پیام تسلیت عمو برای پروفایل ، متن و پروفایل عمو جان روحت شاد

پیام تسلیت عمو برای پروفایل ، متن و پروفایل عمو جان روحت شاد

پیام تسلیت عمو برای پروفایل پیام تسلیت عمو برای پروفایل ، متن و پروفایل عمو جان روحت شاد همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب …

پیامک تولد دوست طنز ، تبریک تولد خنده دار برای دوست صمیمی

پیامک تولد دوست طنز ، تبریک تولد خنده دار برای دوست صمیمی

پیامک تولد دوست طنز پیامک تولد دوست طنز ، تبریک تولد خنده دار برای دوست صمیمی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل …

شعر در مورد فراموشی ، متن و شعر کوتاه درباره رها شدن و فراموشی دوست و گذشته

شعر در مورد فراموشی ، متن و شعر کوتاه درباره رها شدن و فراموشی دوست و گذشته

شعر در مورد فراموشی شعر در مورد فراموشی ، متن و شعر کوتاه درباره رها شدن و فراموشی دوست و گذشته همگی در سایت پارسی …

شعر در مورد نجف آباد

شعر در مورد نجف آباد ، شعر کوتاه و زیبا در وصف نجف آباد اصفهان

شعر در مورد نجف آباد ، شعر کوتاه و زیبا در وصف نجف آباد اصفهان همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد نجف آباد

از نجف آباد ،  بشنو   این   سخن

کِصفهانرا هست، جَنّاتُ العَدَن

حاصلِ  تدبیرِ   آن   شیخِ   اَجَلّ

یا  بهائی،آن  وزیر  ذُوالفَنَن

 تا بسازد ،  از  نُذوراتِ  ” نجف”

شهر  پُرباری  چو  اَبری  پُر  وَشَن

چون سَحابِ رحمتی  بر  بوم و بر

هم  بر افرازد ، بَرِ دشمن  بَشَن

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد نجف آباد اصفهان

اصفهان  را  جنّتی باشد  نعیم

دشمنان را دوزخی از هر شَجَن

منبعِ    ارزاق  ،  بهرِ    پایتخت

هم  بسازد ،  اسلحه  بهر  وطن

بهرِ سلطان ، خاتمی باشد ثَمین

بهرِ دشمن همچو گُرزی سرشکن

 یک نظامی شهر جنب پایتخت

فخرِ” شاه عباس” ، سلطانِ زَمَن

بیشتر بخوانید : شعر در مورد لیلی ، اسم لیلی و شعر عاشقانه با اسم لیلا

شعر در مورد شهر نجف آباد

تا  بسازند   توپها ، از   بهر   جنگ

هم به زنگبارش فرستد ، با مِحَن

پس  به  اِذن  آن  شَهِ  قدرت  قَدَر

گشته  خوش بنیاد ، این شهر حَسَن

نقشه ای آورد ، مَشحون از هنر

مُرتَسَم ، بر جلد  آهوی  خُتَن

در شگفت آمد از آن صاحب خِرَد

جامع و شایسته  با دشت  و  دَمَن

⇔⇔⇔⇔

شعری در مورد نجف آباد

اعتبارش    از    نُذوراتِ    “نجف”

