عرض تسلیت برای مادر بزرگ ، دوستم + پیام تسلیت مادربزرگ عزیزم

عرض تسلیت برای مادر بزرگ ، دوستم + پیام تسلیت مادربزرگ عزیزم

عرض تسلیت برای مادر بزرگ عرض تسلیت برای مادر بزرگ ، دوستم + پیام تسلیت مادربزرگ عزیزم همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که …

یک شعر زیبا برای عید نوروز ، یک بیت شعر برای تبریک عید نوروز و سال نو

یک شعر زیبا برای عید نوروز ، یک بیت شعر برای تبریک عید نوروز و سال نو

یک شعر زیبا برای عید نوروز یک شعر زیبا برای عید نوروز ، یک بیت شعر برای تبریک عید نوروز و سال نو همگی در …

پیامک برای اعیاد شعبانیه ، مبارک + اس ام اس و پیامک های اعیاد شعبانیه

پیامک برای اعیاد شعبانیه ، مبارک + اس ام اس و پیامک های اعیاد شعبانیه

پیامک برای اعیاد شعبانیه پیامک برای اعیاد شعبانیه ، مبارک + اس ام اس و پیامک های اعیاد شعبانیه همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

روزگاری بید دلم غم ندونست

روزگاری بید دلم غم ندونست ، ناونم غم نبید یا دل ندونست

روزگاری بید دلم غم ندونست ، ناونم غم نبید یا دل ندونست همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

روزگاری بید دلم غم ندونست

روز گار چی بادو باد چی روزگاره

روزگار چی کوچ لر هه به گداره …

روزی گاری بید دلم غم ندونست

ناونم غم نبید یا دل ندونست ..

