متن دوستی انگلیسی با ترجمه ، و معنی فارسی + متن انگلیسی تشکر از دوست

متن دوستی انگلیسی با ترجمه

متن دوستی انگلیسی با ترجمه ، و معنی فارسی + متن انگلیسی تشکر از دوست

متن دوستی انگلیسی با ترجمه ، و معنی فارسی + متن انگلیسی تشکر از دوست همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

متن دوستانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Friendship is delicate as a glass

once broken it

can be fixed but there

will always be cracks

دوستی همانند یک شیشه ظریف است،

وقتی می شکند می توان آن را درست کرد

اما ترک های آن برای همیشه باقی خواهد ماند

⇔⇔⇔⇔

متن دوستانه انگلیسی با ترجمه

Friendship is the hardest thing in the world to explain.

It’s not something you learn in school.

But if you haven’t learned the meaning of friendship,

you really haven’t learned anything.

دوستی سخت‌ترین چیزی است که در جهان برای توضیح وجود دارد.

این چیزی نیست که تو در مدرسه یاد بگیری؛

اما اگر معنی دوستی را درک نکرده‌اید، شما واقعاً چیزی نیاموخته‌اید.

بیشتر بخوانید : متن در مورد دوست خوب مثل خواهر ، دوست خوب مثل صبح میمونه

متن دوستی به انگلیسی با ترجمه

Good friend’s heart-warming.

That one is with you that you can lean

دوست خوب یعنی دلگرمی.

یعنی یکی هست همراهت که میتونی بهش تکیه کنی

⇔⇔⇔⇔

متن انگلیسی در مورد دوستی با ترجمه

We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors

are kind enough for that but to do the like office for our spirits. ‎

دوست را برای غذا و پوشاک نمی خواهیم ‎برای این کار

مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم

تا همین ها را برای روحمان فراهم آورد.

⇔⇔⇔⇔

متن دوستانه انگلیسی با ترجمه فارسی

.Happiness means having

a good friend

خوشبختی یعنی

داشتن دوست خوب

بیشتر بخوانید : دوبیتی دوست ، داشتن و دوست خوب + شعر درباره دوست از فریدون مشیری

متن دوستانه انگلیسی با ترجمه

If ever there is tomorrow when we ‘re not together …

there is something you must always remember. You are braver than you believe,

stronger than you seem, and smarter than you think.

But the most important thing is, even if we ‘re apart … I ‘ll always be with you.

اگر روزی برسد که با هم نباشیم … چیزی هست که همیشه باید به خاطر داشته باشی.

تو شجاع‌تر از آنچه که تصور می‌کنی. قوی‌تر و باهوش‌تر از آن هستی

که فکر می‌کنی؛ اما مهم‌ترین چیز این است که حتی اگر ما از هم جدا باشیم …

من همیشه با تو خواهم بود.

⇔⇔⇔⇔

متن دوستی به انگلیسی با ترجمه

No friendship is

an accident

هیچ رابطه دوستی

تصادفی نیست

⇔⇔⇔⇔

متن انگلیسی در مورد دوستی با ترجمه

Friendship is not about finding similarities, it is about respecting differences.

You are not my friend because you are like me, but because i accept you

and respect you the way you are

دوستی پیدا کردن شباهتها نیست،بلکه احترام به تفاوتهاست.

شما دوست من نیستید چون شیبه منی اما چون من شما رو می پذیرم

و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.

بیشتر بخوانید : متن در وصف دوست از دست رفته ، متن زیبا در فراق دوست از دست رفته

متن دوستانه انگلیسی با ترجمه فارسی

The one who likes you most, sometimes hurts you,

but again he is the only one who feels your pain

کسی که شما را بیش از همه دوست داره،

بعضی وقتا بهت صدمه می زنه.اما اولین کسیه که درد شما رو حس می کنه.

⇔⇔⇔⇔

متن دوستانه انگلیسی با ترجمه

The real test of friendship is can you literally

do nothing with the other person

Can you enjoy those moments of life that are utterly simple

آزمون واقعی دوستی این است

که آیا شما به معنای واقعی کلمه می‌توانید

کاری را به همراه شخص دیگر انجام دهید؟

آیا می‌توانید از آن لحظه‌های زندگی کاملاً ساده لذت ببرید؟

⇔⇔⇔⇔

متن دوستی به انگلیسی با ترجمه

One’s friends are that part of the human race

with which one can be human

دوستان یکی از اعضای بشر هستند

که با آن‌ها می‌توان جزئی از بشر شد.

بیشتر بخوانید : متن در وصف دوست قدیمی ، متن دلگرمی زیبا برای دوست مجازی

متن انگلیسی در مورد دوستی با ترجمه

A friend to all is a

friend to none

کسی که دوست همه است

دوست هیچ کس نیست

⇔⇔⇔⇔

متن دوستانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Good friend’s heart-warming.

That one is with you that you can lean

دوست خوب یعنی دلگرمی.

یعنی یکی هست همراهت

که میتونی بهش تکیه کنی

⇔⇔⇔⇔

متن دوستانه انگلیسی با ترجمه

God evidently does not intend us

all to be rich, or powerful, or great

but He does intend us all to be friends ‎

آشکار است که خداوند صلاح ندیده است ‎

که ما همه ثروتمند، قدرتمند یا بزرگ باشیم ولی او اراده کرده است

که همگی دوست یکدیگر باشیم.

بیشتر بخوانید : متن در وصف دوست فوت شده ، متن زیبا در فراق دوست از دست رفته

متن دوستی به انگلیسی با ترجمه

Nothing makes the earth seem so spacious as

to have friends at a distance

they make the latitudes and longitudes

هیچ چیزی نمی تواند باعث شود

زمین آن قدر بزرگ به نظر برسد که میان دوستان فاصله بیندازد،

بلکه این دوستان هستند که طول و عرض جغرافیایی را تعریف می کنند

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.