تا که نامش هم شود آن را  قَرَن

گفته  شد از سوی  پیران  بَلَد

کان شده منصوبِ کاخ  چِلسُتن

مورد  تحسینِ سلطان  و حَشَم

فخرِ شاهان، در خفاء و در عَلَن

پس به یغما رفت چون گنج هنر

تا فروشندش  پشیزی  از ثَمَن

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره نجف آباد

لاجَرَم  بیرون  شد  از  این  بوم و بَر

بل کشیدندش به سوئی چون دَمَن

تا گرفتش موزه ای در  بَر  چو  فَصّ

چون   عقیقی   بر  گرفته  از  یَمَن

 مفتخر  آمد  به  گنجی  از   هنر

بهره مند  از  آب  دریا  چون  لَگَن

نقشه ای بوده است ناب و معتبر

زین  سبب  نازد  به  هر  شهر  کُهَن

بیشتر بخوانید : شعر در مورد نور ، خورشید و روشنایی و تاریکی عاشقانه و کودکانه

شعر درباره شهر نجف آباد

چون دهاتی بوده پیوسته به هم

فاقد  هر نقشه از کوی و  بَزَن

یا دهاتی گشته گسترده ز پیش

همچو اطفالی ز جنس مرد و زن

پس نجف آباد  شهری شد  وَزین

شهر  ممتازی  ز  آداب  و  سُنَن

خانه ای  از  آنِ   هر صاحب  هنر

عاشقانِ  کار  و  انواع   مِهَن

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره ی شهر نجف آباد

کامدند  هر  یک  با شور  و  شَعَف

از  نقاطِ   دور  و  نزدیکِ  وطن

دائما  مشغول  تا  پاسی  ز  شب

از  جوان  و  پیر  و  گلهای  چمن

حکمت و دانش گرفتش چون به بر

دین و مذهب هم نمودش مُتیَمَن

از   هنرمندان    نیک   و   با   خرد

شهر لُقمان گشت و خصم اَهرِمَن

⇔⇔⇔⇔

شعری درباره نجف اباد

کامدند  هر  یک  با شور  و  شَعَف

از  نقاطِ   دور  و  نزدیکِ  وطن *

دائما  مشغول  تا  پاسی  ز  شب

از  جوان  و  پیر  و  گلهای  چمن

حکمت و دانش گرفتش چون به بر

دین و مذهب هم نمودش مُتیَمَن

از   هنرمندان    نیک   و   با   خرد

شهر لُقمان گشت و خصم اَهرِمَن

بیشتر بخوانید : شعر در مورد شجاعت ، زن و مرد و امام حسین و امام علی کودکانه

شعر درباره ی نجف آباد

خانه پِنگ و جویبارِ پر طَرَب

وز  چنان  باغات  یاس  و  یا سَمَن

همچنین گلدسته های چون دَکَل

بر اَذان جای و به مسجد چون گَزَن

گشت  رَشکِ  شهرهای این  دیار

زِنسجامِ  نقشه های  ذوفَنَن

پس نه تنها آن بناهای  عَتیق

یا  نشان هایی  ز  فرهنگ  کُهَن

⇔⇔⇔⇔

شعری درباره ی نجف اباد

بلکه پیرامون شهر جِرزی بلند

گر کشیدندی زسختی چون چُدَن

موزه ای می گشت ز دریای  هنر

فارغ  از  هر  سرقت و  هر  سوءِ ظَن

 این چنین آثار  می شد  جاودان

گر  که  بودش  حافظینِ  موء تَمَن

چون نکردند یک چنین کار صَواب

گو  چه  باشد  انتظاری  از  غَبَن

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد نجف آباد

با تأسّف  دست  یازیده  به  ننگ

لاجَرَم  گردید ، چون  بیتُ الحَزَن

چون  هَدَر  دادند  این  آثارِ  ” ناب”

خود کِنِفت کردند  نزد  اهل فن

یک جهانگردی گذشت در قرن پیش

از نجف آباد چو  فردوس  بَرَن

گفت گذشتم  ا ز خیابانی  طَویل

شد  تداعی  چارِباغی نزد  من

بیشتر بخوانید : شعر در مورد یکشنبه ، اشعار زیبا و عاشقانه در مورد یکشنبه های غمگین

شعری درباره ی نجف اباد

▫️یه چیزاس کو نیمشه به هر کِسی گُف

▫️اگه گفتی میشه مِث سربالا تُف

▫️همشون باید بریزی تو دِلِد

▫️دو تو لَکّه‌م می‌زند به جیگرد

▫️آمو هی نذار کو درداد کُپه شد

▫️مثی یه کلوخ به قایده چِپه شد

▫️یه جایی برو آ دردد خالی کون

▫️انقزِه رو فکری چرت و پرت نمون

▫️آباجی! دادا! نکون فکرایی بد

▫️فکرو از کله بوکون هی رد و پد

▫️ای کسی یه چیزی گفت به دل نگیر

▫️میشی با ای دل گرفتن تو اِسیر

▫️یزه‌ فکرا الِکی و بیخودِس

▫️بهترین داوا واسِد فکری خُبِس

▫️هرچی بد بودس به خوبی بیبینش

▫️اگه فکری بد اومِد محل نَدش

▫️محلی سگ نذاریش خودش می‌رِد

▫️روح و جونِد همِش آروم می‌گیرِد

▫️اگه روح و جوند آروم نباشد

▫️به پک و پهلو و قَلبِد می‌زند

▫️سرطان می‌شِد تو رودِد یا گولود

▫️آ چِلوسیدِی میشِد هی بَر و رود

▫️تا بودس دنیا همش همچی بودِس

▫️یخده‌‌چی از صابا به خودِد بِرِس

▫️مغز و توت خشکه بوخور یادد نره

▫️هرکی فکری بد کونِد خیلی خره

⇔⇔⇔⇔

شعر نجف آبادی

اصفهان ای اصفهان من تشنه زاینده رودت

هر زمان گویم سلامت هر نفس خوانم درودت

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد نجف آباد

وقت سفر به اصفهان

به روی زاینده رود

با اون آب سبز کبود

چه پلهایی را دیدند؟

از بازارای اصفهان

سوغاتی ، چی خریدند؟

غیراز سبزه میدان

میدون نقش جهان

بیشتر بخوانید : شعر در مورد تعصب ، بیجا و کورکورانه و غیرت و غرور از حافظ و سعدی و مولانا

شعر در مورد نجف آباد اصفهان

توی شهر اصفهان

مسجد و بازار را دیدند

از بازار اونجا هم

یه چیزهایی خریدند

خلاصه بچه های خوب

این سه تا دوست مهربون

تمام شهر را گشتند

آثار تاریخی دیدند

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 11 آذر 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.