شعر در مورد زفاف ، اشعاری در مورد پیوند ازدواج و شب زفاف

شعر در مورد زفاف

شعر در مورد زفاف ، اشعاری در مورد پیوند ازدواج و شب زفاف

شعر در مورد زفاف ، اشعاری در مورد پیوند ازدواج و شب زفاف همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

دوشه را در زفاف خسروانه

فراوان شرطها شد در میانه

حدیث آن عروس و شاه فرخ

که اهل روم را چون داد پاسخ

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد زفاف

کار من با شکر و عود آمدست اندر زفاف

وین محقر نزد آن مهتر نداردبس خطر

عود و شکر ده به من کین غم به من آن می کند

کاب و آتش می کند پیوسته باعود و شکر

بیشتر بخوانید : شعر در مورد خواهر ، برادر و خواهر زن و خواهر زاده و خواهر شوهر

شعر درباره زفاف

فرخنده باد تا ابد این سور و این زفاف

بر خسرو زمانه و شهزاده زمن

جمشید عهد، شیخ حسن، آفتاب جاه

دارای ملک پرور و نویین صف شکن

⇔⇔⇔⇔

شعر برای زفاف

چون بخواهد دل سلام آن یکی همچون عروس

مر زفاف صحبت داماد دشمن روی را

باز چون میلی بود سویی بدان ماند

که او میل دارد سوی داماد لطیف دلربا

⇔⇔⇔⇔

شعر در باره زفاف

امروز طوافست طوافست طواف

دیوانه معافست معافست معاف

نی جنگ و مصافست و مصافست

مصاف وصل است و زفافست زفافست زفاف

بیشتر بخوانید : شعر در مورد خدا ، کودکانه از حافظ و سعدی و مولانا و قیصر امین پور

شعر با زفاف

گر بود ایمنیت روز مصاف

کم ز شب های عروسی و زفاف

از قدمگاه توکل دوری

قایمی بر قدم مغروری

⇔⇔⇔⇔

شعر درمورد زفاف

ور بجهد نیم سوز فحم بود او هنوز

تشنه دل و رو سیه طالب وصل و زفاف

آتش گوید برو تو سیهی من سپید

هیزم گوید که تو سوخته ای من معاف

⇔⇔⇔⇔

شعر با کلمه زفاف

به آیین عروسی شوی جسته

وز آیین عروسی روی شسته

فرود آمد رقیبان را نشان داد

درون شد باغ را سرو روان داد

بیشتر بخوانید : شعر در مورد آزادی ، آزادگی و اختیار و پرنده + آزادی بیان و زندان

شعر با کلمه ی زفاف

در جوش لاله و گل، دیوانه را عروسی است

چون تابه گرم گردد، این دانه را عروسی است

از سینه های گرم است هنگامه جهان گرم

تا هست باده در جوش میخانه را عروسی است

⇔⇔⇔⇔

شعری در مورد زفاف

مبارکی که بود در همه عروسی ها

در این عروسی ما باد ای خدا

تنها مبارکی شب قدر و ماه روزه و عید

مبارکی ملاقات آدم و حوا

⇔⇔⇔⇔

شعری درباره زفاف

مبارک باد بر ما این عروسی

خجسته باد ما را این عروسی

چو شیر و چون شکر بادا همیشه

چو صهبا و چو حلوا این عروسی

بیشتر بخوانید : شعر در مورد آسمان ، ابری و آبی و پرستاره شب و کویر و عشق و زمین و پرواز

شعر درباره ی زفاف

نگذاشت شور مجنون یک طفل در دبستان

در خانه ای عروسی، صد خانه را عروسی است

باطل ز قرب باطل صائب شکفته گردد

در گوش خوابناکان افسانه را عروسی است

⇔⇔⇔⇔

شعر کودکانه در مورد زفاف

مرغی بهر درخت و چراغی بهر چمن

شاهی بهر طریق و عروسی بهر کنار

گر چه ز هر درخت خوشی دید هر دماغ

ور چه درین بهار بها یافت هر دیار

⇔⇔⇔⇔

شعر مفهومی در مورد زفاف

عروسی بس خوشی ای دختر رز

ولی گه گه سزاوار طلاقی

مسیحای مجرد را برازد

که با خورشید سازد هم وثاقی

بیشتر بخوانید : شعر در مورد بهار ، شیراز برای کودکان و نوروز و عشق و طبیعت و دوبیتی کوتاه

شعرهای کودکانه در مورد زفاف

بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما

سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

زهره قرین شد با قمر طوطی قرین شد با شکر هر شب

عروسیی دگر از شاه خوش سیمای ما

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.