شعر در مورد ضرب المثل ، های فارسی معروف و حکایت ها - پارسی زی
شعر شتر سیمین بهبهانی و گلچین اشعار سیمین بهبهانی در مورد شتر

شعر شتر سیمین بهبهانی و گلچین اشعار سیمین بهبهانی در مورد شتر

شعر شتر سیمین بهبهانی شعر شتر سیمین بهبهانی ؛ گلچین اشعار سیمین بهبهانی در مورد شتر همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل …

شعر در مورد تنفر ، شعر کوتاه درباره تنفر و جدایی و کینه + شعر تنفر از دیگران

شعر در مورد تنفر ، شعر کوتاه درباره تنفر و جدایی و کینه + شعر تنفر از دیگران

شعر در مورد تنفر شعر در مورد تنفر ، شعر کوتاه درباره تنفر و جدایی و کینه + شعر تنفر از دیگران همگی در سایت …

پروفایل سیاه تسلیت مادر ، غمناک عکس پروفایل مادر فوت شده

پروفایل سیاه تسلیت مادر ، غمناک عکس پروفایل مادر فوت شده

پروفایل سیاه تسلیت مادر پروفایل سیاه تسلیت مادر ، غمناک عکس پروفایل مادر فوت شده همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش …

شعر در مورد ضرب المثل

شعر در مورد ضرب المثل ، های فارسی معروف و حکایت ها

شعر در مورد ضرب المثل ، های فارسی معروف و حکایت ها همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد ضرب المثل

ـ پای ما لنگ است و منزل بس دراز/ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ضرب المثل ها

ز حسن ناتمام ما جمال یار مستغنی است/ به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ضرب المثل فارسی

اهل همت رخنه در سد سکندر می کنند

این سبک دستان، کلید فتح را دندانه اند

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ضرب المثل ایرانی

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ضرب المثل از تو حرکت ازخدا برکت

حافظ از باد خزان در چمن د هر مرنج

فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ضرب المثل خارجی

نوک مژگانم به سرخی بربیاض روی زرد 

قصه می نویسید حاجت گفتار نیست

سعدی

بیشتر بخوانید : شعر در مورد جنگ ، و صلح و افغانستان و جنگ تحمیلی ایران و عراق

شعر در مورد ضرب المثل ازتو حرکت ازخدا برکت

ادب از که آموخت؛

از بی ادبان

⇔⇔⇔⇔

جام می ‌و خون دل هریک به کسی دادند/ در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ضرب المثل

به نرمی  برآید ز سوراخ مار!

که تیزی و تندی نیاید به کار

⇔⇔⇔⇔

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود/ در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل در مورد دوست

پسر کو ندارد نشان از پدر!

تو بیگانه خوانش؛ مخوانش پسر

⇔⇔⇔⇔

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند/ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

⇔⇔⇔⇔

شعری در مورد ضرب المثل

تا مرد سخن نگفته باشد

عیب و هنرش نهفته باشد

⇔⇔⇔⇔

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش/ حریف خانه و گرمابه و گلستان باش

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ضرب المثل خوب

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ضرب المثل

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت/ من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ضرب المثل

چگونه شکر این نعمت گزارم

که زور مردم آزاری ندارم

⇔⇔⇔⇔

ما ز یاران چشم یاری داشتیم/ خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ضرب المثل معروف

خانه از پای بست ویران است

خواجه در نقش ایوان است

⇔⇔⇔⇔

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل در مورد دوستی

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

⇔⇔⇔⇔

من دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس،      زحمتم میدهد از بس که سخن شیرین است!!

⇔⇔⇔⇔

ضرب المثل در مورد شعر روباه وزاغ

ز کس گر نترسی

بترس از خدای

⇔⇔⇔⇔

از دست و زبان که بر آید……کز عهده ی شکرش به در آید

_ بنده همان به که زتقصیر ……عذر به درگاه خدا آورد

ورنه سزاوار خداوندیش …….کس نتواند که بجا آورد

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل درباره دوستی

عمرها در پی مقصود،به جان گردیدیم

دوست در خانه وما گردجهان گردیدیم

⇔⇔⇔⇔

ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند…….تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری .

