نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه را می توانید با کلیک بر روی ادامه مطلب دانلود کنید و خود را برای موفقیت در آزمون آیین نامه آماده نمایید. در این مطلب نمونه سوالاتی برای شما عزیزان تهیه شده است تا هرچه بیشتر با نمونه سوالات آزمون آیین نامه آشنا شوید.

نمونه سوالات آیین نامه را به چند دسته می توان طبقه بندی کرد؟

در موضوع آزمون و نمونه سوال های آیین نامه می توان هر سوال را در گروهی خاص طبقه بندی کرد. مثلا برخی از سوال ها از فصل هوشیاری هستند. برخی از سوال ها از فصل تصادفات، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، حق تقدم ها، آلودگی ترافیک و … می باشند.

نمونه سوالات طبقه بندی شده به ذهن انسان نظم میدهد. این موضوع تنها به آیین نامه رانندگی ربطی ندارد. مطالعه سوالات به صورت گروه بندی شده یا همان طبقه بندی شده باعث می شود شما با یک ذهن نظم یافته در برابر آن موضوع روبرو شوید و خیلی ساده تر بتوانید سوال ها را یادبگیرید.

نمونه سوالات آیین نامه

نمونه سوالات آیین نامه

۱- با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال رانندگی هستید، فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول

اتومبیل باید باشد؟

 1. ۲ طول اتومبیل
 2. ۳ طول اتومبیل
 3. ۴ طول اتومبیل
 4. ۵ طول اتومبیل

جواب گزینه دو

۲- وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است حق تقدم عبور دارد بر….

 1.  وسیله نقلیه در حال توقف یا در حال شروع حرکت
 2. وسیله نقلیه در حال دور زدن
 3. وسیله نقلیه در حال جلو رفتن (عقب، جلو کردن)
 4. هر سه موارد

جواب گزینه چهار

۳- چه موقع می توانید با دنده عقب از خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟

 1. اگر خلوت باشد
 2. همه مواقع
 3. هیچوقت
 4. مورد ۱ و  ۲

جواب گزینه سه

۴- تابلوهای با زمینه قهوه ای نشانگر چه چیزی هستند؟

 1. مسیرهای اصلی
 2. مسیرهای فرعی
 3.  جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی تفریحی
 4. حرکت مجاز، راهنمای مسیر و اماکن مذهبی

جواب درست گزینه ۳

متاسفانه باید گفت که خواندن کتاب به تنهایی در بیشتر مواقع منجر به قبولی نمی شود. شما باید در کنار کتاب از مکملی استفاده کنید تا یادگیری خود را کامل کنید و راحت تر در آزمون قبول شوید.

۵- در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه می توانید اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر به رویت شما هستند؟

 1. کاملا نزدیک به کنار جاده حرکت کنید.
 2. با فاصله کمی از اتومبیل جلویی حرکت کنید.
 3. چراغ های نور پائین را روشن کنید.
 4. چراغ های مه شکن عقب را روشن کنید.

جواب درست گزینه ۳

۶- عمده ترین خطری که راننده اتومبیل پشت سر با آن مواجه خواهد بود چیست؟

 1. ممکن است دوچرخه سوار ناگهان به داخل خیابان منحرف شود.
 2. ممکن است دوچرخه سوار ناگهان به سمت راست رفته و پیاده شود.
 3. ممکن است محتوای سبد پشت دوچرخه روی جاده بریزد.
 4. ممکن است دوچرخه سوار توقف کند.

جواب درست گزینه ۱

بهترین مکمل در کنار خواندن کتاب، قطعا مطالعه جدیدترین نمونه سوالات می باشد. که پیشنهاد ما به شما بسته طلایی است.

۷- هنگامی که قصد دارید از یک وسیله نقلیه طویل که آهسته حرکت می کند در یک جاده شلوغ سبقت بگیرید چه کار باید انجام دهید؟

 1. در پشت وسیله منتظر بمانید تا راننده به شما اشاره کند که عبور کنید.
 2. چراغ های بزرگ را برای وسایل نقلیه ای که از روبرو می آیند روشن کنید تا اجازه دهند عبور کنید.
 3. با فاصله کافی پشت سر وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببینید تا زمان مناسب و ایمان برای سبقت فراهم شود.
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۳

۸- به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی چه می گویند ؟

 1. رانندگی مطمئنه
 2. رانندگی خطر ساز یا رانندگی تهاجمی
 3. رانندگی ایمن
 4.  فرهنگ رانندگی

جواب درست گزینه ۲

۹- دو خط ممتد در کنار هم به معنای …..

