تعبیر خواب سیب ، قرمز و سبز و زرد و درختی خوردن برای زن باردار

تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب ، تعبیر خواب سیب قرمز ، تعبیر خواب سیب سبز ، تعبیر خواب سیب زرد

تعبیر خواب سیب ، تعبیر خواب سیب دادن به دیگران و زن باردار ، تعبیر خواب سیب زرد و پوست کنده و درخت سیب و باغ و سبد و چیدن سیب قرمز از درخت در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

سیب در خواب

تعبیر خواب دیدن سیب از نظر عالمان بزرگ و معبران تاریخ تعابیر مختلفی دارد بسته به نوع خواب طرف تا پایان مقاله پارسی زی همراه ما باشید.این میوه بهشتی و پرخاصیت از نظر بسیاری از معبران همانند خود سیب خوب است و بیشتر به خبرهای خوب در زندگی تعبیر میشود.

اگر شخصی در خواب ببیند که یک سیب می‌خورید تعبیر و بیانگر این می باشد که : هماهنگی، خوشی و باروری است.

اگر شخصی در خواب ببیند که یک سیب سبز می‌خورید تعبیر و بیانگر این می باشد که : پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است.

اگر شخصی در خواب ببیند که یک سیب گاز زده یا پلاسیده می‌خورید تعبیر و بیانگر این می باشد که :  هرچه که برایش تلاش می‌کنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد و به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.

ابراهیم کرمانی دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیبی ببیند تعبیر کلی ان خیری می باشد که به آن شخص می رسد.

محمد بن سیرین بصری دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیبی ببیند و رنگ سیب سبز باشد تعبیر و نشانه آن این است که فرزندی دارد. اگر شخصی در خواب سیبی ببیند و رنگ سیب سرخ باشد تعبیر و نشانه آن این است که سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر شخصی در خواب سیبی ببیند و رنگ سیب سرخ را از درخت چیده و میخورد تعبیر و نشانه آن این است که صاحب فرزند دختر می‌شود. اگر شخصی در خواب سیبی ببیند و رنگ سیب سفید باشد تعبیر و نشانه آن این است که سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، از شریک خودت جدا می‌شوی. اگر شخصی در خواب سیبی ببیند و رنگ سیب زرد و ترش باشد تعبیر و نشانه آن این است که رنج و بیماری می‌باشد.

منوچهر مطیعی دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیبی ببیند و رنگ سیب سرخ یا همان قرمز باشد تعبیر و نشانه آن خوب است. اگر شخصی در خواب سیبی ببیند و رنگ سیب زرد باشد تعبیر و نشانه آن مریضی می باشد.

کارل گوستاو یونگ دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند سیب‌هایی روی درخت می‌رویند تعبیر و نشانه آن این است که از دانش، خرد و کامیابی زیاد برخوردار می باشد و پاداش‌هایی برای شما در راه است.

ابراهیم کرمانی دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیب ببیند تعبیر و نشانه آن این است که از شخص غایب یا کسی که دورمانده است.

حضرت دانیال دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیب ببیند تعبیر و نشانه آن این است که (تعبیر کلی) همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد. اگر شخصی ببیند سیب دارد و از آن می‌خورد تعبیر و نشانه آن این است که ه اندازه‌ای که خورده‌ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.
اگر پادشاهی سیب را در خواب ببیند تعبیر و نشانه آن این حکومت می‌باشد.
اگر بازرگانی سیب را ببیند تعبیر و نشانه آن این تجارت او می‌باشد.

تعبیر خواب سیب امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق (ع) دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیب ببیند تعبیر و نشانه آن بر هشت وجه است : ۱- فرزند ۲- بیماری ۳- منفعت ۴- کنیزک ۵- مال و خواسته و نعمت ۶- فرمانروایی ۷- همت اهتمام بیننده ۸- خیر غایب و حاضر

یوسف نبی علیه السلام دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیب ببیند تعبیر و نشانه آن این است که از خویشان خود شاد شود.

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیب ببیند تعبیر و نشانه آن این است که مال و خواسته تعبیر کرده‌اند اما این درست نمی‌تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.

لیلا برایت دیدن سیب در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب سیب ببیند و ان را بخورد تعبیر و نشانه آن این است که وقوع اتفاقات خوشایند است.

مطالب مرتبط

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.