⇔⇔⇔⇔

اشعار و ضرب المثل درباره دوست

هرکه ناموخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

⇔⇔⇔⇔

کمال همنشین در من اثر کرد…….وگرنه من همان خاکم که هستم .

⇔⇔⇔⇔

اشعار و ضرب المثل های درباره دوست

با مایه خود بساز و چون بی هنران

سرمایه بی عاریت مخاه ازدیگران

⇔⇔⇔⇔

تزلزل ره ندارد در دل بی آرزو صائب

چو آب از آسیا افتاد سر گردان نمی باشد

⇔⇔⇔⇔

چند نمونه شعر و ضرب المثل درباره دوست

زندگی شد بر من ازتیغ شهادت نا گوار

میشود باطل تیمم آب پیدا کرده را

⇔⇔⇔⇔

سر کشی در آب و خاک مردم افتاده نیست

در زمین خاکساری ،دانه وارون می دمد

⇔⇔⇔⇔

اشعار و ضرب المثل در مورد دوست

شکوام آتش زبان گردیده است از خوی دوست

آه اگر آبی براین آتش نریزد روی دوست

⇔⇔⇔⇔

رنگ در آب و گلم گریه خونین نگذاشت

لاله از تربت من زرد برون می آید

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل در باره دوست

تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است

پرتوی نیکا نگیرد انکه بنیادش بد است

⇔⇔⇔⇔

می توان کردن به تلقین زنده خون مرده را

بخت خواب آلود را بیدار کردن مشکل است

⇔⇔⇔⇔

اشعار و ضرب المثل هایی در مورد دوست

پنبه از گوش برون کن که نبا گوش سفید

دم صبحی است که صبح دوم ان کفن است

⇔⇔⇔⇔

میتوان خواند از جبین،راز دل عشاق را

در کف اهل قیامت ،نامه نگشوده نیست

بیشتر بخوانید : شعر در مورد چهره زیبا ، زیبایی چهره + صورت و سیرت زیبا

شعر یا ضرب المثل درباره ی دوست

سعدیا ازروی تحقیق این سخن نشنیده ای

هرنشیبی را فرازی هر فرازی را نشیبی

⇔⇔⇔⇔

ترک این وحشت سرا ،شایستهء افسوس نیست

می زند بیهوده خود را،مرغ بسمل بر زمین

⇔⇔⇔⇔

شعر یا ضرب المثل درباره همکاری

ترسم به کعبه نرسی ای اعرابی

کاین ره که میروی به ترکستان است

⇔⇔⇔⇔

به خموشی چمن آرا،لب مرغان را بست

سنگ دندان پریشان سخنان گوش کر است

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل درباره دوست

سر گرگ را هم اول میباید برید

نه چون گوسفندان مردم درید

⇔⇔⇔⇔

زخواب امن کسی بهره می برد صائب

که پشت پا به دنیای بی وفا زده است

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل درباره آب

خدایا چنان کن سر انجام کار

که تو خشنود باشی و ما رستگار

⇔⇔⇔⇔

مگو پوچ،تا نشنوی حرف پوچ

که خمیازه خمیازه می آورد

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل درباره سخاوت

از طلا گشتن پشیمان گشته ایم

مرحمت فرموده ما را مس کنید

⇔⇔⇔⇔

قضا چون زگردون فرو هشت پر

همه زیرکان کور گشتند و کر

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ی ضرب المثل

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه رو شود هر که در او غش باشد