 1. زیبایی بیشتر
 2. تاکید بیشتر برای حرکت نکردن روی آنها
 3. گردش روی این خطوط انجام می گیرد.
 4. فقط سبقت روی این خطوط انجام می گیرد.

جواب درست گزینه ۲

۱۰- در جاده پر ترافیکی، اتومبیل ها و وسایل نقلیه دیگر پشت سر هم، به طور فشرده در حرکت هستند، چگونه می توانید از بروز حادثه جلوگیری کنید؟

 1. فاصله خود را با اتومبیل جلویی افزایش می دهید.
 2. پای خود را روی ترمز قرار می دهید.
 3. چراغ های خطر را روشن می کنید.
 4. در شانه خاکی توقف می کنید.

جواب درست گزینه ۱

۱۱- کدامیک از موارد زیر عامل تصادف با اتومبیل جلویی است؟

 1. عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی
 2. تراکم وسایل نقلیه
 3. عبور عابر پیاده در مناطق سفری و شلوغ
 4. تغییر نور چراغ ها

جواب درست گزینه ۱

فقط نمونه سوالات آیین نامه را حفظ نکنید.

۱۲- در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید به یک سرعت گیر نزدیک می شود شما باید:

 1. با سرعت عبور کنید.
 2. از قسمت چپ خیابان عبور کنید.
 3. سریعا سرعت خود را کاهش دهید.
 4. هیچ کدام

جواب درست گزینه ۳

۱۳- قفل های خاص کودکان که در وسیله نقلیه نصب می شود برای چه منظوری است؟

 1. جهت قفل کردن سگک کمربند ایمنی
 2. جهت قفل کردن پنجره های درب عقب
 3. برای اینکه کودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومبیل را باز نکنند.
 4. جهت ممانعت از حرکت صندلی های عقب و از حرکت آنها به جلو

جواب درست گزینه ۳

۱۴- کدام بیمه برای خودرو الزامیست؟

 1. بیمه بدنه
 2. بیمه شخص ثالث
 3. بیمه آتش سوزی
 4. بیمه حوادث

جواب درست گزینه ۲

۱۵- حداکثر سرعت در جاده های اصلی خارج از شهر:

 1. روزها ۹۵ کیلومتر – در شب ۸۵ کیلومتر
 2. روزها ۸۰ کیلومتر – شب ۹۰ کیلومتر
 3. روزها ۹۰ – شب ۸۵ کیلومتر
 4. روزها ۱۱۰ کیلومتر – شب ۹۵

جواب درست گزینه ۱

۱۶- در چه شرایطی می توانید از باند سمت چپ در آزاد راه استفاده کنید؟

 1. برای کنار رفتن از سر راه کامیون های بزرگ
 2. برای رانندگی در سرعت عای بیش از ۹۰ کیلومتر در ساعت
 3. هنگامی که با سرعت کم حرکت می کنیم.
 4. برای سبقت از سایر وسایل نقلیه و رانندگی با حداکثر سرعت

جواب درست گزینه چهار

نمونه سوالات آیین نامه را با تمرکز بخوانید.

۱۷- هنگام خروج از پارک راهنمای ……….. اتومبیل را روشن می کنیم.

 1. هر دو طرف
 2. سمت راست
 3. سمت چپ
 4. هیچ کدام

جواب درست گزینه ۳

۱۸- تابلو ایست به شکل … می باشد؟

 1. هشت ضلعی
 2. مثلث متساوی الاضلاع
 3. مربع
 4. دایره

جواب درست ۱

۱۹- شما اولین نفری هستید که به محل تصادف می رسید کدام مورد را باید انجام دهید؟

 1. محل را فورا ترک کنید.
 2. به محض این که اولین اتومبیل رسید از محل دور شوید.
 3. اتومبیل ها را از محل حادثه کنار بکشید.
 4. موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کنید. افراد زخمی را از داخل اتومبیل خارج کنید. و زخمی ها را با صحبت کردن آرام نمایید

جواب درست گزینه چهار

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.