⇔⇔⇔⇔

شعر روزگاری بید

شوشتر، ای شهر فرهنگ و هنر

ای شهیـرِ عالَم و این بـوم و بر

ای تو عشق و هستی و آب و گِلم

آشیانـم ، سرزمینـم ، منزلـم

ای نمـای پـاکـی و افتـادگـی

ای به سـانِ سـرو در آزادگـی

ای به اعمـاق وجودت ریشـه­ام

مهر و سودایت همی اندیشـه­ام

بیشتر بخوانید : پیام تسلیت برای فوت خواهر ، عکس نوشته و متن سالگرد فوت خواهر

شعر شوشتر

ای که از هوشنگ باشد بنیـه­ات

شهر شش دروازه گشته کنیه­ات

شهر من ، ای سرزمین بی­قریـن

ای به گیتـی نـام تو زیباتریـن

باز خواهـم نام تـو افشـا کُنـم

شرح و توصیف تو را انشا کُنـم

زنـده خواهم کرد جان گفته را

فاش سـازم رازهـای خفتـه را

⇔⇔⇔⇔

متن شوشتر

گفته­ هـای نغـز گویـم آشکـار

شعـر خـود را پای تو سازم نثار

ای سـرای رادمـردانـی سترگ

ای دیـارِ قهـرمانـانـی بـزرگ

ای کُنام شرزه شیـرانِ جسـور

چشمِ بدخواهان ز اقلیم تو دور

دفتـر تـاریـخ را عنـوان تویی

آن نگیـن مُلکِ خوزستان تویی

⇔⇔⇔⇔

روزگاری بید دلم غم ندونست

شهـر من ای سرزمین پُر گُهَـر

ای سـرایِ دانـش و فَـرّ و هنـر

جـاودان آن صنعـت زیبـای تو

خاصّـه آن نسّـاجیِ دیبـایِ تو

افتخـار این بس تو را آن روزگار

کعبه بود از دیبـه­ات در استتـار

ای نمــوداری ز فَــرّ و اقتـدار

ای سـراسـر اعتبـار و افتخـار

بیشتر بخوانید : پیام تسلیت برای فوت پدر ، پیام تسلیت پدر برای دوست صمیمی

شعر روزگاری بید

سرزمیـن رُشـد و آبـادی تویی

لایـقِ هـر کـار بنیـادی تویی

جای جایت باشدی عنبرسرشت

عطرآمیز است گویی چون بهشت

چون تو در حُجب و نجابت ، شهر نیست

جز تو دارالمؤمنین بر نام کیست؟

لهجه­ات شیرین­ترین نوع سخن

اُمَتَـت مؤمـن­تریـن و مُمتَحَـن

⇔⇔⇔⇔

شعر شوشتر

شاعرانـی پرورش دادی به دهر

کز کلام شعرشـان بـارد شکـر

عارفـان و آن حکیمـانِ سخـن

چون وفائیهـا و چون مُلاّ­حسـن

چون شباب آن حاکم شعر رسـا

یـا غزل­گویـی چو مُلاّ صالحـا

شهر من ، ای سرزمین لاله­خیـز

ای ز نیرنگ و بدیهـا در گریـز

⇔⇔⇔⇔

متن شوشتر

ای بنایت ، مسکـن ساسانیـان

پایتخـت و سنگــر ایـرانیـان

استوار آن قلعـه­ات ای شهر پیر

بوده اندر عصر خود بس بی­نظیر

بُرجِ آن سر بـر ثُریّـا می­کشیـد

همچو بارویش به عالَم کس ندید

پـایـدار آن سـدّ شـادروان تو

پابجـا ، پیوسته بـر دامـان تو

بیشتر بخوانید : پیام تسلیت برای فوت مادر ، پیام تسلیت به دوست صمیمی برای فوت مادر

روزگاری بید دلم غم ندونست

بنـدِ میزانـی که داری در کنـار

باشـد اینک شُهـرۀ این روزگار

کو ، کجا ، آن آبشاران تو راست؟

اینچنین گنجینه­ای بس پُر بهاست

من چِهـا گویـم ز عهـد باستان

چون بگنجانم تو را در داستان ؟

کی توان گویم ز اوصافـت یکی

یا کُنـم تفسیـر نامـت اندکی

⇔⇔⇔⇔

شعر روزگاری بید

ای که کارون در تو جوشش می­کند

اندر آغـوش تو کوشش می­کند

می­دهد جولان چو اسبی بی­قرار

در میـان دشتهــا و کوهسـار

تا کُنـد سیراب صحـرای تـو را

سرزمیـنِ گوهـرآسـایِ تـو را

گشته با کارون هوایت بی­نظیـر

بـانشـاط و باصفـا و دلپـذیـر

⇔⇔⇔⇔

شعر شوشتر

شهـر من ای رامشِ روح و روان

ای مثالِ خون به رگهـایم روان

یـاد آرم فصـل روح­انگیـز تـو

کوه و صحرایِ شقایق­خیـزِ تـو

مـوسـم بـاران و هنگـام بهـار

گُـل به دامانت نشیند بی­شمـار

دشت تو از سبزه می­پوشد قبـا

در گلستـانِ تو جان بیند صفـا

بیشتر بخوانید : پیام تسلیت برای فوت ، پیام تسلیت رسمی کوتاه + متن پیام تسلیت

متن شوشتر

هر کرانت می­شود گویی بهشت

پُر ز اشجار و ز گُلها و ز کِشت

مات سـازی عقل هر جوینده را

خیره سازی ، چشم هر بیننده را

از میـان بـاغهــا و سبـزه­زار

وز کنـار بـوتـه­هـا و جـویبـار

صـوتِ دُرّاجِ تـو در اوجِ بهـار

می­ستانـد غم ز قلب غمگسـار

⇔⇔⇔⇔

روزگاری بید دلم غم ندونست

عندلیبان نغمه­گـر در گلشنـت

در طلوعِ فجر و صبـح روشنت

آن تَغَنّی­خوانـیِ مرغـانِ مست

زنده سازد خفتگان را از الست

(صالحا) در وصف این شهر کهن

گفت باید بیش از این شعر و سخن

⇔⇔⇔⇔

شعر روزگاری بید

چو از خاطر گذر دادم من آن پیشینه زرّین

به خود بالیدم از آن باستان و شهریارانت

به هر کنج و کرانت، یک نشان از افتخار تو

کجا، کو، دیده آثـاری نظیـر آبشـارانـت

چه کِلکی آن رَمَق دارد نویسد در دل دفتر

صفـای چشمه­ساران و هوای کوهسارانت

چو هنگام بهاران ، سبزه بنشیند به پای تو

اِرَم با آن دل­انگیزی، بَرَد رشک از بهارانت

بیشتر بخوانید : پیام دلداری مرگ پدر ، پیام و متن ادبی برای سالگرد فوت پدر

شعر شوشتر

نسیم و باد نوروزی چو از کـوی تو برخیزد

تو گویی مُشک بارد از، یمین و از یسارانت

چو دامانت شود رنگین ز حُسنِ زنبق و لاله

به گلشنها دهـد رونق صفـای لاله زارانت

نوای کبک و قمری ، بلبل و دُرّاجِ خوش آوا

طرب­انگیز و روح افزاسـت پای جویبارانت

به عشقت شهر من ای شوشتر تا جان به تن دارم

تو آگه باش ، باشـد صالحه از دوستدارانت

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 29 آذر 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.