⇔⇔⇔⇔

شاخ گل هر جا که می روید، گل است

خم مل هر جا که می جوشد ،مل است

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل درباره ی دوست

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب اتش باشد

⇔⇔⇔⇔

زیره را من سوی کرمان آورم

گر به پیش تو دل و جان آورم

⇔⇔⇔⇔

اشعار و ضرب المثل درباره دوستی

افتادگی اموز گر طالب فیضی

هرگز نخورد اب زمینی که بلند است

⇔⇔⇔⇔

کی تراشد،تیغ دسته خویش را

رو به جراحی سپار این ریش را

⇔⇔⇔⇔

شعر ضرب المثل

با خرابات نشینان زکرامت ملاف

هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد

⇔⇔⇔⇔

زهد رندان نو آموخته ،راهی به دهی است

من که بد نام جهانم چه صلاح اندیشم

⇔⇔⇔⇔

شعر ضرب المثل های ایرانی

دیدار یار غایب،دانی چه ذوق دارد

ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

⇔⇔⇔⇔

مرغی که خبر ندارد از آب زلال

منقار در آب شور دارد همه سال

⇔⇔⇔⇔

شعر وضرب المثل درباره دوست

خشت بر دریا زدن بی حاصل است

مشت بر سندان زدن نه کار عاقل است

⇔⇔⇔⇔

دوست را کسی به یک بلا نفروخت

بهر کیکی،گلیم نتوان سوخت

⇔⇔⇔⇔

شعر های ضرب المثل

از کرامات شیخ ما این است

شیر را خورد و گفت شیرین است

بیشتر بخوانید : شعر در مورد چشمان یار ، زیبا + چشمان سبز و سیاه و قهوه ای

پرسید یکی که عاشقی چیست؟

گفتم که چو ما شوی بدانی

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل

کند همجنس با همجنس پرواز

کبوتر با کبوتر باز با باز

⇔⇔⇔⇔

گر کنی تف سوی روی خود کنی

ورزنی بر آیینه بر خود زنی

⇔⇔⇔⇔

شعر های ضرب المثلی

قرار در کف آزادگان نگیرد مال

نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال

⇔⇔⇔⇔

آنچه تو در آینه بینی عیان

پیر اندر خشت بیند پیش ار آن

⇔⇔⇔⇔

شعر با ضرب المثل

گه دلم پیش تو گاهی پیش دوست

رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست

⇔⇔⇔⇔

هم رنگ جماعت شو ،تا لذت جان بینی

در کوی خرابات آ،تا درد کشان بینی

⇔⇔⇔⇔

سارا شعر ضرب المثل

بهتر آن است که حدیث دلبران

گفته آید در حدیث دیگران

⇔⇔⇔⇔

دوستی ابله بتر از دشمنی است

او به هر حیله که دانی راندنی است

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل درباره دوستی

من از مفصل این نکته مجملی گفتم

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

⇔⇔⇔⇔

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه

حافظ

⇔⇔⇔⇔

شعر در قالب ضرب المثل

چو بید بر سر ایمان خود می لرزم

که دل به دست کمان ابروی است کمان خویش

⇔⇔⇔⇔

چون گذارد خشت اوّل بر زمین معمار کج

گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج

صائب

⇔⇔⇔⇔

ضرب المثل های شعری ایرانی

چوپانان بچه ای که ماه ازو دارد رشک

از بهر پنیر او بباریدم  اشک

بر جای پنیر داد کشکم که  بمال

این را به تغار خویشتن یعنی ،کشک!

⇔⇔⇔⇔

به خود گفتا جواب است این نه جنگ است

کلوخ انداز را پاداش سنگ است

نظامی

⇔⇔⇔⇔

ضرب المثل های ایرانی به صورت شعر

کس نخارد پشت من

جز ناخن انگشت من

⇔⇔⇔⇔

«پشّه چو پُر شد بزند پیل را»

با همه مردی و صلابت که اوست

سعدی

⇔⇔⇔⇔

اشعار و ضرب المثل درباره دوست

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مگشا چون دگران قرآن را

بیشتر بخوانید : شعر در مورد چپ دست ها + شعر طنز و عاشقانه برای چپ دست ها

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است

شیشه‌بشکسته را پیوند کردن مشکل است

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل در مورد دوست

تا مرد سخن نگفته باشد،عیب هنرش نهفته ماند

بی هنر چون دعوی بیجا کند رسوا شود

⇔⇔⇔⇔

شیشه تا گرم است کی از سنگ پروا می‌کند.

