضرت دانیال ع معتقد است که اگر در جایی ناشناس ادرار می کردید از انجا زن خواهید گرفت و اگر به جای ادرار خون خارج می شد از آن زن بچه دار می شوید و اگر جای ادرار ، چرکخون همراه هم بود صاحب بچه ای مریض و معلول می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب آب و آب خوردن و آب دادن به مرده

ابراهیم کرمانی می گوید ادرار کردن در چاه به دست آوردن مال حلال است.

در کتاب سرزمین رویا ها آمده است که اگر در خواب دیدی که در رختخواب خود ادرار کردید ، در کارهایتان سود فراوانی می کنید.و ادرار به دیوار یک معامله پر سود است و دیدن ظرفی مخصوص ادرار نشان از آینده ای روشن دارد.

ادرار کردن در مسجد

جابر مغربی معتقد است ادرار کردن در مسجد تعبیرش این است که همه مالت را خرج می کنی.

پاشیدن ادرار

جابر مغربی معتقد است که اگر ادرار پاشید به لباست و لباست را نجس کرد مالت را برای فرزندت خرج خواهی کرد.

اگر در خواب دیدید که کسی ادرار کرد و به لباس شما پاشید و نجس شدید تعبیر اسن خواب این که غم و غصه ای که دارید از بین می رود.

منوچهر مطیعی این خواب را بسیار نیکو می داند و می گوید که اگر در خواب ادرار به شما پاشید در زندگی رفاه و نعمت نصیبتان خواهد شد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سفر رفتن کربلا و مکه و مشهد

مطالب تکمیلی

ادرار کردن به خود خواب خوبی است که به تمام شدن غم و ناراحتی اشاره دارد و می توانیم این خواب را با تعبیر خواب آب شدن برف یکسان بدانیم.

اگر بچه ای در خواب ادرار کند تعبیرش سلامتی می شود هم برای بیننده خواب و هم برای آن بچه ، و خواب خواستگار نیز از نظر امام صادق ع می تواند سلامتی باشد.

آخرین بروز رسانی در : شنبه 15 آبان 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.