⇔⇔⇔⇔

اشعار وضرب المثل درباره ی دوست

به آب زمزم و کوثر نتوان سفید کرد

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه

⇔⇔⇔⇔

 شود عاقبت‌ بچّه گرگ، گرگ.

⇔⇔⇔⇔

اشعار و ضرب المثل های درباره دوست

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است

ای نور دیده،صلح به از جنگ و داوری

⇔⇔⇔⇔

کوری نگر، عصاکش کور دگر شود.

⇔⇔⇔⇔

چند نمونه شعر و ضرب المثل درباره دوست

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی،ره زکه پرسی چه کنی،چون باشی

⇔⇔⇔⇔

در خانه مور شبنمی طوفان است.

⇔⇔⇔⇔

اشعار ضرب المثل درباره دوست

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

⇔⇔⇔⇔

عاقبت از خامی خود سوخته

کرد فرامش ره و رفتار خویش

رهروی کبک نیاموخته

ماند غرامت زده در کارخویش

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل در مورد دوستی

ثوابت باشد ای دارای خرمان

اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

⇔⇔⇔⇔

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هرکه دراو غش باشد

⇔⇔⇔⇔

اشعار و ضرب المثل درباره دوستی

روی جانان طلبی،آیینه را قابل ساز

ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زآهن و روی

⇔⇔⇔⇔

زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی

⇔⇔⇔⇔

ضرب المثل های شعرگونه

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادثه اینجا به میان آمده ایم  

⇔⇔⇔⇔

خوب گیرد جام راساقی به دست

بیشتر بخوانید : شعر در مورد چرخش روزگار ، و گردش روزگار نامرد و گردش ایام

شعر گنبدت ضرب المثل های مرا تغییر داد

یکی از عقل می لافد،یکی کامات می بافد

بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم

⇔⇔⇔⇔

نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نودهم پیش ماست

⇔⇔⇔⇔

شعر مشهد ضرب المثل های مرا تغییر داد

آنکو  تو را به سنگدلی کردی رهنمون

ای کاشکی که پاش به سنگی بر آمدی

⇔⇔⇔⇔

تو مو می بینی و من پیچش مو تو ابرو من اشارت های ابرو

⇔⇔⇔⇔

ضرب المثل های شعر فارسی

آنکه فکرش گره از کار جهان بگشاید

گو در این  کار بفرما نظری بهتر از این

⇔⇔⇔⇔

با مردم زمانه سلامی و و السلام چو گفتی غلامتم به خدا می فروشنت

⇔⇔⇔⇔

ضرب المثل های شعر سعدی

آن سرزنش که کرد ترا دوست، حافظا

بیش از گلیم خود مگر پا کشیده ای

⇔⇔⇔⇔

میان ماه من تا ماه گردون تفاوت اززمین تا آسمان است

⇔⇔⇔⇔

شعر و ضرب المثل درباره ی دوست

پای مالنگ است و منزل بس دراز

دست ما کوتاه و بر خرما نخیل

⇔⇔⇔⇔

عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است ور به سختی گذرد نیمه نفس بسیار است

⇔⇔⇔⇔

سارا شعر ریشه ضرب المثل

خاکستر مرا از حسد چشم می زنند

پروانه مرا از نظرها نهان بسوز

⇔⇔⇔⇔

اصل بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است تربیت نااهل راچون گردکان بر گنبد است

⇔⇔⇔⇔

سایت سارا شعر ضرب المثل

کی زصندل به شود درد سرم

ناصحا این چو بکاری واگذار

⇔⇔⇔⇔

زندگی کردن من مردن تدریجی بود هر چه جان کند تنم، عمر حسابش کردم

⇔⇔⇔⇔

بلا ندیده دمی را شروع باید کرد علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

⇔⇔⇔⇔

گر دایره کوزه ز گوهر سازند

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 11 آبان 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.